Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Rekenvoorbeeld subsidie ondersteuning energiekosten

Rekenvoorbeelden voor als u subsidie wilt aanvragen voor tegemoetkoming energiekosten

Subsidie voor maatschappelijke- en culturele organisaties en (sport-)verenigingen

Ondersteuning hoge energiekosten

Voor de berekening van het subsidiebedrag Ondersteuning Hoge Energiekosten wordt uitgegaan van een drempelprijs van € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh elektriciteit. Daarnaast is deze subsidie maximaal 50% van het verschil tussen de daadwerkelijke energiekosten over het laatste kwartaal van 2022 en de drempelprijs. Ook geldt hierbij dat het energieverbruik in het laatste kwartaal van 2022 maximaal 10% boven het verbruik in het laatste kwartaal van 2019 mag liggen.

Een voorbeeld:
U heeft een stroomverbruik van 1.000 kWh en een gasverbruik van 1.000 m3. Uw daadwerkelijke energiekosten voor 2022 zijn € 3.000 euro.

De drempelprijs wordt:
Stroom: € 0,35  x 1000 = €  350
Gas: € 1,19 x 1000 =  € 1.190
totaal: € 1.540

Het verschil tussen de daadwerkelijke kosten en drempelprijs is in dit voorbeeld € 1.460. Van dit bedrag ontvangt u 50% subsidie. Uw uiteindelijke subsidiebedrag wordt € 730.

Let op! Uw energieverbruik 2022 mag maximaal 10% boven het energieverbruik 2019 liggen. Voor het meerdere ontvangt u geen subsidie.

Een voorbeeld:
Uw energieverbruik voor 2022 bestond uit een stroomverbruik van 2.000 kWh en een gasverbruik van 2.000 m3. Uw energieverbruik voor 2019 bestond uit een stroomverbruik van 1.000 kWh en een gasverbruik van 1.000 m3. Bij het berekenen van uw uiteindelijke subsidiebedrag wordt rekening  gehouden met 1.100 kWh stroomverbruik en 1.100 m3 gasverbruik en niet de daadwerkelijke energieverbruik.

Doorvoeren kleine duurzaamheidsmaatregelen

De subsidie bedraagt maximaal €750, waarbij 75% van de gemaakte kosten worden vergoed. Er geldt een eigen bijdrage van 25%.

Een voorbeeld:
Uw daadwerkelijke kosten voor de aangebrachte duurzaamheidsmaatregelen zijn € 2.000. De subsidie bedraagt dan maximaal € 750. 75% van de daadwerkelijke kosten van € 2.000 bedraagt € 1.500, echter geldt er een maximum van € 750.  

Subsidie voor lokaal midden- en kleinbedrijf

Als MKB-ondernemer kunt u subsidie aanvragen voor 75% van de kosten van het (laten) aanbrengen van kleine duurzaamheidsmaatregelen. Hiervoor geldt een maximum van € 750 per aanvrager.

Een voorbeeld:
Uw daadwerkelijke kosten voor de aangebrachte duurzaamheidsmaatregelen zijn € 2.000. De subsidie bedraagt dan maximaal € 750. 75% van de daadwerkelijke kosten van € 2.000 bedraagt € 1.500, er geldt alleen een maximum van € 750.