Samen werken aan een groen en duurzaam Leidschendam-Voorburg

17 oktober 2019
Algemeen
groen dak

Meer groene daken en groene tuinen, subsidie voor het isoleren van woningen en extra laadpalen. De gemeente wil de komende jaren vaart maken op het gebied van duurzaamheid om in 2050 een CO2-neutrale en klimaatbestendige gemeente te zijn. Wethouder Astrid van Eekelen van Duurzaamheid: “We zijn trots op Leidschendam-Voorburg als groene en duurzame woongemeente. We leggen de lat daarom hoog voor onszelf. Om onze doelen te bereiken willen we inwoners, ondernemers en organisaties nog meer stimuleren om groen te denken en te doen.”

De maatregelen die de gemeente de komende jaren wil nemen, zijn vastgelegd in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019-2022. In het programma wordt naast energie ook gekeken naar duurzame mobiliteit en verkeer, klimaatadaptatie en vergroening, grondstoffen en afval en luchtkwaliteit. Het plan is opgesteld met inbreng van onder meer raadsleden, inwoners en woningcorporaties.

Duurzame resultaten tot nu toe

“We hebben de afgelopen tijd al zichtbaar stappen gezet samen met inwoners en ondernemers in onze gemeente”, zegt wethouder Astrid van Eekelen:

  • inwoners en organisaties (school) leggen groene daken aan; 
  • steeds meer inwoners isoleren hun woningen waarmee het energieverbruik wordt teruggebracht;
  • veel inwoners en organisaties doen mee aan de actie “operatie Steenbreek”, waardoor tuinen en schoolpleinen worden vergroend;
  • de eerste Zon-coöperatie in de gemeente is opgericht;
  • maandelijks informeren en adviseren we inwoners in de WoonWijzerWagen;
  • het gebruik van elektrische auto’s neemt toe, waarvoor inwoners laadpalen aanvragen;
  • delen van de Velostrada zijn opgeleverd; deze snelfietsroute loopt door de gemeente Leidschendam-Voorburg, parallel aan de spoorlijn tussen Den Haag en Leiden;
  • de gemeente is gestart met een project deelauto’s in Leidschendam Centrum;
  • het college heeft de gemeente dit jaar uitgeroepen tot Global Goals gemeente. Hiermee geeft het college aan dat zij staat achter de door de VN gestelde doelen voor duurzame ontwikkeling.

Duurzame stappen voortzetten

De gemeente zet vanuit het Uitvoeringsprogramma 2019-2022 vooral in op het beperken van het gebruik van energie, het verduurzamen van woningen en organisaties en het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering in de openbare ruimte. Stap voor stap werkt de gemeente aan het reduceren van het energiegebruik door in te zetten op isolatie van de woningen.

De komende maanden gaat de gemeente per wijk met inwoners in gesprek om te praten over energie en afval. Daarnaast kijkt zij welke daken en gevels geschikt zijn voor het opwekken van zonne-energie en gaat hierover in gesprek met eigenaren. Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt over het verduurzamen van woningen. Om inwoners stappen te laten zetten in wat zij zelf kunnen doen voor een duurzaam Leidschendam-Voorburg, wil het college het gebruik van het Nationaal Energie Bespaarfonds stimuleren.

Daarnaast heeft de gemeente het voornemen een energiesubsidie beschikbaar te stellen om woningen te isoleren en daken te vergroenen. Als de gemeenteraad dit najaar hiermee akkoord gaat, kunnen inwoners vanaf het voorjaar 2020 hun aanvraag indienen. Astrid van Eekelen: “We zijn op de goede weg. Als we de handen ineen slaan, lukt het ons onze doelen te halen.”