Renovatie sportplek Roerdomplaan

De gemeente renoveert het trapveld aan de Roerdomplaan met nieuwe sportvoorzieningen. Medio 2020 starten de werkzaamheden.

Wat u moet weten

  • Nieuwe mogelijkheden voor trapveld, zoals sportveld, trimtoestellen en/of looproutes
  • Inwoners konden meedenken over de inrichting tijdens de inloopbijeenkomst op 3 december 2019 of via een digitale vragenlijst

Tijdlijn

  • Medio 2020: start werkzaamheden
  • Begin 2020: ontwerp op basis van de informatie uit de vragenlijst
  • December 2019: Publicatie uitkomsten vragenlijst
  • 3 december 2019: inloopbijeenkomst