Subsidielijst 2019

De volgende organisaties hebben in 2019 subsidie van de gemeente ontvangen.

Subsidielijst 2019

 
Projectnaam Relatienaam   Verleend bedrag

Programma Veiligheid

     
Uitoefenen taken Reddingsbrigade LV 2019 Reddingsbrigade Leidschendam   € 10.136
Subsidieverzoek 2019 Stichting voor Inclusie en Discriminatiebestrijding   € 21.290
Vervanging oude AED's Stichting RLT Nederland   € 25.000
Ruimte voor Verschillen 2019 Stichting voor Inclusie en Discriminatiebestrijding   € 9.735
totaal programma     € 66.161
       

Programma Verkeer en Vervoer

     
Subsidie 2019 & aansluiting op Sociaal Kompas Stichting Welzijn Oud & Jong   € 30.000
totaal programma     € 30.000
       

Programma Economie

     
Huygens muziekfestival 2019 Stichting Huygens Muziekfestival   € 2.500
A Walk in the Park 2019 Stichting Leidschendam-Voorburg in Beweging   € 7.500
Programmering Fokkerhaven Festival ter verbinding Stichting Evenementen Den Haag   € 2.195
Huygens & Rembrandt theaterevent Stichting Film & Theater 070   € 750
Huygens muziekfestival 2019 Stichting Huygens Muziekfestival   € 10.000
Intocht Sint Nicolaas 2019 Stichting Sint Nicolaas Evenementen   € 5.171
VVV Leidschendam-Voorburg 2019 Stichting Historisch Museum Leidschendam-Voorburg   € 1.600
Activiteitenplan 2019 Stichting Promotie Leidschendam Centrum   € 56.500
Subsidie 2019 Stichting Ondernemersfonds Huygenskwartier Voorburg   € 90.000
Erfgoedpodium 2019 Stichting Historisch Museum Leidschendam-Voorburg   € 5.577
A Walk in the Park 2019 Stichting Leidschendam-Voorburg in Beweging   € 15.000
Cultureel Zomerfestival op zaterdag 31 augustus Stichting Kunst en Cultuur Julianabaan Voorburg   € 3.000
Bereikbaarheidscampagne Leidschendam Centrum Stichting Promotie Leidschendam Centrum   € 4.000
Opening / afronding werkzaamheden Damcentrum Stichting Promotie Leidschendam Centrum   € 4.000
Signing Huygenskwartier 2019 Stichting Ondernemersfonds Huygenskwartier Voorburg   € 5.150
Stompwijkse Paardendagen 2019 Stichting Harddraverij Nooit Gedacht   € 2.000
Aanvraag eenmalige subsidie 2019 winkelcentrum De Julianabaan Winkeliersvereniging De Julianabaan   € 2.250
Totaal programma     € 217.193
       

Programma Onderwijs

     
Instroomgroep 2019 Stichting Lucas Onderwijs   € 63.000
Taalklas 2019 Stichting Lucas Onderwijs   € 60.000
Cultuurmenu 2019 Stichting TRIAS, Centrum voor de Kunsten   € 20.000
2x instroomgroep nieuwkomers ATB De Springplank 2019 Stichting Panta Rhei   € 134.500
Ouders mee in vve 2019 Stichting Vlietkinderen   € 54.804
Powerkidzz 2019 Stichting De Jutters   € 6.202,50
Technieklessen 2019 Huygens Labs   € 22.000
Flexcollege en rebound Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Den Haag e.o.   € 36.338
Subsidieaanvraag JGZ-ZHW 2019 Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West   € 17.812
Brede School Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg   € 362.925
Leesbevordering vve 2019 Stichting de Bibliotheek aan de Vliet   € 19.205
VVE Peuterspeelzaalwerk Peuterparadijs Stichting Kinderopvang Zoeterwoude   € 26.702
Subsidie Peuteropvang en VVE 2019 Stichting Vlietkinderen   € 516.725
VVE en Peuteropvang 2019 Stichting Kijk! Peuterspeelzalen   € 211.408
VVE en Peuteropvang Stichting DAK kindercentra   € 10.962
Peuteropvang 2019 Kindercentrum ZieZoo Voorburg BV (Peuteropvang De Vijverhof)   € 1.248
Peuteropvang en VVE 2019 Stichting Vlietkinderen   € 2.736
Coördineren taalhuis 2019 Stichting de Bibliotheek aan de Vliet   € 43.640
Samenwerking stg kleurwerk met Ludens theater 2019 Stichting Kleurwerk   € 15.590
Peuterwerk en VVE 2019 Stichting Jongleren   € 14.562
Wijkmuziekschool 2019/2020 Stichting TRIAS, Centrum voor de Kunsten   € 15.000
Peutertoeslag Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen   € 5.774
Subsidieaanvraag peuteropvang 2019 Stichting Peuterspeelzaal Sint Maarten   € 4.608
Project Huisbezoeken Stichting mboRijnland   € 10.000
Verrekening/wijziging verantwoording 2018 Stichting DAK kindercentra   € 2.742
Totaal programma     € 1.678.483,50
       

