Proef met sensoren voor meten luchtkwaliteit en geluid gestart

16 februari 2018
Algemeen
Wethouder Kist hangt sensor op
Credits/Fotograaf: 
Michel Groen

Op tien plekken is de gemeente gestart met een proef met sensoren om de luchtkwaliteit en geluidsniveau te meten. Wethouder Floor Kist plaatste de eerste sensorkast op 15 februari 2018.

De luchtkwaliteit voldoet bij alle woningen aan de wettelijke luchtkwaliteitseisen. De test wordt in samenwerking met het RIVM uitgevoerd om te onderzoeken of sensoren een goede aanvulling kunnen zijn op het landelijk meetnet luchtkwaliteit. Met deze proef onderzoeken we of sensoren helpen om scherper beeld te krijgen van de invloed van drukke (snel)wegen en van lokale bronnen (zoals houtkachels en openhaarden) op de luchtkwaliteit in woonwijken. Daarom zijn er sensoren geplaatst nabij een snelweg (de A4) en op ruime afstand daarvan, in laagbouwwijken en hoogbouwwijken en nabij drukke kruispunten en tunnelmonden van de N14. Daarnaast gaat het om meer inzicht in het effect van geluidsschermen langs snelwegen op de luchtkwaliteit en het geluidsniveau. De sensoren worden ook ingezet om geluid langs RandstadRail te meten. De direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd. De gegevens van de sensoren zijn te vinden op de pagina sensoren.

Wethouder Floor Kist: ‘Een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners. De lucht in onze gemeente voldoet aan de normen, maar we willen nog gezondere lucht. Innovatief onderzoek als deze proef helpt daarbij ons meer inzichten te geven voor mogelijke aanscherping van ons lopende actieplan.’

De proef is onderdeel van het programma Nationaal Smart City Living Lab waaraan gemeente met zes andere gemeenten deelneemt. Het programma is een samenwerking van lokale, regionale en landelijke overheden en organisaties, bedrijven en het onderwijs om het nut van moderne (sensor)technologie te onderzoeken bij het streven naar een gezondere leefomgeving.

Meer informatie over de proef met sensoren, het Actieplan Luchtkwaliteit of het programma Nationaal Smart City Living Lab vindt u via onze pagina sensoren.