Gebiedsvernieuwing Overgoo

Het kantorengebied Overgoo verandert van een gebied met kantoren en bedrijven naar een groene, duurzame omgeving waar men prettig kan wonen en werken. Het bouwen van sociale woningen krijgt voorrang. Extra sociale huurwoningen zijn nodig omdat er steeds meer vraag naar is en woningzoekenden te lang moeten wachten op een huurwoning.

Wat u moet weten

  • Bij de totstandkoming van het plan houdt de gemeente rekening met de wensen en ideeën van omwonenden en aanwezige bedrijven
  • Augustus / september 2018 wordt een 2e informatiebijeenkomst georganiseerd
  • Hele gebied wordt herontwikkeld, zodat een goed evenwicht ontstaat tussen koop- en sociale huurwoningen en overige functies, zoals kantoren en bedrijven

Waarom sociale woningbouw

De plannen komen voort uit het besluit van de gemeenteraad op 15 december 2015 om de mogelijkheden van sociale woningbouw te onderzoeken. Doel was een oplossing te vinden voor woningtekort aan betaalbare woningen.  De sociale woningbouw op de locatie Overgoo is bedoeld voor een gemengde doelgroep van starters, senioren en mensen die dringend een woning nodig hebben.

Meer informatie

Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Bewonersbijeenkomst

Raads- en collegebesluiten