Sporten, activiteiten en coronavirus

Op 18 juni 2021 heeft het kabinet besloten om stap 4 van het openingsplan te zetten en zelfs te vergroten. Vanaf 26 juni zijn alle deuren open, waarbij 1,5 meter afstand de allesbepalende norm blijft. Vanaf 26 juni is alles open met reguliere openingstijden. Wel gelden er nog een aantal voorwaarden voor zowel binnen-als buitenruimtes.

Wat u moet weten

 • Alle basisregels gelden nog steeds
 • Het kabinet heeft een openingsplan gemaakt met stapsgewijze versoepelingen. Ze bekijkt per week of de geplande stap wordt genomen. Bekijk het openingsplan
 • Medio augustus 2021 bekijk het kabinet op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan (het loslaten van de 1,5 meter en de overige basisregels) gezet kan worden
 • Vanaf 1 december 2020 geldt de Wet tijdelijke maatregelen Covid-19 (noodwet)

Voorwaarden sport- en beweegactiviteiten

 • Sport locaties mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken
 • Gezondheidscheck en registratie is verplicht
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening
 • Amateurwedstrijden zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs
 • Er mag publiek aanwezig zijn bij amateurwedstrijden en trainingen. Dit geldt ook voor professionele (topsport) wedstrijden. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Een vaste plaats is verplicht
 • Voor professionele (topsport) wedstrijden geldt dat met coronatoegangsbewijzen 100% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. Dan hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden te worden
 • Voor sportkantines, scouting-, cultuur- en wijkgebouwen gelden de voorwaarden voor de horeca
 • Recreatieve tochten (o.a. wandelen, fietsen, hardlopen) zijn weer toegestaan. Belangrijke voorwaarde is dat de tocht géén evenement is en dat er gewerkt wordt met meerdere (start)groepen. Daarnaast moet de organisator in overleg treden met de gemeente(n) voor toestemming

Voorwaarden kunst- en cultuurbeoefening

 • Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening (en scouting), zoals een muziekschool, mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken
 • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht
 • Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening of andere activiteiten hoeven beoefenaars onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de kunst- en cultuurbeoefening
 • Publiek is toegestaan. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Bij amateur kunst- en cultuurbeoefening op een locatie voor kunst- en cultuurbeoefening, geldt dat in totaal niet meer dan 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand is toegestaan. De beoefenaars zijn hier dus niet van uitgezonderd. Professionele beoefenaars en personeel tellen níet mee bij het publiek. Op het moment dat een amateur groep echter in een theater optreedt als onderdeel van de reguliere exploitatie en het dus niet gaat om publiek bij de lessen, geldt dat onderscheid weer wel
 • Bij beoefenaars mag met coronatoegangsbewijzen 100% van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Dan vervalt de 1,5 meter regel. En is een vaste plek niet verplicht
 • Zingen binnen is weer toegestaan. De 1.5 meter regel blijft wel van toepassing, tenzij dat niet mogelijk is, gelet op de uitoefening van kunst- en cultuuractiviteiten

Terrassen en overkappingen tijdelijk mogelijk

De gemeente staat tijdelijke terrasuitbreidingen en overkappingen tot 1 november 2021 toe met een versnelde procedure. Hiermee wil de gemeente horecaondernemers en sportverenigingen ondersteunen om na de lockdown de winterperiode goed door te komen. Zodra de lockdown-maatregelen weer versoepeld worden, kan van deze regeling gebruik worden gemaakt. Wel moet een terrasverruiming of overkapping worden gemeld bij de gemeente. Een omgevingsvergunning is niet nodig, zodat dit regeldruk scheelt en het de sportverenigingen minder kost. Meer informatie

Overige informatie en ondersteuning

Financiële steunmaatregelen verenigingen

Lees meer bij Maatschappelijke organisaties en coronavirus

Praktische hulp en advies

Sport en Welzijn staat klaar om sportaanbieders te helpen, te ondersteunen en vragen te beantwoorden. Vragen waarbij Sport en Welzijn kan helpen:

 • Aanpassen van het sportaanbod aan de maatregelen van het kabinet
 • Hulp om binnensport in aangepaste vorm in de buitenlucht aan te bieden. SenW is de ‘matchmaker’ tussen binnensport- en buitensportverenigingen voor het gebruik van velden

Mail naar: verenigingsondersteuning@senw-lv.nl

Sporten voor niet-leden

Sporten en bewegen is belangrijk, juist voor kinderen en jongeren in deze periode. Maar niet alle kinderen en jongeren zijn lid van een vereniging. De gemeente vraagt sportaanbieders om actief na te denken over hoe zij jeugdige niet-leden kan betrekken bij sportactiviteiten. Dit brengt u mogelijk ook in contact met toekomstige leden. Sport en Welzijn kan hierbij ondersteunen.

Sport en Welzijn heeft samen met de gemeente een sport- en cultuurkaart ontwikkeld. Een aantal sportverenigingen stelt belangeloos en gratis een aantal van hun trainingen open voor niet-leden, zodat iedereen kan meedoen. Via de website van Sport en Welzijn kunt u gebruik maken van de sport- en cultuurkaart.

Coronatest

Heeft u misschien corona-gerelateerde klachten, neem dan contact op met GGD Haaglanden. Denk hierbij aan verkoudheid, hoesten en/of koorts.

Bel 088 1202 of maak een afspraak via www.coronatest.nl

Handhaving

Handhavers van de gemeente doen steekproeven op de verschillende buitensportaccommodaties om te kijken of sportverenigingen, kinderen en ouders zich aan de regels houden. Daarnaast wordt extra gecontroleerd als er meldingen bij de gemeente binnenkomen. Is er overlast of zijn er ongewenste bezoekers op het sportveld? Meld het bij de gemeente.

Meer informatie