Ook in 2019 subsidie duurzame maatregelen

7 januari 2019
Algemeen
Subsidie beschikbaar voor verduurzamen woning
Credits/Fotograaf: 
Same-d, Gemeente Leidschendam-Voorburg

Heeft uw woning al zonnepanelen, een groen dak en goede isolatie? Vanaf maandag 14 januari 2019 8.00 uur kunt u weer subsidie aanvragen om duurzame maatregelen in uw woning uit te voeren. Met deze subsidie stimuleert de gemeente de overgang naar gasloos wonen en werkt aan een klimaatbestendige stad.

De gemeente stelt 150.000 euro subsidie beschikbaar. Voor deze subsidie gelden voor de laatste keer dezelfde voorwaarden als in 2018. Momenteel bereidt de gemeente een nieuwe stimuleringsvorm van het verduurzamen van woningen voor, in de vorm van een duurzaamheidsfonds. Zodra meer bekend is, informeren wij u hierover.

Om welke duurzame maatregelen gaat het?

Particuliere woningeigenaren kunnen met subsidie hun vloer, wanden of dak laten isoleren of een groen dak dan wel zonnepanelen laten installeren. Ook kan de subsidie gebruikt worden om een thuisaccu (voor het bewaren van zelf opgewekte stroom), infraroodpanelen of andere duurzaamheidsmaatregelen aan te schaffen.

Hoeveel subsidie krijgt u?

Particuliere woningeigenaren krijgen 25 procent subsidie op een groen dak, 20 procent op een isolatiemaatregel en 5 procent op zonnepanelen. Iedereen die samen met anderen duurzaamheidsmaatregelen uitvoert, kan een beroep doen op een éxtra subsidie van 5%; de burenbonus.

Meer groene daken

Een groen dak op een schuur vraagt veelal om een relatief kleine investering, maar houdt regenwater vast bij hevige regenval en zorgt voor schonere lucht. De gemeente streeft naar 15.000 m² groene daken in 2020 voor meer wateropvang en biodiversiteit in de stad.

Subsidie aanvragen

Woningeigenaren (inclusief Verenigingen voor Eigenaren) kunnen vanaf 14 januari 8.00 uur digitaal subsidie aanvragen via lv.nl/energie. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
Iedereen die een aanvraag doet, ontvangt binnen acht weken antwoord. Deze termijn kan de gemeente met vier weken verlengen. Het budget van 150.000 euro wordt, naar verwachting, op een bepaalde dag bereikt. Er wordt geloot door een onafhankelijk notaris tussen de aanvragers die op deze dag voor subsidie in aanmerking zouden komen. Inwoners kunnen vragen richten aan lv.nl/contact.