Participatieplan voor bruisende bibliotheek

18 juni 2020
Algemeen

Een bruisende bibliotheek in Leidschendam-Voorburg, waar de inwoners graag en veel gebruik van maken en die een bijdrage levert aan de verbeeldingskracht van de inwoners en een onmisbare schakel is in de vitale samenleving. Dat is de opdracht waar gemeente Leidschendam-Voorburg voor staat. Hoe gaan we daar komen? Dat antwoord zoeken we samen met maatschappelijke partners en inwoners. Hoe we dat gaan doen staat in het participatieplan dat samen met partners en een vertegenwoordiging van inwoners is gemaakt.

In dat plan wordt het participatietraject uitgelegd. Er is aandacht voor jong en oud en we kijken naar on- en offline participatie. Het participatietraject is een eerste stap om te komen tot een voorstel om de bibliotheek en het bibliotheekwerk te vernieuwen, toekomstbestendig te maken en aan te laten sluiten bij de wensen en ontwikkelingen van deze tijd.

Het participatietraject start nog vóór de zomervakantie.