Subsidie voor toegankelijk gebouw

Een vereniging kan subsidie aanvragen om het verenigingsgebouw of -complex beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Dit kan zijn door bijvoorbeeld het gebouw te voorzien van een bredere deur of een rolstoelbaan bij de voordeur. Een vereniging kan deze subsidie aanvragen als ze het gebouw huren van de gemeente of als ze zelf eigenaar is van het gebouw.

Wat moet u weten

  • Er is een bedrag van € 3000 per vereniging beschikbaar
  • Gemeente is eigenaar:
    • Uw plan gaat over aanpassing gemeentelijk gebouw of aanpassing openbare ruimte rond het gebouw, dien een initiatievenvoorstel in
    • Na het indienen van uw aanvraag gaat de gemeente met u in gesprek en kijkt wat er kan en nodig is om uw plan te realiseren. Uw aanvraag wordt mede beoordeeld door een bouwkundige van de gemeente
  • Vereniging is eigenaar: