Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Onderzoek naar school in Klein Plaspoelpolder

11 juli 2024
Algemeen nieuws

De gemeente Leidschendam-Voorburg en Lucas Onderwijs onderzoeken samen of het mogelijk is om een school te openen in Klein Plaspoelpolder (KPP). Wethouder Jeffrey Keus, verantwoordelijk voor Jeugd en Onderwijs, en wethouder Astrid van Eekelen, verantwoordelijk voor project KPP, ondertekenden daarvoor samen met schoolbestuur Lucas Onderwijs een intentieovereenkomst. Als een school haalbaar blijkt, dan wordt deze gekoppeld aan CBS De Zonnewijzer in Leidschendam.

Klein Plaspoelpolder (KPP), op de grens van Leidschendam en Voorburg, verandert de komende jaren van een gebied met grote kantoren en bedrijven naar een groene, duurzame wijk waar mensen straks prettig kunnen wonen en werken en kinderen veilig kunnen spelen en opgroeien. De gemeente bouwt er niet alleen woningen, maar zorgt ook voor voorzieningen. Ieder kind moet bijvoorbeeld in zijn of haar eigen buurt naar school kunnen. KPP wordt zo in zijn geheel een mooie toevoeging aan Leidschendam-Voorburg op het gebied van wonen/groen en recreatie.

Onderzoek en vervolg

Het haalbaarheidsonderzoek bestaat uit onder andere een huisvestingsonderzoek door de gemeente en het schoolbestuur, waarin staat wat de school nodig heeft en waar een school aan moet voldoen. Denk hierbij aan hoeveel ruimte er nodig is voor het geven van goed onderwijs, hoe groen het schoolplein wordt, hoe we zorgen dat de school duurzaam gebouwd wordt en dat de binnenruimte optimaal gebruikt kan worden voor de talentontwikkeling van kinderen en zowel leerkrachten als leerlingen zich thuis voelen. Ook wordt uitgerekend wat het kost om een school te bouwen en te beheren, als hij er eenmaal staat.

De uitkomsten van de onderzoeken worden naar verwachting in het 2e kwartaal van 2025 als voorstel voorgelegd aan het college van bestuur van Lucas Onderwijs en daarna ook aan de gemeenteraad. In dit voorstel staan dan ook afspraken over het vervolg.