Subsidielijst 2018

De volgende organisaties hebben in 2018 subsidie van de gemeente ontvangen.

Openbare orde en Veiligheid

 • Reddingsbrigade Leidschendam - Uitoefen taken reddingsbrigade 2018 - € 9.946,72
 • Stg. Inclusie en Discriminatiebestrijding- Uitvoeren taken in het kader van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening 2018 - € 30.325

Economische ontwikkeling  

 • Stichting Huygens - Muziekfestival Huygens muziekfestival 2018 - € 2.600
 • Stichting Leidschendam-Voorburg in Beweging - Festival A Walk in the Park - € 20.500
 • Stichting Ondernemersfonds Huygenskwartier Voorburg - Shop in the Street - € 1.500
 • Stichting Film & Theater 070 - 3 theater-/filmvoorstellingen in juni tot en met december 2018 - € 8.500
 • Stichting Ondernemersfonds Huygenskwartier Voorburg -  Amerikadag 2018 - € 750
 • Stichting Beeldende Kunst Voorburg - De Voorburgse Rondgang - € 1.255
 • Stichting Film & Theater 070 - De rebelse prinses van Voorburg - € 2.500
 • Stichting Museum Swaensteyn - De Romantische Limes - € 50.000

Economische Promotie

 • Stichting Sint Nicolaas Evenementen - Intocht Sinterklaas Leidschendam-Voorburg-Stompwijk 2018 - € 5.075
 • Stichting Museum Swaensteyn - Realiseren VVV-informatiepunt - € 1.600
 • Stichting Ondernemersfonds Huygenskwartier Voorburg - Subsidie 2018 - € 83.309,30
 • Stichting Promotie Leidschendam Centrum - Activiteiten 2018 - € 54.421,99
 • Stichting Leidschendam-Voorburg in Beweging - Festival Unlimited € 2.000
 • Stichting Museum Swaensteyn - Opening toeristenseizoen - € 5.037
 • Stichting Huygens Muziekfestival - Huygens muziekfestival 2018 - € 10.000
 • Stichting Leidschendam-Voorburg in Beweging - Festival A Walk in the Park - € 15.000
 • Stichting Ondernemersfonds Huygenskwartier Voorburg - Jazz Culinair 2018 - € 1.000
 • Stichting Kunst en Cultuur Julianabaan Voorburg Cultureel - Zomerfestival 2018 - € 3.000
 • Stichting Harddraverij Nooit Gedacht - Stompwijkse Paardendagen 2018 - € 2.000
 • Winkeliersvereniging De Julianabaan - Boomverlichting en onderhoud - € 3.000
 • Stichting Sint Nicolaas Evenementen - Eenmalige extra bijdrage intocht 2018 - € 2.250

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

 • Stichting Bibliotheek aan de Vliet - Leesbevordering VVE - € 18.455
 • Stichting Samenwerkingsverband Zuid-Holland West - Reboundvoorziening - € 20.845
 • Lucas Onderwijs - Instroomgroep De Driemaster Voorburg - € 63.000
 • Lucas Onderwijs - Taalklas De Driemaster Voorburg - € 60.000
 • Stichting Panta Rhei- Twee instroomgroepen De Springplank - € 130.000
 • Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West - Voor en Vroegschoolse educatie - € 18.142
 • Stichting Vlietkinderen - Ouders mee in VVE - € 42.000
 • Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg - Brede School Activiteiten - € 120.000
 • Stichting Kinderopvang Zoeterwoude - VVE subsidie Peuter Paradijs - € 22.400
 • Stichting Kleurwerk - Taalcafé - € 17.790
 • ZieZoo Voorburg BV - (Peuteropvang De Vijverhof) peuteropvang - € 5.862
 • Labs (onderdeel Casteller) - Techniekmenu - € 19.000
 • Stichting Vlietkinderen - Peuteropvang - €485.250
 • Stichting Peuterspeelzaal De Hobbelhoek - Peuteropvang (impulssubsidie) - € 8.592
 • Stichting Peuterspeelzaal Sint Maarten - Peuteropvang - € 8.964
 • DAK Kindercentra - Peuteropvang en impulssubsidie - € 14.500
 • KIJK Peuterspeelzalen - Peuteropvang, VVE en impulssubsidie - € 167.655
 • Stichting De Jutters - Preventie - € 6.007,50
 • Stichting Trias - Centrum voor de Kunsten Wijkmuziekschool Leidschendam - € 14.688
 • Stichting Trias - Centrum voor de Kunsten Wijkmuziekschool Voorburg - € 14.868
 • Stichting Circuskabel - Circuslessen in de Heuvel 2018 - € 3.300
 • Stichting Vlietkinderen - Groepshulpen VVE peuterspeelzalen 2018-2019 - € 45.108
 • KIJK Peuterspeelzalen -Tijdelijke ondersteuning VVE peuterspeelzalen - € 20.048
 • Jeugdformaat (Raad van Bestuur) - Trainingen voorbereiden op MBO 2018 - € 3.477
 • Stichting de Talentenklup - Peuteropvang 2018 - € 1.483
 • Welzijn Oud en Jong (Woej) - Taalles - € 20.580
 • Jongleren Den Haag - Peuteropvang en VVE 2018 - € 6.414

