Subsidielijst 2019

De volgende organisaties hebben in 2019 subsidie van de gemeente ontvangen.

 Programma Veiligheid 

 • Reddingsbrigade Leidschendam - Uitoefenen taken Reddingsbrigade LV 2019 - € 10.136
 • Stg. Inclusie en Discriminatiebestrijding - Subsidieverzoek 2019 - € 21.290

 Totaal programma  € 31.426

Programma Verkeer en Vervoer 

 • Stg. Welzijn Oud en Jong (Woej) subsidie 2019 & aansluiting op Sociaal Kompas - Buslijn 47 - € 30.000

 Totaal programma  € 30.000

Programma Economie 

 • Stg. Huygens Muziekfestival - Huygens muziekfestival 2019 - € 12.500
 • Stg. Museum Swaensteyn - VVV Leidschendam-Voorburg 2019 - € 1.600
 • Stg. Ondernemersfonds Huygenskwartier Voorburg - Subsidie 2019 - € 90.000
 • Stg. Promotie Leidschendam Centrum - Activiteitenplan 2019 - € 56.500
 • Stg. Sint Nicolaas Evenementen - Intocht Sint Nicolaas 2019 - € 5.171

 Totaal programma  € 165.771

Programma Onderwijs 

 • DAK Kindercentra - Voor en Vroegschoolse Educatie en Peuteropvang - € 10.962
 • Huygens Labs (onderdeel Casteller) - Technieklessen 2019 - € 12.833
 • KIJK Peuterspeelzalen - Voor- en Vroegschoolse Educatie en Peuteropvang - € 211.408
 • Kindercentrum ZieZoo Voorburg BV (Peuteropvang De Vijverhof) - Peuteropvang 2019 - € 1.248
 • Lucas Onderwijs - Instroomgroep 2019 - € 63.000
 • Lucas Onderwijs - Taalklas 2019 - € 60.000
 • Stg. Bibliotheek aan de Vliet - Leesbevordering VVE 2019 - € 19.205
 • Stg. De Jutters - Powerkidzz 2019 - € 6.202,50
 • Stg. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West - Subsidieaanvraag JGZ-ZHW 2019 VVE deel - € 17.812
 • Stg. Kinderopvang Zoeterwoude - VVE Peuterspeelzaalwerk Peuterparadijs - € 26.702
 • Stg. Panta Rhei - 2 instroomgroepen nieuwkomers ATB De Springplank 2019 - € 134.500
 • Stg. Peuterspeelzaal De Hobbelhoek - Peuteropvang en VVE 2019 - € 1.368
 • Stg. Samenwerkingsverband Zuid-Holland West - Flexcollege en rebound - € 36.338
 • Stg. Trias, Centrum voor de Kunsten - Cultuurmenu 2019 - € 20.000
 • Stg. Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg - Uitvoerend Jongerenwerk,  Combinatiefuncties en Brede School - € 362.925
 • Stg. Vlietkinderen - VVE en Peuteropvang - € 516.725
 • Stg. Vlietkinderen - Ouders mee in VVE 2019 - € 54.804