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

     
Vrijetijdsbesteding, vrijwillige thuishulp en beweegcoach 2019 Stg. Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten (VTV)   € 19.761
Subsidie 2019 Stg. Zwemmen voor gehandicapten   € 1.700
G-voetbal 2019 Voetbalvereniging Sport en Vriendschap (SEV)   € 1.990
Bijdrage NAR kosten 2019 Roeivereniging Rijnland   € 1.000
A Walk in the Park 2019 Stichting Leidschendam-Voorburg in Beweging   € 2.500
Stadstriathlon 2019 Triathlon Team Leidschendam (TTL)   € 1.500
Theaterdeel Cultuurmenu Stichting Theater Ludens   € 16.000
Frans de Boef met Kerst Stichting Film & Theater 070   € 3.500
Aanvraag eenmalige subsidie boek project Vreugd en Rust Historische vereniging Voorburg.   € 3.000
Jeugdtheaterschool 2019 Stichting Theater Ludens   € 19.200
Dramatische expressie 2019 Theatergroep Voorburg   € 7.400
Dramatische expressie 2019 Toneelgroep De Gezellen   € 5.950
Exploitatie theater 2019 Stichting Theater Ludens   € 237.345,21
Cultuurmenu 2019 Stichting TRIAS, Centrum voor de Kunsten   € 20.000
Museumnacht 2019 Stichting Haagse Museumnacht   € 2.500
Instrumentale muziekbeoefening 2019 Showband '75 Leidschendam   € 5.970
Vocale muziekbeoefening 2019 Voorburgse Oratorium Vereniging   € 2.279
Cultuurmenu 2019-2020 ArtiBrak   € 3.600
Instrumentale muziekbeoefening 2019 Muziekvereniging Sint Caecilia Voorburg   € 14.251
Vocale muziekbeoefening 2019 Voorburgs Operakoor   € 2.366
Activiteiten 2019 Stichting Dans aan de Vliet   € 4.500
Instrumentale muziekbeoefening 2019 Fanfarecorps Juliana Stompwijk   € 7.869
Coördinatie cultuurmenu 2019-2020 Stichting de Bibliotheek aan de Vliet   € 11.785
Cultuurmenu 2019-2020 Stichting Historisch Museum Leidschendam-Voorburg   € 12.500
Vocale muziekbeoefening 2019 Sempre Animato (v.h. COV Leidschendam)   € 1.910
Instrumentale muziekbeoefening 2019 Voorburgse Muziekvereniging Forum Hadriani   € 12.807
Open Podium en Schrijfwedstrijd 2019 Stichting Talentenloods   € 18.408
Vocale muziekbeoefening 2019 Voorburgs Vocaal Ensemble   € 1.519,44
Vocale muziekbeoefening 2019 Kamerkoor Voix Jolies   € 1.346
Organiseren 6 kamerkoor concerten Stichting Veur klassiek   € 3.000
Rembrandjaar 2019 Evenblij Theater/Film/Studio   € 7.500
Talent ontwikkeling van migratie The Room of Listening   € 3.700
Cultuur voor de psychisch kwetsbaren in gemeente 2019 Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg   € 1.500
A Walk in the Park 2019 Stichting Leidschendam-Voorburg in Beweging   € 10.000
Cultuurmenu leerjaar 1 en 2 2019/2020 Stichting TRIAS, Centrum voor de Kunsten   € 2.350
Jeugdtheaterschool LV 2019/2020 Stichting TRIAS, Centrum voor de Kunsten   € 13.500
Educatie Vereniging Hofwijck (Huygens Hofwijck)   € 4.000
Cultuurkaart 2019 Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg   € 10.000
Exploitatie museum 2019 Vereniging Hofwijck (Huygens Hofwijck)   € 53.717
Exploitatie museum 2019 Stichting Historisch Museum Leidschendam-Voorburg   € 132.769
Uitvoeren taken erfgoedpodium 2019 Stichting Historisch Museum Leidschendam-Voorburg   € 25.000
Deelsubsidie 2019 Stichting Historisch Museum Leidschendam-Voorburg   € 11.000
Instandhouding historische buitenplaats Vereniging Hofwijck (Huygens Hofwijck)   € 34.000
Extra subsidie exploitatie 2019 Stichting Historisch Museum Leidschendam-Voorburg   € 30.000
Voorburg Sculptuur 2019 op Huygens' Hofwijck Vereniging Hofwijck (Huygens Hofwijck)   € 3.000
Instandhouding molen 2019 Stichting Molen De Salamander   € 31.154
Organiseren Open Monumentendag 2019 Stichting Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg   € 7.800
Archeologisch onderzoek 2019 Archeologische Werkgroep LV   € 5.880
Uitvoering bibliotheekwerk 2019 Stichting de Bibliotheek aan de Vliet   € 1.771.694
Totaal programma     € 2.606.020,65
       

Programma Sociaal Domein

     
Veilig Verder Team 2019 Stichting MEE Zuid-Holland Noord   € 63.375
Vrijetijdsbesteding, vrijwillige thuishulp en beweegcoach 2019 Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten (VTV)   € 29.641
Ambulante begeleiding 2019 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg   € 29.137
SMW, opvoedpunt, thuisbegeleiding 2019 Stichting Kwadraad   € 390.649
AMW en SSP 2019 Stichting Kwadraad   € 589.431
Ondersteuning kwetsbare inwoners 2019 Stichting IBCE   € 26.702
Collectieve preventie 2019 Stichting Rivierduinen   € 43.300
Bemoeizorg 2019 Stichting Rivierduinen   € 51.285
Inloop 2019 Stichting Rivierduinen   € 55.718
Subsidie 2019 & aansluiting op Sociaal Kompas Stichting Welzijn Oud & Jong   € 2.057.334,41
Maatschappelijke begeleiding en integratie 2019 Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland   € 274.665
Buddyzorg 2019 Stichting Buddy Netwerk   € 52.431,95
Preventie professionele jeugdhulpverlening 2019 Stichting Vitalis   € 15.000
Verlenen terminale zorg door vrijwilligers 2019 Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg   € 2.500
Maatschappelijk werk en cliëntondersteuning 2019 Stichting Slachtofferhulp Nederland   € 19.486
Subsidie 2019 Nationale Vereniging De Zonnebloem   € 1.960
Personenalarmering 2019 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden   € 131.721,04
Ontmoetingscentrum Sionshave 2019 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden   € 22.616,39
GGZ preventie activiteiten Jeugd 2019 Stichting De Jutters   € 19.021
Bemoeizorg 2019 i-psy PsyQ Brijder B.V.   € 51.960,22
GGZ- en alcoholpreventie 2019 Indigo B.V.   € 29.376
Spel- en opvoedpunt en spelinlopen 2019 Stichting Vlietkinderen   € 120.994,94
MOM Café 2019 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden   € 6.847,13
Ontmoetingscentrum Schoorwijck 2019 WZH Schoorwijck   € 64.058,17
SMW plus VO Stichting Jeugdformaat   € 134.131
Preventieve schuldhulpverlening en sociale zelfredzaamheid 2019 FOX AOB   € 78.100
Inloop en vriendendienst Reakt 2019 Reakt BV   € 114.204
Ontmoetingscentrum de Mantel 2019 Stichting Florence (Financiële administratie-De Mantel)   € 64.398,79
Personenalarmering 2019 Stichting Florence (Financiële administratie-De Mantel)   € 132.000
Subsidieaanvraag JGZ-ZHW 2019 Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West   € 223.158
Subsidie welzijnsactiviteiten Mariënpark 2019 Stichting Zorggroep Florence   € 47.247,20
Complexe scheiding 2019 Stichting Jeugdformaat   € 53.367
Ambulante ondersteuning OGGZ 2019 Stichting Beheer Limor v/h Nederlandsch Leger des Heils   € 129.849
Uitvoerend Jongerenwerk, Sociaal Beheer Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg   € 761.412,50
Subsidie 2019, gevraagd en ongevraagd adviseren van het college Adviesraad Sociaal Domein Leidschendam-Voorburg (voorheen Participatieraad)   € 75.000
Inrichting jongerenruimte Kulturhus Stichting Jongerensociëteit Asatoefida   € 20.000
Begeleiding kwetsbare cliënten 2019 Impegno Begeleiding B.V.   € 15.262
Locatiemanager Kulturhus Stichting Dorpshuis Stompwijk   € 20.000
Buurtambassade Reakt BV   € 71.430
Praktijkondersteuning Jeugd 2019 Hadoks Praktijkondersteuning B.V.   € 231.000
Hubertus-Brandaan MVV Scouting Vereniging Hubertus Brandaan   € 1.500
Eenmalige vergoeding MVV Biljartvereniging "De Stomme Stoot" (D.S.S.)   € 900
Project Er op Af 2019 Stichting Jeugdformaat   € 35.006,40
