Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Planschade

Het kan zijn dat u schade heeft doordat de gemeente besluiten heeft genomen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard, uw woongenot vermindert of u loopt inkomen mis. U kunt dan misschien een vergoeding van de planschade krijgen.

Melden

Print het formulier, vul het in en stuur het naar ons postadres:

Ons postbusnummer:

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA  Leidschendam

Voorwaarden

  • U heeft schade geleden aan uw eigendom. U bent dus eigenaar, geen huurder
  • De schade houdt verband met planologische maatregelen
  • U vraagt de tegemoetkoming aan binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan waarover het gaat, of de wijziging daarvan, van kracht is geworden
  • Het zou onredelijk zijn als de schade helemaal voor uw eigen rekening zou komen
  • U heeft niet op een andere manier compensatie voor de schade ontvangen. Bijvoorbeeld koop, onteigening of verzekering