Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Samen onderweg naar 2050: koers omgevingsvisie vastgesteld

11 juli 2024
Algemeen nieuws

Wat voor een gemeente willen we zijn in 2050 en hoe gaan we dit realiseren? Dat is de hoofdvraag bij de omgevingsvisie Leidschendam-Voorburg. Om het antwoord te vinden op die vraag, betrok de gemeente vele inwoners en andere belanghebbenden. De resultaten van al die gesprekken zijn gebundeld tot een koers, met daarin de belangrijkste uitgangspunten waar de omgevingsvisie aan moet voldoen. Op dinsdag 9 juli stemde het college van burgemeester en wethouders in met de koersnotitie omgevingsvisie Leidschendam-Voorburg. Hiermee worden de koers en keuzes voor de omgevingsvisie van de gemeente voorgelegd aan de gemeenteraad.

In de omgevingsvisie staat hoe de gemeente de met openbare ruimte wil omgaan. Inwoners, initiatiefnemers en andere belanghebbenden krijgen zo beter inzicht in wat op bepaalde plekken wel en niet mag. Ook draagt het bij aan meer samenhang in beleid. Bijvoorbeeld als het gaat om onderwerpen als water, milieu, natuur, energie, verkeer en vervoer, wonen en cultureel erfgoed.

Wethouder omgevingsvisie Philip van Veller is dankbaar voor de hoge mate van betrokkenheid onder inwoners en andere belanghebbenden: “We hebben gesprekken gevoerd met een speciaal inwonerspanel en veel andere inwoners en belanghebbenden over de gewenste richting voor de omgevingsvisie. Dat heeft geleid tot een uitgebreid document, dat we nu met trots aan de gemeenteraad aan kunnen bieden. Wij zijn blij met alle betrokkenheid tot nu toe! Want of u hier nu woont, werkt, uw bedrijf runt of recreëert, uw stem is van grote waarde.” 

Koersnotitie

De koersnotitie bevat een analyse, de inbreng van de samenleving, maatschappelijke ontwikkelingen, de koers en keuzes voor Leidschendam, Stompwijk, Voorburg en het buitengebied. De koers omvat 5 toekomstperspectieven: 

  1. Een hoogwaardig verblijfsklimaat, met een prettige, gezonde, kwalitatieve en veilige leefomgeving om in te verblijven. 
  2. Goed verbonden, met duurzame vervoersmogelijkheden. 
  3. Een plek van en voor iedereen, met beschikbaarheid van woningen en een inclusieve en sociale samenleving. 
  4. Economisch vitaal, passend bij een woongemeente. 
  5. Duurzaam toekomstbestendig, met aandacht voor het klimaat en de natuur. 

Naar verwachting neemt de gemeenteraad in oktober een besluit over de koers. De koersnotitie is daarmee de laatste stap op weg naar de omgevingsvisie voor Leidschendam-Voorburg.

Van koersnotitie naar omgevingsvisie
De koersnotitie wordt de komende periode uitgewerkt tot een omgevingsvisie. Afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften is de uitwerking concreet. Als er meer tijd voor onderzoek en afweging gewenst is, dan is de uitwerking op hoofdlijnen. Voor Stompwijk is het voorstel om parallel aan de uitwerking van de omgevingsvisie te starten met een gebiedsprogramma en een omgevingseffectrapportage (O.E.R). Daarmee kunnen gebiedskeuzes, waaronder mogelijke ontwikkellocaties in de kern Stompwijk, op basis van data zorgvuldig worden onderbouwd. Indien mogelijk wordt het programma Stompwijk direct in de Omgevingsvisie verwerkt.  

Meer informatie over de koersnotitie en de omgevingsvisie, leest u op lv.nl/omgevingsvisieexterne-link-icoon