Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Spreekuren in uw buurt in september

01 september 2023
Algemeen nieuws

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Vindt u het belangrijk dat uw wijk veilig en leefbaar blijft? En heeft u daar vragen over aan de gemeente of de politie? Of heeft u goede ideeën voor uw straat, buurt of wijk? Dan kunt u terecht bij gebiedsregisseur Raúl Garcia (Stompwijk), Anne Hans (Voorburg) en Vanessa van Hurck (Leidschendam). Voor de gebieden De Heuvel en Prinsenhof in Leidschendam kunt u terecht bij gebiedsregisseur Nathalie Batelaan.

De gebiedsregisseurs kennen uw straat, buurt en de wijk en weten wat er leeft onder inwoners. Ook staan zij in contact met andere organisaties, zoals woningcorporaties, politie en jongerenwerk. Samen met u kijken zij graag naar wat nodig en mogelijk is om uw idee uit te voeren en hoe de gemeente of andere organisaties hierbij (financieel) kunnen ondersteunen. 

Voor meldingen over stoepen, afval, verkeer en dergelijke kunt een melding maken via telefoonnummer 14 070 en via www.lv.nl/probleem-melden.

Wanneer zijn de spreekuren in uw buurt in september?
Vooraf aanmelden voor een van de spreekuren is niet nodig.

Stompwijk
In september is er geen spreekuur in Stompwijk.

Voorburg
Spreekuur met de wijkagent en handhaving
Maandag 4 september
15:00 tot 16:00 uur
Wijkvereniging Essesteijn
Elzendreef 10

Leidschendam
Wijkspreekuur de Heuvel met de wijkagent, handhaving en woningbouw
Maandag 4 september
10:00 tot 11:00 uur
Kantoor wijkmeester Vidomes
Burg. Velthuijssenlaan 244a

Wijkspreekuur Prinsenhof met de gebiedsregisseur, wijkagent, handhaving en woningbouw
Woensdag 6 september
14:30 tot 15:30 uur
De Plint, Prins Fredriklaan 7

Telefonisch spreekuur gebiedsregisseur (Vanessa)
Woensdag 27 september
14:30 tot 16:00 uur
Telefoonnummer: 070 300 9129