Sportbeleid en activering

 • Stichting Zwemmen voor gehandicapten - Zwemlessen voor verstandelijk beperkte kinderen en volwassenen - € 1.642
 • Voetbal Vereniging SEV - Organiseren G-voetbal - € 1.966
 • Sportfondsen Leidschendam-Voorburg BV - Project Jong en Oud in het water - € 2.000
 • Sifra verloskundigen Leidschendam-Voorburg - Centering Pregnancy - € 744,78
 • Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg - Uitvoering pva gezond gewicht (JOGG-regisseur) - € 31.050
 • Stichting Leidschendam-Voorburg in Beweging - Festival A Walk in the Park - € 2.500

Cultuurpresentatie, productie en participatie

 • Muziekvereniging St. Caecilia - Instrumentale muziek beoefening - € 17.265,95
 • Sempre Animato (v.h. COV Leidschendam) - Vocale muziek beoefening - € 2.407,01
 • Toneelgroep De Gezellen - Dramatische expressie - € 5.835
 • Voix Jolies - Vocale muziek beoefening - € 1.342,01
 • Voorburgse Oratorium Vereniging - Vocale muziek beoefening - € 2.257,91
 • Voorburgs Operakoor - Vocale muziekbeoefening - € 2.215,31
 • Stichting Bibliotheek aan de Vliet - Coördinatie cultuurmenu 2018-2019 - € 11.350
 • Fanfarecorps Juliana Stompwijk - Instrumentale muziekbeoefening - € 9.288,03
 • Showband '75 - Instrumentale muziekbeoefening - € 6.157
 • Stichting Theater Ludens - Exploitatie theater - € 185.229,71
 • Voorburgse Muziekvereniging Forum Hadriani instrumentale muziekbeoefening - € 13.314
 • Theatergroep Voorburg - Dramatische expressie - € 7.294,92
 • ArtiBrak - Cultuurmenu 2018-2019 - € 3.600
 • Voorburgs Vocaal Ensemble - Vocale muziek beoefening - € 1.469,81
 • Stichting Haagse Museumnacht - Museumnacht kids - € 1.000
 • Stichting Museum Swaensteyn - Cultuureducatie - € 12.500
 • Stichting Museum Swaensteyn - Erfgoedpodium - € 25.000
 • Stichting Theater Ludens - Popactiviteiten - € 9.950
 • Stichting Theater Ludens - Jeugdtheaterschool - € 13.100
 • Stichting Talentenloods - Schrijfwedstrijd basisscholen groep 7 - € 3.500
 • Stichting Panta Rhei - Zing 'Es - € 5.200
 • Vereniging Hofwijck (Huygens Hofwijck) - Cultuurmenu - € 4.100
 • Culturele Business Case - Events en marketingcommunicatie - € 10.000
 • Stichting Theater Ludens - Culturele hotspot activiteiten - € 22.200
 • Stichting Dans aan de Vliet - 3 dansprojecten voor kinderen - € 4.500
 • Stichting Vrienden van het Carillon - Bespelen van het carillon op zaterdagen en het organiseren van een serie zomerconcerten - € 1.050
 • Stichting Leidschendam-Voorburg in Beweging - Festival A Walk in the Park - € 7.000
 • Stichting Haagse Museumnacht - Vervoer en programmering 2018 - € 2.500
 • Stichting Film & Theater 070 - Blijk van waardering - € 2.000
 • Voix Jolies - Herdenkingsconcert 4 mei 2018 - € 753,24

