Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Plan voor een leefbaar, levendig en groen Stationsplein

27 juni 2024
Algemeen nieuws

Stationsplein Voorburg

De gemeente wil het Stationsplein ontwikkelen tot een leefbaar, levendig en groen plein. De komende jaren wordt een aantal kleinere verbeteracties in de buitenruimte gedaan. Bijvoorbeeld meer groen en een speelplek. In aanloop naar de komst van de HOV-halte rond 2030 wordt er samen met de omgeving een verbeterplan gemaakt voor het hele plein.

Op het Stationsplein vindt jaarlijks een aantal evenementen plaats en er zijn tijdelijke terrassen. Toch worden nog niet alle mogelijkheden van het plein benut. Daarom heeft de gemeenteraad bij het college gevraagd om een verbeterplan voor het Stationsplein op te stellen, met aandacht voor vergroening, en om te onderzoeken of er ruimte is voor kunst op het plein.

Vergroenen en kunst

Om de komende jaren de leefomgeving te verbeteren, onderzoekt de gemeente waar bloem- en boombakken kunnen komen. Niet alleen omdat veel mensen een groene omgeving mooier en prettiger vinden, ook omdat groen helpt om regenwater op te nemen, Hierbij wordt rekening gehouden met ruimte die nu en in de toekomst nodig is voor andere activiteiten op het plein, zoals evenementenplein, terrassen en recreatie. zorgt voor verkoeling en goed is voor de biodiversiteit. Daarnaast onderzoekt de gemeente of het mogelijk is om de pilaren van het NS-station Voorburg te beschilderen of bekleden. Als dit kan, vraagt de gemeente aan lokale kunstenaars om hiervoor een kunstwerk te maken. Ook wordt er gekeken of er een tijdelijke (water)speeltuin op het plein aangelegd kan worden. 

Terrassen en evenementen

De terrassen op het plein zijn tijdelijk tot en met 31 oktober 2024. De gemeente onderzoekt of de vergunning voor het terrasseizoen tot en met 2026 verlengd kan worden. Hiernaast geeft de gemeente vergunningen af voor een aantal jaarlijkse evenementen op het plein. Er komt een nieuw evenementenbeleid waarin het Stationsplein als potentiële evenementenlocatie meegenomen wordt.

Verbeterplan Stationsplein 

Om het Stationsplein nog verder te ontwikkelen, wordt samen met inwoners en ondernemers een verbeterplan gemaakt. In dit plan staat hoe je de buitenruimte gebruikt en zó inricht dat het plein aantrekkelijk is om te verblijven.

De herinrichting van het Stationsplein hangt nauw samen met de plek van de toekomstige HOV-halte (tram). Gemeenten Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, de regio en het Rijk werken samen aan de plannen voor een hoogwaardige openbaar vervoer (HOV) verbinding (tram) van Den Haag naar Voorburg, met een eindhalte op of nabij het Stationsplein. Het is nog niet zeker waar deze halte precies komt. Naar verwachting wordt dit in 2026 bepaald en wordt de halte in 2030 geplaatst. Het maken van een verbeterplan voor het Stationsplein gaat gelijk op met het maken van plannen voor de halte.