Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Subsidie coronaherstel culturele makers

Om de cultuursector te laten bloeien en te behouden kunnen culturele ondernemers en organisaties in die sector een eenmalige subsidie aanvragen. In totaal is er €100.000 beschikbaar.

Voorwaarden

 • Uw activiteiten zijn bedoeld voor inwoners van Leidschendam-Voorburg
 • Maximaal 80% van het aangevraagde bedrag is voor de dekking van arbeidskosten (direct of ingehuurd)
 • Maximaal € 10.000 per aanvraag
 • U toont uw cultureel ondernemerschap en zorgt, waar mogelijk, voor aanvullende inkomsten. Dit kunnen fondsen of sponsoren zijn of een eigen bijdrage van deelnemers.
 • Activiteiten die vallen binnen het reguliere aanbod van organisaties komen niet in aanmerking
 • Speerpunten uit de Cultuurvisie Leidschendam-Voorburg zijn de leidraad voor aanvragen:
  • Aantrekken van bezoekers en/of bekendheid van de gemeente of onderscheidende iconen vergroten
  • Realiseren van ontmoetingsplekken voor kunstenaars en belangstellenden. Het bestendigen van culturele hotspots
  • Kennis laten maken met kunst en cultuur en bijdragen aan maatschappelijke vaardigheden (21st century skills)
  • Samenwerking en cultureel ondernemerschap

Uitgesloten van subsidie

Voor de volgende kosten kan geen subsidie aangevraagd worden:

 • Inkomstenderving of looncompensatie
 • Kosten die gemaakt zijn voor de toekenning van de subsidieaanvraag
 • Kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk of gemeente is verstrekt

Na de aanvraag

 • Uiterlijk 10 weken na de aanvraag ontvangt u een beslissing over de subsidie
 • U kunt de activiteiten pas uitvoeren nadat de subsidie is toegekend
 • Uitvoering kan tot uiterlijk 9 maanden na toekenning subsidie

Documenten