Musea

 • Vereniging Hofwijck (Huygens Hofwijck) - Exploitatie Museum Hofwijck - € 51.731
 • Stichting Museum Swaensteyn - Positionering en marketing 2018 - € 12.500
 • Stichting Museum Swaensteyn - Exploitatie museum - € 127.859
 • Stichting Museum Swaensteyn - Extra subsidie exploitatie - € 30.000
 • Vereniging Hofwijck (Huygens Hofwijck) - Positionering en marketing - € 37.500

Cultureel erfgoed

 • Stichting Molen De Salamander - Instandhouding houtzaagmolen - € 31.154
 • Stichting Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg - Organiseren Open Monumentendag - € 7.800
 • Archeologische Werkgroep LV archeologisch onderzoek - € 5.880
 • Wanders - Herenstraat 15 Voorburg - € 5.000

Media

 • Stichting Bibliotheek aan de Vliet - Uitvoering bibliotheekwerk 2018 - € 1.706.177

Samenkracht en burgerparticipatie

 • Stichting Buddy Netwerk - Buddyzorg 2018 - € 40.771
 • Stichting Vluchtelingen Werk Zuidwest Nederland - Subsidie 2018 - € 262.960
 • Nationale Vereniging De Zonnebloem - Ontspanningsactiviteiten voor ouderen - € 1.960
 • Slachtofferhulp Nederland (financiële administratie) - Subsidie 2018 - € 19.395
 • FOX AOB - Preventie schuldhulpverlening, sociale redzaamheid - € 78.100
 • Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers - Verlenen terminale zorg - € 2.500
 • Stichting Vitalis - Werven, screenen, koppelen en begeleiden vrijwilligers - € 15.000
 • Stichting Vlietkinderen - Ondersteuning statushouders - € 6.470
 • Stichting Vlietkinderen - Spel- en Opvoedpunt en Spelinlopen - € 139.415,17
 • Woonzorgcentra Haaglanden - Ontmoetingscentrum dementie Rustoord - € 22.402
 • Woonzorgcentra Haaglanden - Ontmoetingscentrum dementie Schoorwijk - € 61.689,30
 • Woonzorgcentra Haaglanden - Personenalarmering - € 126.850
 • Jeugdformaat (Raad van Bestuur) - SMWplus VO - € 121.761
 • Kwadraad SMW, VVT, OAP en Thuisbegeleiding - € 340.579
 • Stichting De Jutters - Preventie activiteiten voor kwetsbare kinderen - € 18.423
 • Reakt BV - GGZ inloop - € 51.412
 • Reakt BV - Vriendendienst Haagrand - € 31.255
 • Welzijn Oud en Jong (Woej) - Sociaal Werk - € 1.892.563
 • Indigo B.V./Parnassiagroep - Preventie activiteiten voor kwetsbare inwoners - € 28.836
 • Stichting IBCE - Diversen activiteiten voor kwetsbare inwoners - € 26.204
 • Florence (Financiële administratie-Mariënpark) - Welzijnsactiviteiten Mariënpark - € 36.625
 • Florence (Financiële administratie-De Mantel) - Buurthuis en ontmoetingscentrum - € 61.840
 • Florence (Financiële administratie-De Mantel) - Personenalarmering - € 130.363
 • Stichting Jeugdgezondheidszorg - Zuid-Holland West jeugdgezondheidszorg - € 236.319,93
 • Participatieraad Leidschendam-Voorburg - Advisering - € 75.000
 • Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten (VTV) - Beweegcoach, vrijwillige thuishulp en vrijetijdsbesteding in groepsverband - € 29.620
 • Stichting Xtraplus - Preventieve jeugdhulpverlening 2018 - € 55.600
 • Kwadraad - Amw/ssp - € 498.167,17
 • Stichting IBCE - Project KANS - € 10.000
 • Begeleiding B.V. - Ambulante begeleiding kwetsbare cliënten - € 15.262
 • Brijder Verslavingszorg BV - Bemoeizorg - € 51.960,22
 • Antes - Inzet van 5 buurtmannen of -vrouwen - € 140.384
 • Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag - Ambulante begeleiding - € 29.137
 • (LIMOR Bestuursbureau) - Ambulante ondersteuning - € 94.349
 • GGZ Rivierduinen - Collectieve preventie - € 46.720
 • GGZ Rivierduinen - Zorgtoeleiding en casefinding OGGZ - € 51.285
 • Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg - Project Ouders van de Prinsenhof - € 45.044
 • Sifra verloskundigen Leidschendam-Voorburg - Centering Pregnancy - € 6.703,02
 • Jeugdformaat (Raad van Bestuur) - Implementatieplan complexe scheiding - € 45.893,42
 • Florence (directie extramurale zorg-casemanagement) - Versterken keten dementie - € 70.000
 • Stichting Dorpshuis Stompwijk - Exploitatie tekort - € 15.000
 • LV Boxing (Fase 3) - Maatschappelijk Verantwoord Verenigen - € 750
 • Stichting Leidschendam-Voorburg in Beweging - Festival Unlimited - € 2.000
 • Nederlandse Rode Kruis, afdeling Leidschendam-Voorburg - Themabijeenkomsten voor kwetsbare groepen - € 2.000
 • MEE Zuid-Holland Noord - Veilig Verder Team - € 53.500
