Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Pilot evenementengeluid Huygenskwartier

19 juni 2024
Algemeen nieuws

Gitarist speelt voor publiek in de Franse Kerkstraat in Voorburg, tijdens festival A Walk Downtown

Nog dit jaar gaat de gemeente aan de slag met het vernieuwen van het locatie- en vergunningenbeleid voor publieksevenementen in de openbare ruimte. Ondernemers en omwonenden worden hierbij betrokken. In het nieuwe evenementenbeleid wordt ook bepaald aan welke normen evenementengeluid moet voldoen. Vooruitlopend hierop heeft het college besloten om als proef de geldende geluidsnorm bij publieksevenementen met versterkte muziek in het Huygenskwartier (uitgezonderd het Stationsplein) in Voorburg aan te passen.

Aangepaste geluidsnorm bij evenementen

Mensen bezoeken het Huygenskwartier graag voor haar winkels, horeca, musea en evenementen. De gemeente stimuleert en faciliteert daarom lokaal georganiseerde sfeerevenementen met live muziek zoals A Walk Downtown en Jazz Culinair. Versterkte muziek bij evenementen zorgt voor levendigheid maar ook voor geluidsbelasting voor de omgeving. Om dit te beperken stelt de gemeente duidelijke normen voor alle locaties in Leidschendam-Voorburg Voor muziek in de smalle straten dichtbij woningen en winkels van het Huygenskwartier passen die normen echter niet altijd. Het gevolg is dat deze zelfs al bij normaal versterkte muziek worden overschreden. Om sfeerevenementen in het Huygenskwartier mogelijk te blijven maken heeft het college daarom besloten om als proef op maximaal 5 evenementdagen per jaar tussen 12:00 en 23:00 uur de geluidsnorm te verhogen. Dit maakt (live) muziek mogelijk, zonder afbreuk te doen aan het niveau van geluidsbescherming voor de woonomgeving.

Nieuw evenementenbeleid

Samen met de ondernemers en bewoners van het Huygenskwartier wordt de pilot met evenementengeluid beoordeeld. Tegelijk werkt de gemeente aan een nieuw evenementenbeleid, waarin opgenomen wordt aan welke normen evenementengeluid moet voldoen. Zodra de gemeenteraad dit nieuwe beleid dat voor de hele gemeente geldt heeft vastgesteld, wordt de pilot in het Huygenskwartier beëindigd. Het Stationsplein ligt niet in het Huygenskwartier en maakt geen onderdeel uit van de pilot. Op dit plein blijven de geldende geluidsnormen van kracht. Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) ziet toe op handhaving van de geluidsnormen in de gemeente LV.