Subsidie voor corona-initiatieven

De gemeenteraad stelt ook nu de corona-maatregelen vrijwel zijn opgeheven 1 keer extra geld beschikbaar voor ondernemers en organisaties om effecten van de corona-maatregelen te verminderen. Heeft u een goed initiatief of heeft u kosten die niet gedekt worden door andere (landelijke) regelingen, dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

Wat u moet weten

 • We toetsen uw subsidieaanvraag aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de uitvoeringsregel. Lees die van tevoren goed door
 • Wilt u eerst meer informatie of contact met ons over uw idee, vul dan een contactformulier in

Incidentele subsidieregeling controle corona toegangsbewijs

 • Kosten die gemaakt worden voor een special evenement of feest waar een controle op de coronatoegangsbewijs verplicht is, kunnen ondernemers terugvragen
 • Het evenement of feest moet hebben plaatsgevonden tussen 1 januari 2022 en 26 maart 2022
 • In aanmerking voor vergoeding komen:
  • Verschuldigde loonkosten, vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten van werknemers en arbeidskrachten
  • Externe inhuur: de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten
  • Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren
  • Verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten van bovengenoemde punten
 • Kosten die niet in aanmerking komen voor vergoeding:
  • Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 1 januari 2022
  • Kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt
  • Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, of het recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds
 • U moet bij uw aanvraag bewijsstukken van de gemaakte kosten, de aankondiging van het evenement en eventueel de vergunning die door de gemeente is verstrekt meesturen.