Registratie politieke partijen

Voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezing op 14, 15 en 16 maart 2022, moet u de naam van een politieke partij (of aanduiding) uiterlijk 20 december 2021 schriftelijk registreren. Deze staat uiteindelijk bovenaan de kandidatenlijst en het stembiljet. Formulieren voor registratie vraagt u per e-mail of telefonisch op.

Stuur een e-mail

Bel 14 070

 

Wat u moet weten

Met het schriftelijke registratieverzoek (per post) stuurt u de volgende stukken mee:

  • Kopie van de notariële akte met vastgelegde statuten van de politieke groepering
  • Gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Het bewijs mag niet ouder zijn dan 6 maanden
  • Bewijs van betaling van de waarborgsom
  • Verklaring van de politieke partij waarin de gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde staat

Wanneer niet nodig?

Registratie van politieke partijen is in onderstaande gevallen niet nodig:

  • Naam is reeds geregistreerd bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of van Provinciale Staten
  • Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen is reeds een kandidatenlijst ingeleverd, met dezelfde naam