Subsidie groen dak, zonnepanelen, isolatie

Wat u moet weten

 • U krijgt maximaal € 5.000 subsidie per woning als uw woning een energielabel D of lager heeft. Woningen met een energielabel C of hoger, kunnen maximaal € 2.500 subsidie per woning ontvangen. Een vereniging van eigenaren kan maximaal € 25.000 subsidie ontvangen
 • Deze subsidie is bestemd voor particuliere woningeigenaren. Ook verenigingen van eigenaren (VvE) kunnen een beroep doen op deze regeling
 • Voor zonnepanelen en isolatiemaatregelen kunt u ook een energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds krijgen
 • Als uw woning een monument is of deel uitmaakt van een beschermd dorpsgezicht, dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Om tijd te besparen, adviseren we u om de vergunning tegelijk met de subsidie aan te vragen
 • U kunt gebruik maken van de burenbonus als u samen met een inwoner in de gemeente een energiebesparende maatregel laat uitvoeren. Kijk voor de hoogte van de burenbonus bij de voorwaarden. Geef op het aanvraagformulier aan met welke inwoner in de gemeente u de werkzaamheden laat uitvoeren

Voorwaarden

Hier vindt u de belangrijkste voorwaarden. Voor het volledige overzicht en voor technische voorwaarden waaraan isolatiemateriaal moet voldoen, leest u de volledige tekst van de subsidieregeling. Voor alle lopende aanvragen uit 2017 geldt de oude regeling

 

 • U bent eigenaar van de woning, particuliere verhuurder of vereniging van eigenaar (VvE)
 • U laat de voorziening uitvoeren door een erkend, gespecialiseerd bedrijf. Vind een erkend bedrijf bijvoorbeeld via www.woonwijzerwinkel.nl. Voeg de offerte bij uw aanvraag
 • U kunt voor meerdere voorzieningen subsidie aanvragen. Dat kan in 1 keer, maar ook verspreid over meerdere aanvragen. Het maximum blijft € 2.500 per woning met energielabel A, B of C. Bij woningen met energielabel D of lager blijft het maximum € 5.000 per woning
 • Per voorziening heeft u minimaal € 1.000 aan kosten gemaakt. Voor een groen dak geldt een minimale investering van €250 en voor een inductiekookplaat €500

Aanvullende voorwaarden zonnepanelen

 • U krijgt subsidie voor maximaal 5% van de kosten. Laat u samen met een inwoner uit de gemeente zonnepanelen plaatsen? Dan kunt u een burenbonus krijgen: uw subsidie bedraagt dan 10% van de kosten
 • U plaatst minimaal 6 m2 aan zonnepanelen
 • Als u een subsidieaanvraag voor zonnepanelen doet, geeft u ons uw voorlopige energielabel door. Na de werkzaamheden maakt u het energielabel definitief via Rijksoverheid: aanvragen van voorlopige en definitieve energielabels. Als u uw (voorlopige) energielabel niet meer weet, kijk dan bij zoekuwenergielabel.nl. Heeft uw woning al een energielabel A, dan hoeft u geen definitief energielabel in te dienen na het uitvoeren van de werkzaamheden

Aanvullende voorwaarden groen dak

 • U krijgt subsidie voor maximaal 25% van de kosten. Laat u samen met een inwoner uit de gemeente een groene dak plaatsen? Dan kunt u een burenbonus krijgen: uw subsidie bedraagt dan 30% van de kosten
 • Het groene dak is minimaal 5m2
 • Het dak is opgebouwd uit verschillende lagen: gifstoffenvrije laag dakbedekking, wortelwerende laag, drainagelaag, filtervlies, substraatlaag en vegetatielaag (grassen in combinatie met vetplanten, mossen en kruiden)
 • De helling van het dak is niet meer dan 45 graden. Bij een hellingshoek tussen de 35 graden en 45 graden moet u maatregelen treffen tegen wegglijden en uitdrogen van de groene daklaag

Aanvullende voorwaarden isolatie

 • U krijgt subsidie voor maximaal 20% van de kosten. Laat u samen met een inwoner uit de gemeente op hetzelfde moment isolatiemaatregelen uitvoeren? Dan kunt u een burenbonus krijgen: uw subsidie bedraagt dan 25% van de kosten
 • Uw woning is voor 1995 gebouwd
 • U mag zelf bepalen welk materiaal u gebruikt als u maar voldoet aan de minimale isolatiewaarde (RC-waarde)
 • Als u een subsidieaanvraag voor isolatie doet, geeft u ons uw voorlopige energielabel door. Na de werkzaamheden maakt u het energielabel definitief via Rijksoverheid: aanvragen van voorlopige en definitieve energielabels. Als u uw (voorlopige) energielabel niet meer weet, kijk dan bij zoekuwenergielabel.nl

Aanvullende voorwaarden overige duurzame voorzieningen

 • U krijgt subsidie voor maximaal 20% van de kosten. Laat u samen met een inwoner uit de gemeente op hetzelfde moment de werkzaamheden uitvoeren? Dan kunt u een burenbonus krijgen: uw subsidie bedraagt dan 25% van de kosten
 • Bij de thuisaccu, infraroodpaneel, de inductiekookplaat en de vloerverwarming hoeft geen energielabel te worden bijgevoegd
 • Er kan subsidie worden aangevraagd voor een andere voorziening die bijdraagt aan het verlagen van de EPC-waarde van de woning

Na uw aanvraag

 • Als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet en het subsidieplafond is nog niet bereikt, dan ontvangt u een brief waarin staat dat wij de subsidie voor u reserveren. Deze brief krijgt u binnen 8 weken nadat u de (complete) aanvraag heeft ingediend. Eventueel kunnen wij deze peridode met 4 weken verlengen.  Daarna heeft u 20 weken de tijd om de duurzame maatregel uit te voeren
 • Na uw aanvraag mag u meteen met de werkzaamheden beginnen. Wacht u liever tot u zeker weet dat u subsidie krijgt? Wacht dan op bovenstaande brief
 • Bij de brief ontvangt u een formulier Verzoek tot vaststelling subsidie. Nadat u de maatregel heeft laten uitvoeren, stuurt u dit formulier naar de gemeente. Stuur een kopie van de factuur van de aannemer, een betaalbewijs en een kopie van uw nieuwe energielabel mee (of, in geval van een groen dak: een foto)
 • Maakt u gebruik van de burenbonus? Dien dan binnen 2 weken nadat de voorziening is geplaatst afzonderlijk van elkaar het verzoek tot vaststelling van de subsidie in

U kunt achteraf nooit meer subsidie krijgen dan voor u is gereserveerd