Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Spreekuren gebiedsregisseurs in uw buurt

03 november 2023
Algemeen nieuws

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Vindt u het belangrijk dat uw wijk veilig en leefbaar blijft? En heeft u daar vragen over aan de gemeente of de politie? Of heeft u goede ideeën voor uw straat, buurt of wijk? Dan kunt u terecht bij gebiedsregisseur Raúl Garcia (Stompwijk), Anne Hans (Voorburg) en Vanessa van Hurck (Leidschendam). Voor de gebieden De Heuvel en Prinsenhof in Leidschendam kunt u terecht bij gebiedsregisseur Nathalie Batelaan.

De gebiedsregisseurs kennen uw straat, buurt en de wijk en weten wat er leeft onder inwoners. Ook staan zij in contact met andere organisaties, zoals woningcorporaties, politie en jongerenwerk. Samen met u kijken zij graag naar wat nodig en mogelijk is om uw idee uit te voeren en hoe de gemeente of andere organisaties hierbij (financieel) kunnen ondersteunen. 

Voor meldingen over stoepen, afval, verkeer en dergelijke kunt een melding maken via telefoonnummer 14 070 en via www.lv.nl/probleem-melden.

Wanneer zijn de spreekuren in uw buurt?

Vooraf aanmelden voor een van de spreekuren is niet nodig.

Stompwijk

Elke eerste maandag van de maand

  • Tijd: 13:00-15:00 uur
  • Adres: Dorpspunt Stompwijk, Doctor van Noortstraat 92
  • Aanwezig: wijkagent John, handhaving en gebiedsregisseur Raúl Garcia

Voorburg

Elke eerste maandag van de maand

  • Tijd: 15:00-16:00 uur
  • Adres: wijkvereniging Essesteijn, Elzendreef 10
  • Aanwezig: wijkagent Nabil, handhaving en gebiedsregisseur Anne Hans

Leidschendam

Elke laatste woensdagmiddag van de maand

  • Tijd: 14:30-16:00 uur
  • Telefonisch spreekuur met gebiedsregisseur Vanessa van Hurck (alle wijken, behalve Leidschendam-Noord/Sterk voor Noord)
  • Telefoon: (070) 300 9129

(De Heuvel/Amstelwijk, Prinsenhof hoogbouw)

  • Tijd: op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur

Gebiedsregisseur Nathalie Batelaan
Telefoon: (070) 300 8479
E-mail: nnbatelaan@lv.nl

Kijk voor meer informatie op www.lv.nl/gebiedsregisseur