Organiseer een vuurwerkvrije buurt

15 november 2019
Algemeen
afbeelding van bord vuurwerkvrije zone
Credits/Fotograaf: 
Gemeente LV

Deze jaarwisseling kunnen bewoners met elkaar afspreken om in hun buurt geen vuurwerk af te steken. Dit kan gaan om een straat, pleintje, speeltuin of stuk groen in de buurt. Bij de gemeente kunnen zij gratis borden aanvragen waarmee het vrijwillige vuurwerkvrije gebied aangegeven kan worden.

Lees 5 belangrijke tips om dit te organiseren.

  1. Maak met minimaal 3 buren heldere afspraken over het niet afsteken van (knal)vuurwerk in uw omgeving. Zorg ervoor dat alle bewoners in het gebied het eens zijn met de afspraken. Dit is belangrijk voor het slagen.
  2. Zijn er bewoners die niet mee willen doen? Houd hier dan ook rekening mee.
  3. Markeer het gebied met borden. U kunt de borden tot en met zondag 22 december 2019 aanvragen via het aanvraagformulier. Daarna hoort u wanneer u de borden bij het Servicecentrum in Leidschendam (Koningin Wilhelminalaan 2) kunt ophalen.
  4. Neem eventueel contact op met uw wijkagent om de gemaakte afspraken te delen.
  5. Hang de borden op 31 december 2019 op in uw buurt en haal ze op 1 januari 2020 weer weg.

De gemeente en politie kunnen de afspraken in deze vrijwillige vuurwerkvrije zones niet handhaven. De gemeente gaat uit van de kracht van bewoners zelf.

Aanvraagformulier voor borden