Prestatieafspraken Sociaal wonen 2021 tot en met 2024

Gemeente, huurdersraad Vidomes, huurdersvereniging Respectus, woningcorporaties Vidomes en WoonInvest hebben prestatieafspraken gemaakt waarmee zij tot en met 2024 aan de slag gaan.

Vidomes, WoonInvest en Respectus

Gemeente, huurdersraad Vidomes, huurdersvereniging Respectus en woningcorporaties Vidomes en WoonInvest werken aan de uitbreiding van de sociale woningvoorraad, het vroegtijdig signaleren van huurachterstanden en verduurzaming. Verder versterken de partijen de goede samenwerking in het sociaal domein en de inzet voor de leefbaarheid van de buurten en wijken.

Flatcoach

Een flatcoach stimuleert bewoners in een seniorencomplex hun talenten maximaal in te zetten en activiteiten met en voor elkaar te organiseren. De flatcoach start voor een periode van 2 jaar en is belangrijk in de strijd tegen eenzaamheid. 

Nieuwbouw

Woningcorporaties verkopen zo min mogelijk sociale huurwoningen.  De partijen zoeken naar locaties om sociale huurwoningen te bouwen en naar een geschikte locatie voor wonen in combinatie met zorg. De gemeenteraad zal naar verwachting in de 1e helft van 2020 nieuwe woningbouwlocaties aanwijzen.

Langer zelfstandig wonen

Partijen stellen geld beschikbaar om wooncomplexen (brand)veiliger en toegankelijker te maken. Bijvoorbeeld het gezamenlijk aanbrengen van automatische deuropeners of het inrichten van bergingen waar de scootmobiel kan staan. Dit om het langer zelfstandig wonen van senioren te stimuleren.

Vroegsignalering huurachterstanden

In 2020 gaan de partijen starten met het zo vroeg mogelijk signaleren van huurachterstanden. De partijen gaan meer met elkaar samenwerken als het gaat om mensen met verward gedrag.

Duurzaamheid en leefbaarheid

Partijen werken samen aan het aardgasvrij maken van huurwoningen. Bij groot onderhoud van woningen gaan de wooncorporaties deze niet alleen isoleren, maar kijken ook naar mogelijkheden voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Dit mag niet leiden tot een stijging van de woonlasten. De woningcorporaties verwijderen de laatste open verbrandingstoestellen. Dat is een ketel of een geiser waarvan het 'vlammetje' niet is afgesloten door een glazen plaatje. De huurdersorganisaties dragen een locatie aan waar de bewoners bereid zijn om mee te werken aan bijvoorbeeld een waterberging of vergroening in de directe woonomgeving.

Prestatieafpraken sociaal wonen 2021 tot en met 2024 (PDF, 636.05 KB)

Woningcorporatie Staedion

De partijen hebben afgesproken te werken aan het vroegtijdig signaleren van huurachterstanden en energiebesparing. Staedion gaat de komende jaren verder met de verkoop van 58 zelfstandige huurwoningen in Leidschendam-Voorburg, in eerste instantie met 16 woningen.

Vroegsignalering huurachterstanden

In 2020 gaan de partijen van start met vroegsignalering van huurachterstanden. Gaan meer met elkaar samen werken als het gaat om inwoners met verward gedrag.

Leefbaarheid

Melding van signalen van zorg of overlast verloopt via maatschappelijke partners in de wijk en de gemeentelijke gebiedsregisseurs.

Duurzaamheid

De uitvoering van maatregelen om energie te besparen gaan in overleg met de Vereniging van Eigenaars in de wooncomplexen van Staedion. De gemeente onderzoekt welke maatregelen, zoals groene daken, mogelijk en nodig zijn voor de waterberging en waterafvoer.

Prestatieafspraken Staedion en gemeente 2021 tot en met 2024 (PDF, 513.53 KB)

Woningcorporatie Wassenaarsche Bouwstichting

De partijen hebben afgesproken de bestaande sociale huurwoningen te behouden. De Wassenaarsche Bouwstichting is voornemens de duurdere huurwoningen met een huurprijs boven de huurprijsgrens te verkopen.  

Leefbaarheid

De melding van signalen van zorg of overlast verloopt via maatschappelijke partners in de wijk en de gemeentelijke gebiedsregisseurs.

Duurzaamheid

De partijen werken samen aan een lokaal plan voor energiebesparing. De gemeente onderzoekt mogelijkheden voor financiële ondersteuning daarvoor.