Subsidie voor Kansrijke Start en Maatschappelijke Diensttijd

16 juli 2020
Algemeen

De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat extra aandacht besteden aan nog betere begeleiding tijdens de eerste 1000 levensdagen van een kind, maatschappelijke inzet door middelbare scholieren, en cultureel aanbod voor moeilijk bereikbare jongeren. Dat staat in de zogenoemde initiatiefvragen, die de basis vormen voor veel subsidies. Daarnaast is er volle aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis, zowel voor inwoners als voor maatschappelijke organisaties.

De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt met zogenoemde subsidietafels. Organisaties die activiteiten aanbieden rond een bepaald thema, gaan met elkaar in gesprek om het aanbod op elkaar af te stemmen en samen één uitvoeringsplan te maken. Wat de gemeente rond dat thema wil bereiken, is vastgelegd in zogenoemde initiatiefvragen.

Nieuw is dat er komend jaar gewerkt aan nog betere begeleiding van gezinnen tijdens de eerste 1000 levensdagen van een kind. Partners uit het medische domein (verloskundigen, geestelijke gezondheidszorg) en het sociaal domein (jeugdgezondheidszorg, welzijn, schuldhulpverlening) gaan via het actieprogramma Kansrijke Start een plan ontwikkelen om nog beter samen te werken, van elkaar te leren en een collectief aanbod te ontwikkelen dat goed is afgestemd op de vraag van zowel professionals als ouders en vooral ook makkelijk vindbaar en laagdrempelig is.

Daarnaast wordt er een plan gemaakt voor Maatschappelijke Diensttijd. Middelbare scholieren worden gevraagd om hun talenten in te zetten voor een ander. Wethouder Jan-Willem Rouwendal: “Bijvoorbeeld voor een dierenasiel of door een museum te helpen om jongeren beter te bereiken, een kookprogramma te maken met leeftijdsgenoten met verschillende culturele achtergronden, een feest te organiseren voor ouderen of maatje te worden van een statushouder. Hoe de Maatschappelijke Diensttijd er precies uit zou moeten zien, wordt komend jaar door de partners aan de betreffende subsidietafel samen met leerlingen vormgegeven.”

Ook komt er meer aandacht voor cultureel aanbod voor kinderen die daar nu niet mee in aanraking komen.

Aanpassing systematiek subsidiejaar 2021

Door de coronavoorschriften was het lange tijd niet mogelijk om bij elkaar te komen en een goed inhoudelijk gesprek te voeren over de activiteiten die partners in 2021 en 2022 willen aanbieden. Ook is het nog lastig om in te schatten welke effecten de coronacrisis op de lange termijn op de samenleving heeft. Daarom is de systematiek voor 2021 iets aangepast.

Rouwendal: “De uitvoeringsplannen voor 2020 worden met één jaar verlengd en aangevuld met een addendum. Via zo’n addendum kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder dat er een heel nieuw meerjarenplan moet worden geschreven. Op die manier kunnen partners zich nu focussen op wat inwoners nu en volgend jaar nodig hebben. We zien bijvoorbeeld al dat eenzaamheid een steeds groter wordend probleem is, en dat meer inwoners behoefte hebben aan ondersteuning bij het oplossen van financiële problemen. Bovendien ontstaat zo de mogelijkheid om aanbod van nieuwe partners mee te nemen.”

In 2021 hopen de gemeente en partners nog meer zicht te hebben op de gevolgen van de coronacrisis en wordt een meerjarenplan geschreven voor de subsidiejaren 2022/2023. De actuele behoeften van inwoners staan daarbij centraal.