 Totaal Programma  € 1.556.032,50

Programma Sport, Cultuur en Recreatie 

 • Archeologische Werkgroep LV - Archeologisch onderzoek 2019 - € 5.880
 • ArtiBrak - Cultuurmenu 2019-2020 - € 3.600
 • Fanfarecorps Juliana Stompwijk - Instrumentale muziekbeoefening 2019 - € 7.869
 • Muziekvereniging St. Caecilia - Instrumentale muziekbeoefening 2019 - € 14.251
 • Sempre Animato (v.h.  COV Leidschendam) - Vocale muziekbeoefening 2019 - € 1.910
 • Showband '75 - Instrumentale muziekbeoefening 2019 - € 5.970
 • Stg. Bibliotheek aan de Vliet - Coördinatie cultuurmenu 2019-2020 - € 11.785
 • Stg. Bibliotheek aan de Vliet - Uitvoering bibliotheekwerk 2019 - € 1.771.694
 • Stg. Dans aan de Vliet - Activiteiten 2019 - € 4.500
 • Stg. Haagse Museumnacht - Museumnacht 2019 - € 2.500
 • Stg. Molen De Salamander - Instandhouding molen 2019 - € 31.154
 • Stg. Museum Swaensteyn - Cultuurmenu 2019-2020 - € 12.500
 • Stg. Museum Swaensteyn - Exploitatie museum 2019 - € 132.769
 • Stg. Museum Swaensteyn  - Uitvoeren taken erfgoedpodium 2019 - € 25.000
 • Stg. Museum Swaensteyn - Deelsubsidie 2019 - € 12.500
 • Stg. Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg - Organiseren Open Monumentendag 2019 - € 7.800
 • Stg. Talentenloods - Open Podium en Schrijfwedstrijd 2019 - € 18.408
 • Stg. Theater Ludens - Jeugdtheaterschool 2019 - € 19.200
 • Stg. Theater Ludens - Exploitatie theater 2019 - € 235.612
 • Stg. Trias, Centrum voor de Kunsten - Cultuurmenu 2019 - € 20.000
 • Stg. Veur klassiek - Organiseren 6 kamerkoor concerten - € 3.000
 • Stg. Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten (VTV) - Vrijetijdsbesteding, vrijwillige thuishulp en beweegcoach 2019 - € 19.761
 • Stg. Zwemmen voor gehandicapten - Subsidie 2019 - € 1.700
 • Theatergroep Voorburg - Dramatische expressie 2019 - € 7.400
 • Toneelgroep De Gezellen - Dramatische expressie 2019 - € 5.950
 • Vereniging Hofwijck (Huygens Hofwijck) - Exploitatie museum 2019 - € 53.717
 • Voetbal Vereniging SEV - G-voetbal 2019 - € 1.990
 • Voix Jolies - Vocale muziekbeoefening 2019 - € 1.346
 • Voorburgs Operakoor - Vocale muziekbeoefening 2019 - € 2.366
 • Voorburgs Vocaal Ensemble - Vocale muziekbeoefening 2019 - € 1.519,44
 • Voorburgse Muziekvereniging Forum Hadriani - Instrumentale muziekbeoefening 2019 - € 12.807
 • Voorburgse Oratorium Vereniging - Vocale muziekbeoefening 2019 - € 2.279

