Start herontwikkeling Herenstraat 42 Huygenskwartier Voorburg

14 oktober 2019
Algemeen
Ondertekening herontwikkeling Herenstraat 42 Voorburg
Credits/Fotograaf: 
Hilbert Krane

Wethouder Van Eekelen en  Rob Waaijer van Waaijer Projectrealisatie B.V. hebben op 14 oktober 2019 de Koop-, Ontwikkel- en Realisatieovereenkomst voor de herontwikkeling van Herenstraat 42 ondertekend. Nu kan de herontwikkeling van het centrumplan Huygenskwartier starten. 

Wethouder Van Eekelen: “Er ligt een mooi plan dat bijdraagt aan de levendigheid in het Huygenskwartier. Met de komst van de nieuwe Hoogvliet en ca. 100 gratis ondergrondse parkeerplaatsen wordt het makkelijker om even te gaan winkelen, eten of een museum te bezoeken. 30 nieuwe vrije sector woningen met mooie gevels die passen bij de historische kern van Voorburg maken het Huygenskwartier aantrekkelijk vanaf de Vliet.”

Rob Waaijer:” Na het vertrek van de gemeentelijke diensten uit het pand Herenstraat 42 is de locatie tijdelijk verhuurd in afwachting van een duurzame bestemming. Daarnaast had de Hoogvliet behoefte aan uitbreiding van de huidige supermarkt. Samen met Hoogvliet, RPHS+ architecten, omwonenden, plaatselijke ondernemers en overige belanghebbenden is een integraal plan tot stand gekomen met een grotere Hoogvliet supermarkt de huidige winkelstructuur in het Huygenskwartier Voorburg versterkt. Door intensief, duurzaam ruimtegebruik ontstaat de mogelijkheid om extra parkeercapaciteit toe te voegen en de woonfunctie in het Huygenskwartier Voorburg te versterken met nieuwe woonmilieus”.

Bij het maken van de plannen is goede afstemming geweest met een klankbordgroep van omwonenden. De ontwikkelaar blijft ook in het vervolgtraject met hen in overleg. Nu start het proces om te komen tot een passende bestemming in een nieuw bestemmingsplan. De doorlooptijd is ongeveer 6 tot 9 maanden. Waaijer Projectrealisatie B.V. vraagt naar verwachting in 2020 de omgevingsvergunning aan. In het vergunningstraject vindt onder meer toetsing plaats van het effect van de aanleg van een ondergrondse parkeergarage op de grondwaterstand. De realisatie van de ondergrondse parkeergarage is voorzien in 2 fases, zodat de supermarkt open blijft. De bouwtijd bedraagt naar schatting 2 jaar.