Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Subsidie ondersteuning energiekosten

Subsidie voor ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en culturele instellingen die problemen hebben door hoge energiekosten. De subsidie kunt u digitaal aanvragen.

Wat u moet weten

 • Maatschappelijke organisaties, (sport)verenigingen en culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen voor:
  • Ondersteuning energiekosten
  • Ondersteuning voor energiebesparende maatregelen
 • Ondernemer in het Midden- en Klein Bedrijf kan subsidie aanvragen voor:
  • Ondersteuning voor energiebesparende maatregelen zoals radiatorfolie, tochtstrips en led-verlichting

Voorwaarden

Algemeen

 • Onderneming, vereniging, instelling of organisatie is statutair en fysiek gevestigd in Leidschendam-Voorburg

Maatschappelijke organisaties, (sport)verenigingen en culturele instellingen

Subsidie voor hoge energiekosten 2022

Kijk eerst of u in aanmerking komt voor de landelijke Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Als u geen aanspraak maakt op de landelijke tegemoetkoming in energiekostenregeling (TEK), wordt voor de berekening van de subsidie gekeken naar de energiekosten van de maanden oktober, november en december 2022
 • Als u wel aanspraak maakt op de landelijke TEK, wordt voor de berekening van de subsidie gekeken naar de energiekosten van oktober 2022

Hoogte van de subsidie

 • De tegemoetkoming is maximaal 50% van het verschil tussen de drempelprijs (€1,19 per m3 gas en €0,35 per kWh elektriciteit) en de daadwerkelijk betaalde energiekosten over oktober, november en december 2022 of alleen oktober 2022 (afhankelijk of u aanspraak maakt op de landelijke TEK). Zie voor een rekenvoorbeeld onze pagina: Rekenvoorbeeld subsidie ondersteuning energiekosten
 • Alleen het deel tot 110% van het energieverbruik van 2019 komt in aanmerking
 • U kunt geen tegemoetkoming aanvragen als u een pand huurt van de gemeente waarbij de energiekosten in het huurcontract zijn inbegrepen
 • Tot 31 oktober 2023 kunt u deze subsidie aanvragen

Documenten die u nodig heeft voor het aanvragen van de subsidie voor hoge energiekosten:

 • Overzicht van het werkelijk verbruik van gas en elektriciteit van het laatste kwartaal van 2019 of oktober 2019. Stuur uw energierapporten of maandnota’s van werkelijk verbruik mee
 • Overzicht van het werkelijk verbruik én kosten van gas en elektriciteit van het laatste kwartaal van 2022 of oktober 2022. Stuur uw energierapporten of maandnota’s van werkelijk verbruik en kosten mee
 • Een de-minimisverklaring. In deze verklaring geeft u aan of u de afgelopen jaren staatsteun ontving. En zo ja, hoeveel. Overheden mogen namelijk geen subsidie vertrekken aan ondernemingen als dit zorgt voor oneerlijke concurrentie op de Europese markt

Subsidie voor doorvoeren (kleine) duurzaamheidsmaatregelen

 • Subsidiebedrag is maximaal 75% van de gemaakte kosten. Maximale subsidie is € 750. Uw eigen bijdrage is 25%. Bekijk een rekenvoorbeeld op onze pagina: Rekenvoorbeeld subsidie ondersteuning energiekosten
 • Subsidie kan aangevraagd worden voor duurzaamheidsmaatregelen die genomen zijn na 1 januari 2023

 • Tot 31 december 2023 kunt u deze subsidie aanvragen

Documenten die u nodig heeft voor het aanvragen van subsidie voor het doorvoeren van (kleine) duurzaamheidsmaatregelen:

 • Betaalbewijzen en facturen van de genomen duurzaamheidsmaatregelen die op naam staan van de organisatie
 • Een de-minimisverklaring. In deze verklaring geeft u aan of u de afgelopen jaren staatssteun ontving. En zo ja, hoeveel. Overheden mogen namelijk geen subsidie vertrekken aan ondernemingen als dit zorgt voor oneerlijke concurrentie op de Europese markt 

Ondernemers

Subsidie voor doorvoeren (kleine) duurzaamheidsmaatregelen

 • Subsidiebedrag is maximaal 75% van de gemaakte kosten. Maximale subsidie is € 750. Uw eigen bijdrage is 25%. Bekijk een rekenvoorbeeld op onze pagina: Rekenvoorbeeld subsidie ondersteuning energiekosten
 • Alleen bedoeld voor micro-, midden- en kleinbedrijven met minimaal 2 werknemers
 • Tot 31 december 2023 kunt u deze subsidie aanvragen

Documenten die u nodig heeft voor het aanvragen van subsidie voor het doorvoeren van (kleine) duurzaamheidsmaatregelen:

 • Betaalbewijzen en facturen van de genomen duurzaamheidsmaatregelen die op naam staan van de organisatie
 • Een de-minimisverklaring. In deze verklaring geeft u aan of u de afgelopen jaren staatssteun ontving. En zo ja, hoeveel. Overheden mogen namelijk geen subsidie vertrekken aan ondernemingen als dit zorgt voor oneerlijke concurrentie op de Europese markt

Uitgesloten van subsidie

 • Uw aanvraag wordt afgewezen als u gebruik heeft gemaakt van een landelijke of provinciale subsidie(regeling). Die subsidie is gelijk of hoger dan de gemeentelijke subsidie