Onderzoek sociale woningbouw

14 januari 2020
Algemeen
locatie Fluitpolderplein

Het stimuleren van sociale woningbouw is een speerpunt van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Door de steeds verder toenemende vraag zijn er dringend extra sociale huurwoningen nodig. Wethouder Jan-Willem Rouwendal: “Woningzoekenden moeten nu vaak te lang wachten op een sociale huurwoning. We willen daarom voor een aantal locaties in onze gemeente onderzoeken of hier sociale woningbouw mogelijk is zodat we later dit jaar daar een voorstel voor kunnen doen aan de raad.” De gemeenteraad is om budget gevraagd om dit onderzoek uit te voeren. Deze aanvraag wordt dinsdag 14 januari besproken in de Commissie Omgeving.

Locaties

De gemeente onderzoekt woningbouwmogelijkheden op locaties bij het Fluitpolderplein en in de Prinsenhof (Brugwachters/Watertoren). Op deze locaties was al eerder woningbouw voorzien. Voordat het onderzoek van start gaat, wordt er per locatie een inloopavond voor omwonenden georganiseerd. Tijdens deze inloopavonden kunnen omwonenden aandachtpunten meegeven voor het onderzoek. De inloopavond vindt naar verwachting in maart plaats. Omwonenden ontvangen hiervoor een uitnodigingsbrief.

locatie Prinsenhof