Park Sijtwende

Hoe kunnen we het park Sijtwende in de toekomst gebruiken en overlast tegengaan? Samen met omwonenden en andere gebruikers heeft de gemeente de wensen en mogelijkheden in kaart gebracht. Er is gekeken naar maatregelen en regels, onder andere voor hondenbezitters. Het doel: te komen tot een park waar iedereen aan zijn trekken komt (omwonenden, hondenbezitters, wandelaars, spelende kinderen, joggers, natuurliefhebbers, jongeren etcetera).

Wat u moet weten

  • Van juli tot november is het park in het weekend 's nachts gesloten. Om 22:00 uur gaat het park dicht en om 7:00 uur in de ochtend gaat het park weer open
  • Meldingen van diverse soorten overlast waren aanleiding om na te denken over de toekomst van het park. Het college van burgemeester en wethouders heeft, na het volgen van een Participatietraject en zienswijzenprocedure, een besluit genomen over het aanpassen van het hondenlosloopgebied. Tegen dit besluit zijn bezwaarschriften ingediend. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van de gemeente heeft de bezwaren momenteel in behandeling. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over het genomen besluit, waarna het college een besluit op de bezwaren zal nemen

Meer informatie​

Tijdlijn

  • Januari 2018: definitief besluit over aanpassing hondenlosloopgebied
  • April 2017: bewonersavond
  • Maart 2017: bewonersavond
  • Augustus 2016: participatiebijeenkomst over wensen bewoners en initiatieven
  • Mei 2016: 1e brainstormsessie gemeente, bewoners en gebruikers