Subsidie coronaherstel culturele makers

Om de cultuursector te laten bloeien en te behouden kunnen culturele ondernemers en organisaties in die sector een eenmalige subsidie aanvragen. In totaal is er €100.000 beschikbaar.

Voorwaarden

 • Uw activiteiten zijn bedoeld voor inwoners van Leidschendam-Voorburg
 • Maximaal 80% van het aangevraagde bedrag is voor de dekking van arbeidskosten (direct of ingehuurd)
 • Maximaal € 10.000 per aanvraag
 • U toont uw cultureel ondernemerschap en zorgt, waar mogelijk, voor aanvullende inkomsten. Dit kunnen fondsen of sponsoren zijn of een eigen bijdrage van deelnemers
 • Activiteiten die vallen binnen het reguliere aanbod van organisaties komen niet in aanmerking
 • Speerpunten uit de Cultuurvisie Leidschendam-Voorburg zijn de leidraad voor aanvragen:
  • Aantrekken van bezoekers en/of bekendheid van de gemeente of onderscheidende iconen vergroten
  • Realiseren van ontmoetingsplekken voor kunstenaars en belangstellenden. Het bestendigen van culturele hotspots
  • Kennis laten maken met kunst en cultuur en bijdragen aan maatschappelijke vaardigheden (21st century skills)
  • Samenwerking en cultureel ondernemerschap

Uitgesloten van subsidie

Voor de volgende kosten kan geen subsidie aangevraagd worden:

 • Inkomstenderving of looncompensatie
 • Kosten die gemaakt zijn voor de toekenning van de subsidieaanvraag
 • Kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk of gemeente is verstrekt

Na de aanvraag

 • Uiterlijk 10 weken na de aanvraag ontvangt u een beslissing over de subsidie
 • U kunt de activiteiten pas uitvoeren nadat de subsidie is toegekend
 • Uitvoering kan tot uiterlijk 9 maanden na toekenning subsidie