Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Samen werken aan een leefbare en bereikbare omgeving CID-Binckhorst

17 mei 2024
Algemeen nieuws

Luchtfoto gebied CID Binckhorst

De gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg, het Rijk, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland, ProRail en HTM werken samen aan een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Tot 2040 komen er in het gebied CID-Binckhorst zo’n 25.000 woningen en 30.000 banen bij. Dat betekent straks meer verkeer van bewoners, werkenden en andere reizigers. Daarbij horen maatregelen die goed zijn voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de omgeving én de verkeersveiligheid. 

Bereikbaar, leefbaar en veilig

De tramlijn is een van de maatregelen om de toename in het verkeer op te vangen en de reistijd te verkorten. Het plan voor de tramlijn is in 2023 vastgesteld door de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Ook worden er extra maatregelen genomen, zoals veilige fietsroutes en meer groen, om de buurt nog leefbaarder te maken. De aanleg van de nieuwe tramlijn is een kans om de omgeving eromheen opnieuw in te richten. Met meer groen en fijne verblijfsruimten. Het gaat onder meer om maatregelen voor herinrichting en inpassing van de tramlijn in Voorburg, de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg. 

Meedenken over het ontwerp

Nu is het tijd om deze plannen verder uit te werken tot een ontwerp. Een Ingenieursbureau gaat namens de gemeenten en de andere betrokken partijen aan de slag om te kijken hoe de tramlijn precies uit moet komen te zien en het omliggende gebied kan worden ingericht. Dit doet zij samen met de betrokken partijen en bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden die het gebied goed kennen en er vaak reizen. Voor de zomer volgt meer informatie over hoe kan worden meegedacht tijdens het ontwerpen. Het duurt ongeveer twee jaar voordat het ontwerp af is.

Onderzoek

Er worden ook verschillende onderzoeken uitgevoerd. Zo kijken we naar hoe de tramlijn de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van de buurt zal beïnvloeden. Eén van deze onderzoeken is een verkeersonderzoek. Ook wordt onderzocht wat voor effecten de tram heeft op het milieu, zoals geluid en trillingen.


Route tramlijn

De nieuwe tramlijn loopt straks vanaf station Den Haag Centraal via de Binckhorstlaan en Maanweg naar station Voorburg en vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft. 

Het Rijk, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeentes Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk trekken samen 575 miljoen euro uit om de HOV-tramlijn en de bijbehorende maatregelen te realiseren. Ook ProRail en HTM zijn bij de samenwerking betrokken. 

Meer informatie over de achtergrond en het proces is te vinden op de website: Binckhorst bereikbaarexterne-link-icoon

Binckdag, woensdag 22 mei: doe, droom en denk mee

Op woensdag 22 mei 2024 kunt u meedromen, -denken en -doen tijdens de Binckmarkt XL in de Caballero Fabriek (Saturnusstraat 60, Den Haag). Op deze dag begint het persoonlijke meedenken.

Het programma bestaat uit een middagdeel en een avonddeel. Tijdens het middagdeel ontdekt u de Binckhorst per fiets, per boot of te voet. Let op: Aanmeldenexterne-link-icoon hiervoor is verplicht en er is beperkte beschikbaarheid. Het avonddeel vindt vanaf 18:30 uur plaats in de Caballero Fabriek en hier kunt u onder andere informatie krijgen over de toekomstige tramverbinding. Hier hoeft u zich niet voor aan te melden. Kijk voor meer informatie op: Binckmarkt XL - Projecten - Den Haagexterne-link-icoon

Kunt u niet aanwezig zijn maar blijft u graag op de hoogte, stuur dan een e-mail naar:  MIRT_CIDBinckhorst@denhaag.nl

Vermeld in de mail: 

  • Uw naam adres en mailadres of telefoonnummer 
  • Waarom u mee wilt doen (woont of werkt u in het gebied of komt u namens een belangenorganisatie)