Sporten, activiteiten en coronavirus

Voor sport en beoefening van kunst en cultuur is in Nederland is vanaf zaterdag 15 januari 2022 weer meer mogelijk. Op dinsdag 25 januari besluit het kabinet opnieuw of er meer kan. De wijzigingen betekenen het volgende voor sport en activiteiten in Leidschendam-Voorburg.

Wat u moet weten

 • Voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis
 • 1,5 meter afstand is verplicht voor alle volwassen vanaf 18 jaar
 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen
 • Sinds 1 december 2020 geldt de Wet tijdelijke maatregelen Covid-19 (noodwet)

Spelregels voor sport

Iedereen mag binnen en buiten sporten. De volgende regels gelden:

 • Op binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder
 • Op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht bij gebruik van voorzieningen binnen. Bijvoorbeeld in de kleedkamers of toiletten
 • Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan. Topsporters en topsportcompetities zijn uitgezonderd
 • Bij binnen en buiten sporten is geen publiek aanwezig. Dit geldt voor amateursport. En voor de professionele sport
 • Sportkantines zijn alleen open voor afhaal
 • Kleedkamers, toiletten en douches zijn open
 • Sporten in groepsverband is toegestaan
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat door de aard van de sport niet mogelijk is
 • Houdt u aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan
 • Er is geen beperking in de groepsgrootte bij binnen- of buitensport of sporten in de openbare ruimte
 • Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten en op binnenfaciliteiten op buitensportlocaties, zoals kleedkamers en de sportkantine
 • Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters van 18 jaar en ouder op binnensportlocaties zoals: sportscholen, sportzalen en zwembaden. Bij lessen, trainingen, recreatief sporten en bij wedstrijden. Ook is het coronatoegangsbewijs verplicht bij sporters van 18 jaar en ouder die gebruikmaken van faciliteiten binnen op buitensportlocaties, zoals kleedkamers en toiletten

Spelregels zwemles

 • Kinderen tot 18 jaar hebben geen coronatoegangsbewijs nodig. Ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden. Zij moeten een coronatoegangsbewijs laten zien
 • Er zijn geen ouders en begeleiders als publiek aanwezig
 • Ook bij het zwemmen gelden de basisregels

Voorwaarden kunst- en cultuurbeoefening

 • Kunst en cultuurbeoefening is binnen en buiten toegestaan door professionals en amateurs. Hierbij mag geen publiek aanwezig zijn
 • Voor locaties voor kunst- en cultuurbeoefening gelden geen sluitingstijden
 • Op locaties voor kunst- en cultuurbeoefening geldt binnen geen maximum aantal personen, maar de norm van 100% van de 1,5 meter capaciteit
 • Iedereen vanaf 18 jaar moet 1,5 meter afstand houden, tenzij dit belemmerend voor de kunst- en cultuurbeoefening. Jongeren tussen de 13 en 17 jaar moeten wel 1,5 meter afstand houden ten opzichte van volwassenen, niet ten opzichte van elkaar. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden
 • Iedereen vanaf 18 jaar heeft een coronatoegangsbewijs nodig, zowel binnen als buiten
 • Het gebruik van mondkapjes is binnen verplicht vanaf 13 jaar, zowel bij verplaatsing door de locatie als op een zitplaats. Alleen als het dragen van een mondkapje de beoefening van de podiumkunsten of het acteren belemmert, hoeft het mondkapje niet op
 • Groepslessen en repetities in groepsverband zijn toegestaan
 • Zingen is binnen en buiten toegestaan

Voorwaarden wijk- een buurthuizen

 • Buurt- en wijkcentra zijn geopend voor georganiseerde dagopvang en opvang van kwetsbare groepen
 • (Sociaal werk) activiteiten voor binnen kunnen doorgaan zonder eindtijd en zonder groepsmaximum. U heeft geen coronatoegangsbewijs nodig als u gebruikmaakt van de bibliotheek in het dorpshuis of buurthuis, van de dagbesteding, voor de open inloop, zoals voor het spreekuur van het wijkteam of GGZ of bij individuele ondersteuning of maatschappelijke opvang
 • Wilt u zeker weten of u zonder coronatoegangsbewijs naar binnen kunt? Vraag dit dan na bij uw dorps- of buurthuis, dagbestedingslocatie of maatschappelijk opvang

Overige informatie en ondersteuning

Financiële steunmaatregelen verenigingen

Lees meer bij Maatschappelijke organisaties en coronavirus

Praktische hulp en advies

Sport en Welzijn staat klaar om sportaanbieders te helpen, te ondersteunen en vragen te beantwoorden. Vragen waarbij Sport en Welzijn kan helpen:

 • Aanpassen van het sportaanbod aan de maatregelen van het kabinet
 • Hulp om binnensport in aangepaste vorm in de buitenlucht aan te bieden. SenW is de ‘matchmaker’ tussen binnensport- en buitensportverenigingen voor het gebruik van velden

Mail naar: verenigingsondersteuning@senw-lv.nl

Sport-, kunst- en cultuuractiviteiten voor niet-leden

Sporten, en bewegen en kunst en cultuur zijn belangrijk, juist voor kinderen en jongeren. Maar niet alle kinderen en jongeren zijn lid van een vereniging. De gemeente vraagt sport- en kunst- en cultuuraanbieders om actief na te denken over hoe zij jeugdige niet-leden kunnen betrekken bij hun sportactiviteiten. Dit brengt u mogelijk ook in contact met toekomstige leden. Sport en Welzijn kan hierbij ondersteunen.

Sport en Welzijn heeft samen met de gemeente een sport- en cultuurkaart ontwikkeld. Een aantal sportverenigingen stelt belangeloos en gratis een aantal van hun trainingen open voor niet-leden, zodat iedereen kan meedoen. Via de website van Sport en Welzijn kunt u gebruik maken van de sport- en cultuurkaart.

Coronatest

Heeft u misschien corona-gerelateerde klachten, neem dan contact op met GGD Haaglanden. Denk hierbij aan verkoudheid, hoesten en/of koorts. Bel 088 1202 of maak een afspraak via www.coronatest.nl

Handhaving

Handhavers van de gemeente doen steekproeven bij verschillende eet- en drinkgelegenheden, kunst en cultuur (bios, theater), sportlocaties, sportwedstrijden en evenementen om te kijken of iedereen zich aan de regels rondom het coronatoegangsbewijs houdt. Daarnaast wordt extra gecontroleerd als er meldingen bij de gemeente binnenkomen. Is er overlast of zijn er ongewenste bezoekers op of rond de accommodatie? Meld het bij de gemeente.

Meer informatie