 • Stichting Leidschendam-Voorburg in Beweging - Festival A Walk in the Park - € 1.120
 • Kwadraad - Veilig Verder Team LV 2e helft 2018 - € 36.000
 • Welzijn Oud en Jong (Woej) - MVV-plan - € 18.260
 • Voetbalvereniging RKAVV- Veilig MVV - € 10.000
 • Stichting Nationaal Ouderenfonds - Activiteit voor dementerende ouderen in Prinsenhof tijdens Nationale Ouderendag 2018 - € 2.500
 • Jeugdformaat (Raad van Bestuur) - Training overstap van VO naar MBO - € 1.200
 • Grand Cru '82 - MVV 2018 - € 1.500
 • NVIH COC Haaglanden - Voorlichting en trainingen op scholen en instellingen in de gemeenten Leidschendam-Voorburg - € 11.780
 • Welzijn Oud en Jong (Woej) - Dag van de Mantelzorg 2018 - € 7.130
 • Badmintonclub Orbiton - MVV 2018 - € 900
 • Jeugdformaat (Raad van Bestuur) - SMW pilot 's Gravendreef College - € 4.929
 • I-Talk Training en Coaching Workshops - Safe and social online - € 5.566
 • Rijswijkse Meeuwen en Watergeuzen - MVV 2018 - € 750
 • Stichting Platform Gehandicapten LV - Workshops op basisscholen - € 1.500
 • Voorburg West (Agora) -  MVV 2018 - € 470
 • Stichting RLT Nederland - MVV 2018 - € 1.030
 • Voorburg West (Agora) - MVV 2018 - € 800
 • Voorburg Cricket Club - MVV 2018 - € 900
 • Tennisclub Amie - MVV 2018 - € 1.000
 • Wijkvereniging Damsigt - MVV 2018 - € 1.800
 • Stichting Dans aan de Vliet - MVV 2018 - € 900
 • Tafeltennisvereniging VVV - MVV 2018 - € 900
 • Voetbal Vereniging Forum Sport - MVV 2018 - € 1.800
 • Scouting Satoko Kitahara - MVV 2018 - € 1.700
 • E.V.K.V. De Kanarievogel - MVV 2018 - € 1.800
 • Scouting Vereniging Hubertus Brandaan - MVV 2018 - € 1.800
 • Voorburgs Operakoor - MVV 2018 - € 1.690
 • Haags Instrumentaal Jeugdensemble - MVV 2018 - € 500
 • Carnavalsvereniging De Damzwabbers - MVV 2018 - € 1.800
 • Team Leidschendam (TTL) - MVV 2018 - € 900
 • Stichting Vrienden van Rusthout - MVV 2018 - € 540
 • Carnavalsvereniging De Gaanders - MVV 2018 - € 1.000
 • Algemene Zwemvereniging Leidschendam - MVV 2018 - € 1.800
 • Scouting St. Maarten Hildegard Groep - MVV 2018 - € 900
 • VMHC Cartouche - MVV 2018 - € 1.800
 • Scouting Livingstone Miriam Voorburg - MVV 2018 - € 1.605
 • Scouting Vereniging De Damherten - MVV 2018 - € 1.411
 • Voetbal Vereniging RKAVV - MVV 2018 - € 1.800
 • LV Boxing - MVV 2018 - € 1.800
 • Stichting Sportaccommodaties Leidschendam-Voorburg - MVV 2018 - € 1.000
 • Badmintonclub Voorburg - MVV 2018 - € 1.775
 • Volleybalvereniging GSC - MVV 2018 - € 1.800
 • Voorburgse Atletiek Stichting Sparta - MVV 2018 - € 1.500
 • Wijkvereniging Leidschendam Oud Zuid - MVV 2018 - € 1.500
 • Volleybal Vereniging Haaglanden - MVV 2018 - € 1.550
 • Wijkvereniging Nieuw Duivenvoorde - MVV 2018 - € 1.800
 • Voetbal Vereniging Wilhelmus - MVV 2018 - € 900
 • Voetbal Vereniging Wilhelmus - MVV 2018 - € 900
 • Sempre Animato (v.h. COV Leidschendam) - MVV 2018 - € 750
 • Welzijn Oud en Jong (Woej) - Beursvloer aan de Vliet 2018 - € 10.000
 • Stichting De Jutters - Happyles 2019 - € 13.370
 • Stichting Follow your Sun - Follow your sun (schooljaar 2018/2019) - € 2.425
 • Actief Ouderschap - Project ONS!- bruggenbouwers voor nieuwkomers 2018 - € 25.709
 • Katholieke Bond van Ouderen Stompwijk - Bijdrage zaalhuur - € 1.440
 • Voorburgse Lawn Tennis Club Sobri - MVV 2018 - € 1.800
 • Leidschendamse Speeltuin Vereniging - Subsidie 2018 MVV - € 1.800
 • Voorburgse Rugby Club - MVV 2018 - € 1.725
 • NVIH COC Haaglanden - COC Café - € 4.999
 • Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg - LHBTQI 2018 Sport voor iedereen - € 12.240
 • I-Talk Training en Coaching - Workshop social media veilig scholenoverleg 2018 - € 968
 • Hestar Stg. Leidschendamse Jeugdmanege - MVV 2018 - € 1.800
 • Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg - DAM-project - € 100.000
 • Birth & Balance - Buik Baby Boefjes markt - € 4.688,75
 • Stichting Xtraplus - Extra zorgmaanden - € 13.271
 • Florence (Financiële administratie-De Mantel) - Versterken ketenzorg dementie - € 70.000
 • Participatieraad Leidschendam-Voorburg - 2 innovatie bijeenkomsten - € 2.725
 • Stichting Het Veur Theater - LHBTQI activiteiten 2018 - € 2.838
 • Stichting Dorpshuis Stompwijk - Locatiemanager Kulturhus - € 30.000
 • Brijder Verslavingszorg BV - Extra Bemoeizorg - € 48.297

