Onderzoek verkeersstromen voor parkeerterrein aan Leidsekade

26 maart 2019
Algemeen

De gemeente onderzoekt de verkeersstromen in Leidschendam-Zuid. Het onderzoek in opdracht van de gemeente heeft te maken met de ontwikkeling van 70 parkeerplaatsen met woningbouw op het terrein aan de Leidsekade achter de Venestraat.

Voor een goed inzicht in optimale ontsluiting van dit parkeerterrein overweegt de gemeente om in een aantal straten de rijrichting om te draaien. Daarnaast ligt er de wens om het Sluisplein autoluw te maken.

Het onderzoek brengt herkomst en bestemming van de verkeersstromen van en naar het gebied bij de Leidsekade / de Tol in beeld en wordt in de eerste week van april uitgevoerd, voordat het groot onderhoud aan de Damhouderstraat en Nieuwstraat van start gaat.