 Totaal programma  € 2.458.737,44

Programma Sociaal Domein 

 • Bastiaans Budget - Preventieve voorlichting jongeren en schulden 2019 - € 6.050
 • Brijder Verslavingszorg BV - Bemoeizorg 2019 - € 51.960,22
 • FOX AOB - Preventieve schuldhulpverlening en sociale zelfredzaamheid 2019 - € 78.100
 • GGZ Rivierduinen - Collectieve preventie 2019 - € 43.300
 • GGZ Rivierduinen - Bemoeizorg 2019 - € 51.285
 • GGZ Rivierduinen - Inloop 2019 - € 150.782
 • Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag - Ambulante begeleiding 2019 - € 29.137
 • Impegno Begeleiding B.V. - Begeleiding kwetsbare cliënten 2019 - € 15.262
 • Indigo B.V./Parnassiagroep - GGZ- en alcoholpreventie 2019 - € 29.376
 • Kwadraad - School Maatschappelijk Werk, opvoedpunt, thuisbegeleiding 2019 - € 390.649
 • Kwadraad - Algemeen Maatschappelijk Werk en Sociaal service punt 2019 - € 589.431
 • LIMOR (LIMOR Bestuursbureau) - Ambulante ondersteuning OGGZ 2019 - € 94.349
 • LIMOR (LIMOR Bestuursbureau) - Noodopvang dakloze gezinnen 2019 - € 42.441
 • MEE Zuid-Holland Noord - Veilig Verder Team 2019 - € 63.375
 • MEE Zuid-Holland Noord - Cliëntondersteuning en Sociaal Service Punt 2019 - € 540.171
 • Nationale Vereniging De Zonnebloem - Subsidie 2019 - € 1.960
 • Participatieraad Leidschendam-Voorburg - Subsidie 2019, gevraagd en ongevraagd adviseren van het college - € 75.000
 • Reakt BV - Inloop en vriendendienst Reakt 2019 - € 296.172
 • Reakt BV - Buurtambassade - € 180.015
 • Stg. Arm in Arm Leidschendam-Voorburg - Opleiding 6 schuldhulpmaatjes 2019 - € 13.300
 • Stg. Buddy Netwerk - Buddyzorg 2019 - € 44.869,95
 • Stg. De Jutters - GGZ preventie activiteiten Jeugd 2019 - € 19.021
 • Stg. Dorpshuis Stompwijk - Locatiemanager Kulturhus - € 20.000
 • Stg. Florence (Financiële administratie-De Mantel) - Ontmoetingscentrum de Mantel 2019 - € 64.398,79
 • Stg. Florence (Financiële administratie-De Mantel) - Personenalarmering 2019 - € 132.000
 • Stg. Florence (Financiële administratie-Mariënpark) - Subsidie welzijnsactiviteiten Mariënpark 2019 - € 47.247,20
 • Stg. Hospice Het Vliethuys - Schoonmaakkosten 2019 - € 15.000
 • Stg. IBCE - Ondersteuning kwetsbare inwoners 2019 - € 26.702
 • Stg. IBCE - Financiële educatie 2019 - € 4.800
 • Stg. Jeugdformaat (Raad van Bestuur) - SMW plus VO - € 134.131
 • Stg. Jeugdformaat (Raad van Bestuur) - Complexe scheiding 2019 - € 53.367
 • Stg. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West - Subsidieaanvraag JGZ-ZHW 2019 Prog. Op Maat - € 223.158
 • Stg. Slachtofferhulp Nederland (fin. administratie) - Maatschappelijk werk en cliëntondersteuning 2019 - € 19.486
 • Stg. Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg - Uitvoerend Jongerenwerk, Sociaal Beheer Dobbelaan 4 en Fransstraat 16, Jeugdvoorziening de Loopplank - € 827.205
 • Stg. Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg - Projectplan Sociaal Netwerkpunt Voorburg 2019 - € 74.990
 • Stg. Terminale Zorg door Vrijwilligers - Verlenen terminale zorg door vrijwilligers 2019 - € 2.500
 • Stg. Vitalis - Preventie professionele jeugdhulpverlening 2019 - € 15.000
 • Stg. Vlietkinderen - Spel- en opvoedpunt en spelinlopen 2019 - € 120.994,94
 • Stg. Vluchtelingen Werk Zuidwest Nederland - Maatschappelijke begeleiding en integratie 2019 - € 274.665
 • Stg. Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten (VTV) - Vrijetijdsbesteding, vrijwillige thuishulp en beweegcoach 2019 - € 29.641
 • Stg. Welzijn Oud en Jong (Woej) - Subsidie 2019 & aansluiting op Sociaal Kompas - € 2.135.398,41
 • Woonzorgcentra Haaglanden - Personenalarmering 2019 - € 131.721,04
 • Woonzorgcentra Haaglanden - Ontmoetingscentrum Sionshave 2019 - € 22.616,39
 • Woonzorgcentra Haaglanden - MOM Café 2019 - € 6.847,13
 • WZH Schoorwijck - Ontmoetingscentrum Schoorwijck 2019 - € 64.058,17

 Totaal programma  € 7.251.933,24

Programma Volksgezondheid en Milieu 

 • Stg. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West - Subsidieaanvraag JGZ-ZHW 2019 basistaken - € 1.691.475

 Totaal Programma  € 1.691.475