Sporten, activiteiten en coronavirus

Vanaf 19 november 2020 om 00:00 uur kunnen musea, theaters, zwembaden en wijkcentra na een sluiting van 2 weken weer open en mag er weer gesport worden in groepslessen. Tegelijk blijft de gedeeltelijke lockdown in stand met de maatregelen van 14 oktober 2020. Doel is het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken een blijvende daling van het aantal besmettingen te krijgen.

Wat u moet weten

 • Lees de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 
 • Vanaf 1 december 2020 is de Wet tijdelijke maatregelen Covid-19 (Noodwet) van kracht. Het kabinet beoordeelt in december wat er voor de kersperiode en daarna mogelijk is

Terugdringen aantal contactmomenten

De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving, het verenigingsleven en de economie op slot te doen.
De belangrijkste maatregelen voor de sport, cultuur, scouting en wijkverenigingen zijn:

 • Geen publiek bij de activiteiten, alleen directe begeleiders van de activiteiten zijn toegestaan zoals trainers
 • Geen (amateur)wedstrijden en/of competities spelen, alleen trainingen zijn toegestaan. Voor topsporters gelden uitzonderingen
 • Activiteiten van jeugdverenigingen blijven toegestaan voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar (sport, scouting, kunst, cultuur). Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 4 personen
 • Groepslessen en groepsactiviteiten voor 18 jaar en ouder met maximaal 4 personen zijn weer toegestaan
 • Voor 18 jaar en ouder geldt dat amateurkunstbeoefening zoals acteren, blazen en dansen is toegestaan met maximaal 4 personen. Zingen (amateurkunst) is niet toegestaan in groepsverband, voor kinderen tot en met 12 jaar en voor professionele zangers is het wel toegestaan
 • Voor 18 jaar en ouder geldt voor buiten sporten en andere buiten activiteiten dat deze mogen plaatsvinden in groepjes van maximaal 4 personen (exclusief begeleider/trainer) als: de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden, er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en zij niet mengen
 • Voor 18 jaar en ouder geldt voor binnen sporten en andere binnen activiteiten dat deze mogen plaatsvinden in groepjes van maximaal 4 personen (exclusief begeleider/trainer). Daarbij geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte, met waarborging van 1,5 m afstand. De aanvullende voorwaarden die daar bij gelden zijn:
  • groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden
  • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes
  • groepjes niet mengen
 • Voor binnen (groepslessen bij) individuele sporten of activiteiten zoals bootcamp, yoga of spinning geldt het maximale aantal van 30 personen per ruimte binnen (exclusief instructeur).
 • Alle andere al bestaande richtlijnen en aanwijzingen blijven van kracht

Voorwaarden sport- en beweegactiviteiten

 • Voor en na het sporten geldt weer de 1,5 meter afstand
 • Kunstgrasvelden zijn 100% beschikbaar
 • Natuurgrasvelden zijn beschikbaar indien bespeelbaar en niet in onderhoud
 • Ouders en andere bezoekers zijn niet toegestaan op de sportparken, sporthallen en binnensportaccommodaties. Wel ouders of verzorgers die noodzakelijk zijn voor de deelname van een kind of jongere aan activiteiten
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan bij wedstrijden en trainingen

Sportkantine, clubgebouw en terras

Vanaf 14 oktober 2020, 22:00 uur zijn sportkantines, douches, kleedkamers en terrassen gesloten. Toiletten kunnen wel open blijven. Alleen het binnensport gedeelte van sportaccommodaties en het gedeelte voor binnen activiteiten van scouting, cultuur en wijkverenigingen zijn open. De gebouwen van scouting, cultuur en wijkverenigingen zijn alleen open voor binnen jeugdactiviteiten en voor besloten en georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen

Winterterrassen en overkappingen mogelijk

De gemeente staat tijdelijke terrasuitbreidingen en overkappingen tot 1 maart 2021 toe met een versnelde procedure. Hiermee wil de gemeente horecaondernemers en sportverenigingen ondersteunen om na de lockdown de winterperiode goed door te komen. Zodra de lockdown maatregelen weer versoepeld worden, kan van deze regeling gebruik worden gemaakt. Wel moet een terrasverruiming of overkapping worden gemeld bij de gemeente. Een omgevingsvergunning is niet nodig, zodat dit regeldruk scheelt en de sportverenigingen minder kost. Daarnaast kan een sportvereniging in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van € 500 voor de realisatie van de overkapping. Meer informatie vindt u via Uitbreiden en overkappen terras (corona-maatregel)

