Ouderensoos blijft open

22 januari 2020
Algemeen
Credits/Fotograaf: 
Gemeente LV

Vandaag is duidelijk geworden dat de ouderensoos open blijft. Wethouder Jan Willem Rouwendal (Welzijn): “Ik heb de afgelopen dagen overleg gevoerd met de directeur van Woej. Binnen de bestaande budgetten van Woej is ruimte om de ouderensoos voor dit jaar te betalen. De komende periode gaan we ons gezamenlijk inzetten zodat er ook vanaf 2021 een passende voorziening voor ouderen blijft”.

Afgelopen weken is veel gezegd en geschreven over het stopzetten van de subsidie voor de ouderensoos. Het college heeft gekeken of er alternatieven waren. De soos biedt activiteiten aan die niet zonder meer door bijvoorbeeld een buurtresto kunnen worden overgenomen. Daarom blijft de soos nu open.

Jan Willem Rouwendal: “Het is van belang dat we oog hebben voor elkaar. Eenzaamheid is een groeiend probleem, ook onder ouderen. Ik zet mij er daarom voor in dat we voorzieningen behouden en nieuwe ideeën omarmen die het mogelijk maken dat ouderen nu, maar ook in de toekomst de deur uit kunnen gaan naar leuke activiteiten in hun wijk. Een samenleving die naar elkaar omkijkt, die maken we met elkaar”. 

Wanneer is de ouderensoos

De Ouderen Soos in De Plint biedt ouderen gezelligheid en activiteiten. Naast een gezellig samenzijn wordt er ook een warme lunch geserveerd. Busjes van Woej kunnen ouderen naar de Soos brengen en weer terug naar huis. De Soos is op maandag en donderdag en in de oneven weken op zondag. Meer informatie op de website van Woej: www.woej.nl, tel.  070 - 205 47 50, e-mail info@woej.nl.