Subsidie groen dak, zonnepanelen, isolatie

Wat u moet weten

  • Voor 2019 kunt u bij de gemeente geen subsidie meer aanvragen. Kijk of u via de Energiesubsidiewijzer van Milieu Centraal en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidie kunt aanvragen.
  • Mocht nog gemeentelijke subsidie beschikbaar komen, dan leest u dat hier en in de krant
  • Voor werkzaamheden die al zijn uitgevoerd, kan nooit subsidie worden aangevraagd
  • Het subsidieplafond voor deze subsidie is in 2019 € 150.000. Dit bedrag is inmiddels uitgegeven.