Wijkteams

 • MEE Zuid-Holland Noord - Projectleider sociaal servicepunt - € 23.333
 • MEE Zuid-Holland Noord - Subsidie 2018 - € 534.473
 • Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg - Sociaal Beheer De Driesprong - € 45.000
 • Stichting Bibliotheek aan de Vliet - Licentiekosten sociale kaart 2018 - € 10.248
 • Kwadraad - projectleider SSP 2e helft 2018 - € 16.049

Begeleide participatie

 • Welzijn Oud en Jong (Woej) - Sociaal Werk - € 32.361,60

Maatwerkdienstverlening 18+

 • Stichting Arm in Arm Leidschendam-Voorburg - Driedaagse opleiding van nieuwe maatjes, etcetera - € 13.900
 • Stichting Hospice Het Vliethuys - Huishoudelijke verzorging - € 15.000
 • Bastiaans Budget project - Je geld of je leven? - € 6.050
 • Welzijn Oud en Jong (Woej) - Welzijn op recept - € 89.000
 • Antes - Inzet van 5 buurtmannen of -vrouwen - € 35.000
 • Stichting Bibliotheek aan de Vliet - Ontwikkeling en beheer sociale kaart/verwijsgids LV - € 49.580
 • Woonzorgcentra Haaglanden - Lifestyle monitoring - € 26.000
 • Welzijn Oud en Jong (Woej) - Schuldhulpverlening - € 20.672

Geëscaleerde zorg 18+

 • GGZ Rivierduinen - Inloop ggz - € 65.000
 • Reakt BV - Ggz inloop - € 123.827
 • (LIMOR Bestuursbureau) - Noodopvang dakloze gezinnen - € 41.609
 • MEE Zuid-Holland Noord - Subsidie 2018 GGZ en MEE - € 13.195

Volksgezondheid

 • Stg. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West - Jeugdgezondheidszorg - € 1.498.965,00

Milieubeheer

 • Welzijn Oud en Jong (Woej) - Sociaal Werk - € 48.000,00
 • Sint Maartensschool - Herinrichting schoolplein - € 6.000