Stemmen bij volmacht

Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand machtigen. Voor de verkiezing van de Provinciale Staten kunt u een inwoner uit de provincie Zuid-Holland machtigen. Voor de verkiezing van de waterschappen kunt u een inwoner uit uw waterschap machtigen.

Via achterkant stempas

Op de achterkant van uw stempas kunt u een andere inwoner van Leidschendam-Voorburg machtigen om voor u te stemmen. Voor waterschappen geldt dat u bovendien alleen iemand uit uw eigen waterschap kunt machtigen. Leidschendam-Voorburg kent 2 waterschappen: Hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland.

 • U moet beiden op 4 februari 2019 als kiezer staan geregistreerd in deze gemeente. Voor de verkiezing van de waterschappen moet u op die dag ook in hetzelfde waterschap wonen
 • Een volmacht geven kan tot en met de dag van de verkiezingen
 • Deze volmacht kan door u worden ingetrokken totdat de gemachtigde heeft gestemd
 • Noteer de gegevens van de persoon die u wilt machtigen op de achterkant van uw stempas (volmachtbewijs)
 • Let op, u moet beiden ondertekenen. Geef ook een kopie van uw geldige (of maximaal 5 jaar verlopen) legitimatiebewijs mee

Degene die uw stem uitbrengt, moet op het stembureau de volgende documenten tonen:

 • Uw stempas met volmachtbewijs en de eigen stempas
 • Een kopie van uw geldige (of maximaal 5 jaar verlopen) legitimatiebewijs
 • Een eigen legitimatiebewijs (geen kopie)

Let op, zonder kopie van uw legitimatiebewijs kan de gemachtigde uw stem niet uitbrengen. Beide stemmen moeten tegelijk uitgebracht worden. De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Via een volmachtbewijs

U kunt ook iemand buiten de gemeente machtigen om uw stem uit te brengen. Voor de Provinciale Staten kunt u een andere inwoner van Zuid-Holland machtigen om voor u te stemmen. Voor waterschappen geldt dat u alleen iemand uit uw eigen waterschap kunt machtigen. Leidschendam-Voorburg kent 2 waterschappen: Hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland.

U kunt u tot en met 15 maart 2019 12:00 uur een schriftelijk volmachtbewijs aanvragen bij de gemeente. Dit volmachtbewijs wordt toegestuurd aan degene voor u mag stemmen.

 • Deze volmacht kan niet worden ingetrokken
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. Beide stemmen moeten tegelijk uitgebracht worden
 • U moet beiden op 4 februari 2019 als kiezer staan geregistreerd in Zuid-Holland. Voor de verkiezing van de waterschappen moet u op die dag in hetzelfde waterschap wonen
 • Degene die uw stem uitbrengt, moet op het stembureau de volgende documenten tonen:
  • Uw schriftelijk volmachtbewijs en de eigen stempas
  • Een eigen legitimatiebewijs (geen kopie)