Park070

Het terrein van het voormalige CBS-kantoor aan de Prinses Beatrixlaan in Voorburg wordt omgebouwd tot een duurzame, autoluwe en kindvriendelijke woonwijk. Het gaat om ongeveer 230 woningen, deels huur, deels koop. De woningen komen bovenop de bestaande ondergrondse parkeergarage. De oplevering van de 1e woningen is naar verwachting in 2021.

Wat u moet weten

 • Woningen verschillen van type en grootte: eengezinswoningen (met grote tuin of terras), appartementen, beneden- en bovenwoningen
 • Geen bovengrondse parkeerplaatsen in de woonwijk. De bestaande kelder wordt een parkeerkelder voor bewoners
 • Plan sluit aan bij de ambitie van de gemeente zoals beschreven in de Structuurvisie Ruimte voor Wensen, herijking 2012
 • Ontwikkelaar heeft bij potentiële kopers de woonwensen overzocht en deze verwerkt in het bouwplan
 • Tijdens de bouwperiode zal de ontwikkelaar met omwonenden overleggen over de sloop- en bouwwerkzaamheden
 • Definitieve stedenbouwkundig plan 'Park070' is op 7 december 2017 tijdens een informatiebijeenkomst toegelicht en besproken. Ook zijn de procedures bestemmingsplan en omgevingsvergunning toegelicht
 • Sloop van het voormalige CBS-gebouw is gestart. De sloop is gevorderd tot de vloer van de 1e verdieping. Vervolgens is een slooppauze ingelast.
 • Voor de overgang van het park naar de nieuwbouw zijn een aantal bomen gekapt. Waardevolle bomen worden binnen het gebied verplaatst. Uiteindelijk komen er meer bomen terug dan er gekapt worden.
 • Bekijk het Bestemmingsplan Park070 via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Meer informatie

Tijdlijn

 • Najaar 2019: start bouw
 • Eind september 2019: laatste deel sloop afgerond
 • 1e kwartaal 219: omgevingsvergunning verleend
 • Eind 2018: sloop tot 1e verdieping, gevolgd door slooppauze
 • 3e kwartaal 2018: raad stelt bestemmingsplan vast
 • 1e kwartaal 2018: ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage
 • 7 december 2017: informatieavond
 • April 2016: raad stelt ruimtelijk kader vast
 • Oktober 2015: ruimtelijk kader en concept-stedenbouwkundig plan klaar
 • April 2015: inloopbijeenkomst over concept-ruimtelijk kader en concept-stedenbouwkundig plan
 • Maart 2015: intentieovereenkomst ondertekend door gemeente en ontwikkelaar
 • September 2014: transformatievisie klaar
 • Juni en september 2014: bijeenkomsten voor omwonenden