Binnenactiviteiten

Vanaf 1 juli zijn activiteiten in sporthallen, binnensportaccommodaties, sport-, dansscholen, yogastudio’s en fitnesscentra weer gestart.
Start u een nieuwe activiteit? Meld het via www.lv.nl/contact

Voorwaarden binnenactiviteiten

 • Looproutes zijn gemarkeerd en instructies gegeven voor éénrichtingsstroom in alle ruimtes van de locatie
 • Bij balie / kassa / receptie is een (kunststof)scherm als 1,5 meter niet haalbaar is
 • U kunt waarborgen dat sporters, medewerkers en andere gebruikers 1,5 meter afstand kunnen houden in de overige (gebruiks)ruimtes
 • U heeft toestemming van de beheerder bij bijvoorbeeld gebruik van een gymzaal van een school
 • Als de locatie voldoende ruimte biedt, kunnen activiteiten van verschillende organisatoren op hetzelfde tijdstip plaatsvinden. Als de ruimte onvoldoende is, lost dit dan samen op

Buitenactiviteiten

Vanaf 20 mei is het organiseren van activiteiten van sport-, scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen in de openbare ruimte toegestaan. Daarvoor zijn plannen ingediend. Het plan moet geprint op de locatie aanwezig zijn waar de activiteit is. Handhavers van de gemeente kunnen u om dit plan vragen.

Voorwaarden buitenlocatie

 • Gebruik van de locatie mag geen overlast geven voor omwonenden
 • U mag geen versterkte muziek gebruiken
 • U kunt waarborgen dat ook andere gebruikers 1,5 meter afstand kunnen houden. En er geldt een maximum van 4 personen per groepje (excusief instructeur). Er blijft genoeg ruimte over voor wandelaars en fietsers
 • U heeft toestemming van de beheerder bij bijvoorbeeld gebruik van een schoolplein
 • Als de locatie voldoende ruimte biedt, kunnen activiteiten van verschillende organisatoren op hetzelfde tijdstip plaatsvinden. Als de ruimte onvoldoende is, lost dit dan samen op
 • Locatie kunt u niet reserveren of claimen door afzetten met tape
 • Straten en locaties mogen niet worden afgezet
 • Wilt u objecten plaatsen, mail dan via www.lv.nl/contact om te overleggen. Voor sommige objecten is een vergunning noodzakelijk

Lees de volledige voorwaarden in het volgende document:

Overige informatie en ondersteuning

Financiële steunmaatregelen verenigingen

Voor het aanvragen van financiële steun voor kosten die niet gedekt worden door andere (landelijke) regelingen. U kunt een digitaal een aanvraag indienen

Praktische hulp en advies

Sport en Welzijn staat klaar om sportaanbieders te helpen, te ondersteunen en vragen te beantwoorden. Vragen waarbij zij kan helpen:

 • Aanpassen van het sportaanbod aan de maatregelen van het kabinet
 • Hulp om binnensport in aangepaste vorm in de buitenlucht aan te bieden. SenW is de ‘matchmaker’ tussen binnensport- en buitensportverenigingen voor het gebruik van velden

Mail naar: verenigingsondersteuning@senw-lv.nl

Sporten voor niet-leden

Sporten en bewegen is belangrijk, juist voor kinderen en jongeren in deze periode. Maar niet alle kinderen en jongeren zijn lid van een vereniging. De gemeente vraagt sportaanbieders om actief na te denken over hoe zij jeugdige niet-leden kan betrekken bij sportactiviteiten. Dit brengt u mogelijk ook in contact met toekomstige leden. Sport en Welzijn kan hierbij ondersteunen.

Sport en Welzijn heeft samen met de gemeente een SportApp ontwikkeld. Een aantal sportverenigingen stelt belangeloos en gratis een aantal van hun trainingen open voor niet-leden, zodat iedereen kan meedoen. Via de website van Sport en Welzijn kunt u de SportApp downloaden.

Coronatest

Heeft u misschien corona-gerelateerde klachten, neem dan contact op met GGD Haaglanden. Denk hierbij aan verkoudheid, hoesten en/of koorts.

Bel 088 1202 of maak een afspraak via www.coronatest.nl

Handhaving

Handhavers van de gemeente doen steekproeven op de verschillende buitensportaccommodaties om te kijken of sportverenigingen, kinderen en ouders zich aan de regels houden. Daarnaast wordt extra gecontroleerd als er meldingen bij de gemeente binnenkomen. Is er overlast of zijn er ongewenste bezoekers op het sportveld? Meld het bij de gemeente.

Meer informatie