Sonneruyter

WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) wil samen met woningcorporatie Wooninvest het woonzorgcomplex aan de Sonnenburghlaan uitbreiden en moderniseren. Om zo de huisvesting aan te passen aan de huidige woon- en zorgwensen. In 2014 is het oude pand gesloopt. De nieuwbouw begint naar verwachting eind 2019 en duurt tot 2021.

Wat u moet weten

  • Om het plan mogelijk te maken moet de gemeente het bestemmingsplan aanpassen en een omgevingsvergunning verlenen
  • In 2013 heeft de gemeente het ruimtelijk kader vastgesteld. Hierin staat in hoofdlijnen aan welke voorwaarden het plan moet voldoen. Omwonenden hebben mee kunnen denken over het ruimtelijk kader via een klankbordgroep
  • Planontwikkeling en voorbereidende werkzaamheden voor aanpassingen in het bestemmingsplan worden opgepakt nadat de bouw van woonzorgcentrum Rustoord afgerond is

Meer informatie

Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Overig

Tijdlijn

  • 1e kwartaal 2021: oplevering nieuw woonzorgcomplex
  • 3e kwartaal 2019: start bouw
  • 2e kwartaal 2019: vaststelling wijziging bestemmingsplan en omgevingsvergunning
  • 3e kwartaal 2018: wijziging bestemmingsplan en omgevingsvergunning ter inzage
  • Oktober 2013: ruimtelijk kader vastgesteld
  • Juli 2013: ruimtelijk kader aan omwonenden voorgelegd