Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Subsidie ondersteuning energiekosten

Subsidie voor ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en culturele instellingen die problemen hebben door hoge energiekosten. De subsidie kunt u digitaal aanvragen.

Wat u moet weten

 • Maatschappelijke organisaties, (sport)verenigingen en culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen voor:
  • Ondersteuning energiekosten
  • Ondersteuning voor huurders van panden van de gemeente , zonder structurele subsidierelatie met de gemeente,  kunnen voor 2023 een deel van de huurverhoging terugvragen
  • Ondersteuning voor energiebesparende maatregelen
 • Ondernemer in het Midden- en Klein Bedrijf kan subsidie aanvragen voor:
  • Ondersteuning voor energiebesparende maatregelen zoals radiatorfolie, tochtstrips en led-verlichting

Voorwaarden

Algemeen

 • Onderneming, vereniging, instelling of organisatie is statutair en fysiek gevestigd in Leidschendam-Voorburg

Maatschappelijke organisaties, (sport)verenigingen en culturele instellingen

Subsidie voor hoge energiekosten 2022

Kijk eerst of u in aanmerking komt voor de landelijke Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Als u geen aanspraak maakt op de landelijke tegemoetkoming in energiekostenregeling (TEK), wordt voor de berekening van de subsidie gekeken naar de energiekosten van de maanden oktober, november en december 2022
 • Als u wel aanspraak maakt op de landelijke TEK, wordt voor de berekening van de subsidie gekeken naar de energiekosten van oktober 2022

Hoogte van de subsidie

 • De tegemoetkoming is maximaal 50% van het verschil tussen de drempelprijs (€1,19 per m3 gas en €0,35 per kWh elektriciteit) en de daadwerkelijk betaalde energiekosten over oktober, november en december 2022. Zie voor een rekenvoorbeeld onze pagina: Rekenvoorbeeld subsidie ondersteuning energiekosten
 • Alleen het deel tot 110% van het energieverbruik van 2019 komt in aanmerking
 • U kunt geen tegemoetkoming aanvragen als u een pand huurt van de gemeente waarbij de energiekosten in het huurcontract zijn inbegrepen
 • Tot 1 juli 2023 kunt u deze subsidie aanvragen

Documenten die u nodig heeft voor het aanvragen van de subsidie voor hoge energiekosten:

 • Overzicht van het werkelijk verbruik van gas en elektriciteit van het laatste kwartaal van 2019. Stuur uw energierapporten of maandnota’s van werkelijk verbruik mee
 • Overzicht van het werkelijk verbruik én kosten van gas en elektriciteit van het laatste kwartaal van 2022. Stuur uw energierapporten of maandnota’s van werkelijk verbruik en kosten mee
 • Excel rekensheet: Berekening hoge energiekosten waaruit de (voorlopige) tegemoetkoming blijkt
 • Een de-minimisverklaring. In deze verklaring geeft u aan of u de afgelopen jaren staatsteun ontving. En zo ja, hoeveel. Overheden mogen namelijk geen subsidie vertrekken aan ondernemingen als dit zorgt voor oneerlijke concurrentie op de Europese markt

Subsidie voor doorvoeren (kleine) duurzaamheidsmaatregelen

 • Subsidiebedrag is maximaal 75% van de gemaakte kosten. Maximale subsidie is € 750. Uw eigen bijdrage is 25%. Bekijk een rekenvoorbeeld op onze pagina: Rekenvoorbeeld subsidie ondersteuning energiekosten
 • Subsidie kan aangevraagd worden voor duurzaamheidsmaatregelen die genomen zijn na 1 januari 2023

 • Tot 31 december 2023 kunt u deze subsidie aanvragen

Documenten die u nodig heeft voor het aanvragen van subsidie voor het doorvoeren van (kleine) duurzaamheidsmaatregelen:

 • Betaalbewijzen en facturen van de genomen duurzaamheidsmaatregelen die op naam staan van de organisatie
 • Een de-minimisverklaring. In deze verklaring geeft u aan of u de afgelopen jaren staatssteun ontving. En zo ja, hoeveel. Overheden mogen namelijk geen subsidie vertrekken aan ondernemingen als dit zorgt voor oneerlijke concurrentie op de Europese markt 

Compensatie gestegen huurkosten 2023 

 • U huurt direct of indirect een pand of (sport)faciliteit van de gemeente
 • U heeft geen structurele subsidierelatie met de gemeente
 • Maximaal 50% van de (huur)indexatie wordt vergoed. Bekijk een rekenvoorbeeld op onze pagina: Rekenvoorbeeld subsidie ondersteuning energiekosten
 • Tot 1 juli 2023 kunt u deze subsidie aanvragen

Documenten of informatie die u nodig heeft voor het aanvragen van de subsidie voor gestegen huurkosten:

 • Huurcontract met de gemeente voor 2022 en 2023. En als u indirect huurt van de gemeente, het huurcontract met de derde partij.  Hieruit blijkt de (gestegen) huur
 • Begrote huurkosten over 2023 voor uw gemeentelijke (sport)faciliteit als u niet precies weet hoeveel u gaat huren. We kunnen u vragen naar een  onderbouwing voor deze begrote huurkosten
 • Een de-minimisverklaring. In deze verklaring geeft u aan of u de afgelopen jaren staatssteun ontving. En zo ja, hoeveel. Overheden mogen namelijk geen subsidie vertrekken aan ondernemingen als dit zorgt voor oneerlijke concurrentie op de Europese markt

Ondernemers

Subsidie voor doorvoeren (kleine) duurzaamheidsmaatregelen

 • Subsidiebedrag is maximaal 75% van de gemaakte kosten. Maximale subsidie is € 750. Uw eigen bijdrage is 25%. Bekijk een rekenvoorbeeld op onze pagina: Rekenvoorbeeld subsidie ondersteuning energiekosten
 • Alleen bedoeld voor micro-, midden- en kleinbedrijven met minimaal 2 werknemers
 • Tot 31 december 2023 kunt u deze subsidie aanvragen

Documenten die u nodig heeft voor het aanvragen van subsidie voor het doorvoeren van (kleine) duurzaamheidsmaatregelen:

 • Betaalbewijzen en facturen van de genomen duurzaamheidsmaatregelen die op naam staan van de organisatie
 • Een de-minimisverklaring. In deze verklaring geeft u aan of u de afgelopen jaren staatssteun ontving. En zo ja, hoeveel. Overheden mogen namelijk geen subsidie vertrekken aan ondernemingen als dit zorgt voor oneerlijke concurrentie op de Europese markt

Uitgesloten van subsidie

 • Uw aanvraag wordt afgewezen als u gebruik heeft gemaakt van een landelijke of provinciale subsidie(regeling). Die subsidie is gelijk of hoger dan de gemeentelijke subsidie