Sporten, activiteiten en coronavirus

Sportaanbieders mogen vanaf 1 juli binnensportactiviteiten voor alle leeftijdscategorieën organiseren. Ook scouting-, cultuur-, kunst- en andere verenigingen mogen binnenactiviteiten organiseren voor alle leeftijden. Dit kan omdat de coronamaatregelen verder zijn versoepeld. De aanbieder moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

Wat u moet weten

 • Sport-, yoga-, dansscholen en fitnesscentra mogen weer open
 • Sportkantines en terrassen bij sportaccommodaties mogen ook weer open
 • Sporten en andere buitenactiviteiten mogen op sportparken, eigen (afgezette) buitenruimte, openbare parken, pleinen en speelvelden
 • Zwembaden en openbare gebouwen, zoals buurthuizen zijn weer open
 • Sporthallen en binnensportaccommodaties van de gemeente die gebouwd zijn vóór 1992, mogen nog niet open. Helaas is de gemeente geconfronteerd met een aanvulling van Vereniging van Sport en gemeenten op het aangepast protocol van NOC*NSF. In deze aanvulling staat dat de ventilatie bij deze sportaccommodaties niet voldoende is om in deze coronatijd te kunnen sporten. Gebouwen kunnen tussentijds gerenoveerd of gemoderniseerd zijn. Inmiddels hebben de locaties een spoedonderzoek gekregen om de ventilatie te beoordelen en kunnen ook hier binnensportactiviteiten plaatsvinden

Voorwaarden sporten

 • Normaal spelcontact bij sporten is toegestaan voor alle leeftijden
 • Voor en na het sporten geldt voor 19+ jaar weer de 1,5 meter afstand, ook in kleedkamers, toiletten en kantines
 • Kunstgrasvelden zijn 100% beschikbaar
 • Natuurgrasvelden zijn beschikbaar indien bespeelbaar en niet in onderhoud
 • Ouders en andere bezoekers zijn toegestaan op de sportparken, sporthallen en binnensportaccommodaties met 1,5 meter afstand
 • Toeschouwers bij wedstrijden zijn toegestaan mits zij 1,5m afstand houden. Daarvoor geldt een maximaal aantal toeschouwers, deze krijgen een plek toegewezen.   Bekijk het protocol van het NOC*NSF voor de regels.

Sportkantines en terrassen

Sportverenigingen mogen het terras binnen de eigen omheining tijdelijk uitbreiden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Uitbreiding geldt tot uiterlijk 1 november 2020
 • U kunt de 1,5 meter waarborgen op het terras
 • Alleen zitplaatsen zijn toegestaan
 • U mag alleen schenken aan leden en toeschouwers van de vereniging. U houdt zich aan de Rijksoverheid: regels voor terrassen. Terrasgebruikers mogen niet de vereniging bezoeken om alleen drank te nuttigen
 • U mag geen feest organiseren op het terras
 • U mag geen versterkte muziek gebruiken
 • U mag geen bouwsels plaatsen, zoals een bijeenkomsttent, tribune, podium of een andere tijdelijke constructie
 • U kunt voldoende ruimte garanderen voor toegang van hulpdiensten (3,5 meter)
 • Locaties zonder terras mogen geen tijdelijk terras aanleggen

Activiteiten starten - format invullen

De aanbieder maakt een plan op basis van het format. De meeste brancheorganisaties leveren een format aan hun leden of gebruik hiervoor het format: binnensport activiteiten, openbare gebouwen of buitenactiviteiten.

U stuurt uw plan via www.lv.nl/contact naar de gemeente ter kennisname. Toestemming is niet nodig. U mag direct starten met de activiteiten. Het plan moet geprint op de locatie aanwezig zijn waar de activiteit is. Handhavers van de gemeente kunnen u om dit plan vragen.

Binnenactiviteiten

Vanaf 1 juli kunt u activiteiten in sporthallen, binnensportaccommodaties, sport-, dansscholen, yogastudio’s en fitnesscentra organiseren. De sportaanbieders, scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen maken een plan op basis van het format.

