Sporten, activiteiten en coronavirus

Op 28 april 2021 worden enkele coronamaatregelen losgelaten of aangepast. Op 28 april vervalt de avondklok om 4:30 uur. Alle overige maatregelen voor sport- en verenigingsactiviteiten blijven gelden. Veel locaties blijven nog gesloten voor publiek (zwembaden, sportscholen, kantines en binnenlocaties van sport, cultuur- en scouting- en wijkverenigingsgebouwen). De 2e stap in het openingsplan staat op z’n vroegst op 11 mei 2021 gepland.

Wat u moet weten

 • Het kabinet heeft een openingsplan gemaakt met stapsgewijze versoepelingen. Ze bekijkt per week of de geplande stap wordt genomen. Bekijk het openingsplan
 • Op 28 april 2021 om 4:30 uur vervalt de avondklok
 • Op 3 mei 2021 maakt het kabinet bekend of de 2e stap op 11 mei 2021 gezet kan worden
 • Vanaf 1 december 2020 geldt de Wet tijdelijke maatregelen Covid-19 (noodwet)

Terugdringen aantal contactmomenten

Vanwege de strenge maatregelen en sluitingen van accommodaties staan hieronder de belangrijkste uitzonderingen op de maatregelen:

 • Buiten sporten mag met maximaal 2 personen (exclusief trainer) in de openbare ruimte. Op plekken zoals sportclubs of sportterreinen gelden andere regels (zie hieronder)
 • Buitensport- en buitenactiviteitenlocaties mogen open, waarbij alleen de toiletten geopend kunnen blijven
 • Er mogen buiten(sport)activiteiten worden georganiseerd op andere besloten buitenlocaties dan de buitensport accommodaties, bijvoorbeeld op een eigen terrein. Wel moet dit eerst worden voorgelegd aan de gemeente
 • Buurthuis, dorpshuis of wijkcentrum mag wel binnen activiteiten organiseren, maar alleen voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen
 • Kinderen en jongeren tot en met 26 jaar mogen in groepsverband meedoen aan buitenactiviteiten zoals sporten en hoeven tijdens de activiteiten onderling geen 1,5 meter afstand te houden
 • Jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar mogen op sportaccommodaties buiten sporten. Of wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Gezamenlijk sporten voor deze groep op andere locaties buiten is onder begeleiding toegestaan op initiatief (of in opdracht) van de gemeente
 • Volwassen vanaf 27 jaar mogen op sportaccommodaties buiten gezamenlijk sporten met maximaal met 4 personen (exclusief instructeur). Dit mag alleen als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden en er moet minimaal 1,5 meter afstand tussen de groepjes zijn. Sporten voor deze groep op andere locaties buiten is onder begeleiding toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief trainer) op initiatief (of in opdracht) van de gemeente
 • Groepstrainingen, activiteiten en wedstrijden voor volwassenen van 27 jaar en ouder zijn alleen toegestaan bij de topsport en professionele culturele gezelschappen

Voorwaarden sport- en beweegactiviteiten

 • Voor volwassenen (van 27 jaar en ouder) geldt ook tijdens het sporten en andere buitenactiviteiten de 1,5 meter afstand
 • Kunstgrasvelden zijn 100% beschikbaar
 • Natuurgrasvelden zijn beschikbaar indien bespeelbaar en niet in onderhoud
 • Ouders en andere bezoekers zijn niet toegestaan op de sportparken, sporthallen en binnensportaccommodaties. Wel ouders of verzorgers die noodzakelijk zijn voor de deelname van een kind of jongere aan activiteiten
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan bij activiteiten, wedstrijden en trainingen

Sportkantine, clubgebouw en terras

Vanaf 15 december 2020 zijn sportkantines, douches, kleedkamers en terrassen gesloten. Toiletten op buiten (sport)accommodaties kunnen wel open blijven. Alle  binnensportaccommodaties en accommodaties voor binnenactiviteiten van scouting, cultuur en wijkverenigingen zijn gesloten voor publiek en alleen open voor besloten en georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen.

Terrassen en overkappingen mogelijk

De gemeente staat tijdelijke terrasuitbreidingen en overkappingen tot 1 november 2021 toe met een versnelde procedure. Hiermee wil de gemeente horecaondernemers en sportverenigingen ondersteunen om na de lockdown de winterperiode goed door te komen. Zodra de lockdown-maatregelen weer versoepeld worden, kan van deze regeling gebruik worden gemaakt. Wel moet een terrasverruiming of overkapping worden gemeld bij de gemeente. Een omgevingsvergunning is niet nodig, zodat dit regeldruk scheelt en de sportverenigingen minder kost. Meer informatie

Binnenactiviteiten

Zwembaden mogen alleen open voor de volgende groepen:

 • Zwemlessen van kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen
 • Besloten en georganiseerde lessen voor kwetsbare groepen

De accommodaties voor binnenactiviteiten van sport-, scouting-, cultuur- en wijkverenigingen zijn gesloten en alleen open voor besloten en georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen.

Overige informatie en ondersteuning

Financiële steunmaatregelen verenigingen

Lees meer bij Maatschappelijke organisaties en coronavirus

Praktische hulp en advies

Sport en Welzijn staat klaar om sportaanbieders te helpen, te ondersteunen en vragen te beantwoorden. Vragen waarbij Sport en Welzijn kan helpen:

 • Aanpassen van het sportaanbod aan de maatregelen van het kabinet
 • Hulp om binnensport in aangepaste vorm in de buitenlucht aan te bieden. SenW is de ‘matchmaker’ tussen binnensport- en buitensportverenigingen voor het gebruik van velden

Mail naar: verenigingsondersteuning@senw-lv.nl

Sporten voor niet-leden

Sporten en bewegen is belangrijk, juist voor kinderen en jongeren in deze periode. Maar niet alle kinderen en jongeren zijn lid van een vereniging. De gemeente vraagt sportaanbieders om actief na te denken over hoe zij jeugdige niet-leden kan betrekken bij sportactiviteiten. Dit brengt u mogelijk ook in contact met toekomstige leden. Sport en Welzijn kan hierbij ondersteunen.

Sport en Welzijn heeft samen met de gemeente een sport- en cultuurkaart ontwikkeld. Een aantal sportverenigingen stelt belangeloos en gratis een aantal van hun trainingen open voor niet-leden, zodat iedereen kan meedoen. Via de website van Sport en Welzijn kunt u gebruik maken van de sport- en cultuurkaart.

Coronatest

Heeft u misschien corona-gerelateerde klachten, neem dan contact op met GGD Haaglanden. Denk hierbij aan verkoudheid, hoesten en/of koorts.

Bel 088 1202 of maak een afspraak via www.coronatest.nl

Handhaving

Handhavers van de gemeente doen steekproeven op de verschillende buitensportaccommodaties om te kijken of sportverenigingen, kinderen en ouders zich aan de regels houden. Daarnaast wordt extra gecontroleerd als er meldingen bij de gemeente binnenkomen. Is er overlast of zijn er ongewenste bezoekers op het sportveld? Meld het bij de gemeente.

Meer informatie