Subsidielijst 2018

De volgende organisaties hebben in 2018 subsidie van de gemeente ontvangen (stand per 20 december 2017)

Openbare orde en veiligheid

 • Reddingsbrigade Leidschendam (€ 9.947)
 • Stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding (€ 30.325)

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

 • Stichting Sint Nicolaas Evenementen (€ 5.075)
 • Stichting Historisch Museum (€ 1.600)
 • Stichting Ondernemersfonds Huygenskwartier Voorburg (€ 83.309)
 • Stichting Promotie Leidschendam Centrum (€ 54.422)

Onderwijs en leerlingzaken

 • Stichting Bibliotheek aan de Vliet (€ 18.455)
 • Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (€ 22.400)
 • Stichting Vlietkinderen (€ 42.000)
 • Lucas Onderwijs (€ 123.000)
 • Stichting Panta Rhei (€ 130.000)
 • Stichting Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (€ 20.845)
 • Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg (€ 120.000)

Sportbeleid en activering

 • Stichting Zwemmen voor gehandicapten (€ 1.642)

Cultuurpresentatie, productie en participatie

 • Muziekvereniging St. Caecilia (€ 17.266)
 • Christelijke Oratorium Vereniging Leidschendam (€ 2.407)
 • Toneelgroep De Gezellen (€ 5.835)
 • Voix Jolies (€ 1.342)
 • Voorburgse Oratorium Vereniging (€ 2.258)
 • Voorburgs Operakoor (€ 2.215)
 • Theatergroep Voorburg (€ 7.295)
 • Fanfare Juliana Stompwijk (€ 9.288)
 • Showband '75 (€ 6.157)
 • Voorburgs Vocaal Ensemble (€ 1.470)
 • Voorburgse Muziekvereniging Forum Hadriani (€ 13.314)
 • Stichting Theater Ludens (€ 185.230)
 • Stichting Historisch Museum (€ 25.000)
 • ArtiBrak (€ 3.600)
 • Stichting Haagse Museumnacht (€ 1.000)
 • Stichting Historisch Museum (€ 12.500)
 • Stichting Bibliotheek aan de Vliet (€ 11.350)
 • Stichting Theater Ludens (€ 23.050)
 • Stichting Talentenloods (€ 3.500)
 • Stichting Panta Rhei (€ 5.200)

Musea

 • Vereniging Hofwijck (Huygens Museum) (€ 51.731)
 • Stichting Historisch Museum Leidschendam Voorburg (€ 170.359)

Cultuurhistorisch erfgoed

 • Stichting Molen De Salamander (€ 31.154)
 • Stichting Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg (€ 7.800)
 • Archeologische Werkgroep LV (€ 5.880)

Media

 • Stichting Bibliotheek aan de Vliet (€ 1.706.177)

Samenkracht en burgerparticipatie

 • Stichting Buddy Netwerk (€ 40.771)
 • Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers (€ 2.500)
 • Nationale Vereniging De Zonnebloem (€ 1.960)
 • Woonzorgcentra Haaglanden (€ 61.689)
 • Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten (€ 29.620)
 • Stichting IBCE (€ 26.204)
 • FOX AOB (€ 78.100)
 • Stichting Florence (€ 130.363)
 • Woonzorgcentra Haaglanden (€ 126.850)
 • Stichting Vlietkinderen (€ 6.470)
 • Stichting IBCE (€ 10.000)
 • Stichting Vluchtelingen Werk Zuidwest Nederland (€ 262.960)
 • Stichting Slachtofferhulp Nederland (€ 19.395)
 • Participatieraad Leidschendam-Voorburg (€ 75.000)
 • Reakt BV (€ 51.412)
 • Stichting Florence (€ 98.465)
 • Woonzorgcentra Haaglanden (€ 22.402)
 • Stichting Woej (€ 1.892.563)
 • Kwadraad (€ 498.167)
 • Indigo B.V./Parnassiagroep (€ 28.836)
 • Reakt BV (€ 31.255)
 • Impegno Begeleiding B.V. (€ 15.262)
 • Brijder Verslavingszorg BV (€ 51.960)
 • Antes (€ 140.384)
 • Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag (€ 29.137)
 • LIMOR (€ 94.349)
 • GGZ Rivierduinen (€ 46.720)
 • GGZ Rivierduinen (€ 51.285)

Wijkteams

 • MEE Zuid-Holland Noord (€ 23.333)
 • MEE Zuid-Holland Noord (€ 534.473)
 • Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg (€ 45.000)

Inkomensregelingen, preventieve schuldhulpverlening

 • Stichting Woej (€ 32.362)
 • Stichting Arm in Arm Leidschendam-Voorburg (€ 13.900)
 • Bastiaans Budget (€ 6.050)

Maatwerkdienstverlening 18+

 • Stichting Hospice Het Vliethuys (€ 15.000)
 • Stichting Woej (€ 89.000)
 • Antes (€ 35.000)

Maatwerkdienstverlening 18- preventie jeugd CJG

 • Stichting Vitalis (€ 15.000)
 • Stichting Vlietkinderen (€ 139.415)
 • Stichting Jeugdformaat (€ 121.761)
 • Kwadraad (€ 340.579)
 • Stichting De Jutters (€ 18.423)
 • Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (€ 236.320)
 • Stichting Xtraplus (€ 55.600)
 • MEE Zuid-Holland Noord (€ 17.500)
 • Kwadraad (€ 17.500
 • Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg (€ 45.044)

Geëscaleerde zorg 18+ Geestelijke gezondheidszorg

 • GGZ Rivierduinen (€ 65.000)
 • REAKT BV (€ 123.827)
 • Limor (€ 41.609)

Volksgezondheid basistakenpakket JGZ

 • Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (€ 1.498.965)