Voorwaarden binnenactiviteiten

 • Looproutes zijn gemarkeerd en instructies gegeven voor éénrichtingsstroom in alle ruimtes van de locatie
 • Bij balie / kassa / receptie is een (kunststof)scherm als 1,5 meter niet haalbaar is
 • U kunt waarborgen dat sporters, medewerkers en andere gebruikers 1,5 meter afstand kunnen houden in de kleedkamers, douches, kantines en overige (gebruiks)ruimtes
 • U heeft toestemming van de beheerder bij bijvoorbeeld gebruik van een gymzaal van een school
 • Als de locatie voldoende ruimte biedt, kunnen activiteiten van verschillende organisatoren op hetzelfde tijdstip plaatvinden. Als de ruimte onvoldoende is, lost dit dan samen op

Buitenactiviteiten

Vanaf 20 mei kunt u activiteiten in de openbare ruimte organiseren. Sport-, scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen maken een plan op basis van onderstaand format.

U stuurt uw plan via www.lv.nl/contact naar de gemeente ter kennisname. Toestemming is niet nodig. U mag direct starten met de activiteiten. Het plan moet geprint op de locatie aanwezig zijn waar de activiteit is. Handhavers van de gemeente kunnen u om dit plan vragen.
Sportaanbieders die al toestemming hadden, kunnen hun checklist aanvullen met tijdstip en locatie van de buitenactiviteit.

Voorwaarden buitenlocatie

 • Gebruik van de locatie mag geen overlast geven voor omwonenden
 • U mag geen versterkte muziek gebruiken
 • U kunt waarborgen dat ook andere gebruikers 1,5 meter afstand kunnen houden. Er blijft genoeg ruimte over voor wandelaars en fietsers
 • U heeft toestemming van de beheerder bij bijvoorbeeld gebruik van een schoolplein
 • Als de locatie voldoende ruimte biedt, kunnen activiteiten van verschillende organisatoren op hetzelfde tijdstip plaatvinden. Als de ruimte onvoldoende is, lost dit dan samen op
 • Locatie kunt u niet reserveren of claimen door afzetten met tape
 • Straten en locaties mogen niet worden afgezet
 • Wilt u objecten plaatsen, mail dan via www.lv.nl/contact om te overleggen. Voor sommige objecten is een vergunning noodzakelijk

Lees de volledige voorwaarden in de volgende documenten:

Openbare gebouwen

Vanaf 1 juni zijn buurthuizen weer open. De aanbieder maakt een plan op basis van een format.

Hulp en advies

Sport en Welzijn staat klaar om sportaanbieders te helpen, te ondersteunen en vragen te beantwoorden. Vragen waarbij zij kan helpen:

 • Aanpassen van het sportaanbod aan de maatregelen van het kabinet
 • Hulp om binnensport in aangepaste vorm in de buitenlucht aan te bieden. SenW is de ‘matchmaker’ tussen binnensport- en buitensportverenigingen voor het gebruik van velden

Mail naar: verenigingsondersteuning@senw-lv.nl

Sporten voor niet-leden

Sporten en bewegen is belangrijk, juist voor kinderen en jongeren in deze periode. Maar niet alle kinderen en jongeren zijn lid van een vereniging. De gemeente vraagt sportaanbieders om actief na te denken over hoe zij jeugdige niet-leden kan betrekken bij sportactiviteiten. Dit brengt u mogelijk ook in contact met toekomstige leden. Sport en Welzijn kan hierbij ondersteunen.

Sport en Welzijn heeft samen met de gemeente een SportApp ontwikkeld. Een aantal sportverenigingen stelt belangeloos en gratis een aantal van hun trainingen open voor niet-leden, zodat iedereen kan meedoen. Via de website van Sport en Welzijn kunt u de SportApp downloaden.

Coronatest jeugdtrainers

Heeft u als jeugdtrainer misschien corona-gerelateerde klachten, neem dan contact op met GGD Haaglanden. Denk hierbij aan verkoudheid, hoesten en/of koorts.

Bel 088 355 01 00 en lees de voorwaarden in de nieuwsbrief van GGD Haaglanden

Uitstel huur

Handhaving

Handhavers van de gemeente doen steekproeven op de verschillende buitensportaccommodaties om te kijken of sportverenigingen, kinderen en ouders zich aan de regels houden. Daarnaast wordt extra gecontroleerd als er meldingen bij de gemeente binnenkomen. Is er overlast of zijn er ongewenste bezoekers op het sportveld? Meld het bij de gemeente.

Meer informatie