Speelplek Klaverweide

Uit het Speelruimteplan is gebleken dat er in de wijk rondom de Klaverweide en Distelweide weinig speelgelegenheid is. Om dit te verbeteren wordt er een speelplek aangelegd in het park.

Wat u moet weten

  • De speelplaats komt in het park van Klaverweide
  • Omwonenden kunnen meedenken over de inrichting
  • Tot 4 december 2019 kon u een vragenlijst invullen.  Meer dan 40 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Hiervan heeft 45% aangeven wekelijks of dagelijks in het park te komen. Lees de Terugkoppeling vragenlijst Klaverweide (PDF, 254.83 KB)

Tijdlijn

  • Medio 2020: start werkzaamheden
  • Begin 2020: opstellen ontwerp speelplek op basis van informatie uit vragenlijst
  • Eind 2019/begin 2020: publicatie uitkomsten vragenlijst
  • Woensdag 13 november 2019: inloopbijeenkomst