Subsidie supporter van het kind 2019 Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg   € 10.000
Subsidie ouders van de wijk 2019 Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg   € 75.600
Exploitatie bijdrage Stichting Dorpshuis Stompwijk   € 15.000
Festival Unlimited 2019 Stichting Leidschendam-Voorburg in Beweging   € 2.000
Aanvraag eenmalige subside I-Talk and Coaching 2019 I-Talk Training en Coaching   € 5.566
Subsidietafel 'Ruimte voor verschillen' Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Haaglanden   € 19.890
Uitvoeringsplan ruimte voor verschillen 2019 Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg   € 12.450
Aandeel BadV uitvoeringsplan 'Ruimte voor verschillen' Stichting de Bibliotheek aan de Vliet   € 4.283
Kosten Sociale Kaart 2019 Stichting de Bibliotheek aan de Vliet   € 6.020
Follow Your Sun lessenreeksen Stichting Follow Your Sun   € 10.000
Extra SMW uren Leidschendam-Voorburg Stichting Kwadraad   € 29.260
Subsidieaanvraag Vitalis 2019 Stichting Vitalis   € 15.000
Eenmalige projectsubsidie zorginitiatief Stichting Cardia-Duinrust   € 44.479
Centering Pregnancy Sifra Verloskundigen   € 9.977,85
Voortzetting van uren voor 's Gravendreef College Stichting Jeugdformaat   € 1.863
Aanvraag eenmalige subsidie transitie Voedselbank Leidschendam-Voorburg 2019 Stichting Buren   € 4.500
Zomerpret 2019 Stichting Welzijn Oud & Jong   € 875
Aanvraag eenmalige subsidie 2019 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden   € 20.000
MVV Voetbal Vereniging Forum Sport   € 900
MVV-subsidie 2019 thema ‘participatie van kwetsbare groepen’ Grand Cru '82   € 900
Flatcoach Woningstichting Vidomes   € 40.000
Ruimte voor Verschillen 2019 Stichting voor Inclusie en Discriminatiebestrijding   € 8.450
Carnaval met zieken, bejaarden en gehandicapten MVV Carnavalsvereniging De Gaanders   € 900
Bijdrage Roze Plus Soos voor 10-jarig bestaan Stichting Welzijn Oud & Jong   € 250
GGZ Preventie Jeugd 2019 Youz B.V.   € 4.135
Extra trajecten Thuisbegeleiding 2019 Stichting Kwadraad   € 12.460
Zomerfeest 2019 MVV Leidschendamse Speeltuin Vereniging   € 900
MVV subsidie Voorburgs Operakoor   € 900
Nieuw clubhuis en MVV Rijswijkse Meeuwen en Watergeuzen   € 682
Aanvraag subsidie MOM cafe 2019 Stichting WoonZorgcentra Haaglanden   € 4.590
Aanvraag subsidie 2019 LV-Boxing MVV LV Boxing   € 900
Eenmalige MVV subsidieaanvraag 2019 De Kanarievogel E.V.K.V. De Kanarievogel   € 900
Lentefeest 2019 MVV Scouting Vereniging Hubertus Brandaan   € 900
Aanvullende budgetsubsidie bemoeizorg 2019 deel 2 i-psy PsyQ Brijder B.V.   € 12.972,75
Subsidie MVV Scouting Pius xII Scouting Pius XII Leidschendam   € 800
Multi functioneel gebruik accommodatie MVV Scouting Vereniging De Damherten   € 900
Organisatie Molenloop MVV Voorburgse Atletiek Stichting Sparta   € 900
Opvoeden en Opgroeien (MVV) Voorburg Cricket Club   € 900
Subsidieaanvraag jeugd en sport MVV 2019 Algemene Zwemvereniging Leidschendam   € 900
MVV Subsidie 2019 Wijkvereniging Damsigt   € 900
Dagelijks vrijspelen en /of deelnemen aan de interne competitie, MVV Biljartvereniging De Stomme Stoot (D.S.S.)   € 900
De Vrolijke Pepernoten in WZH Prinsenhof, MVV Showband 75 Leidschendam   € 400
Aanvraag extra subsidieaanvraag emancipatie COC Haaglanden 2019 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Haaglanden   € 4.987
Badmintonclub Voorburg, MVV Badmintonclub Voorburg   € 845
Subsidieaanvraag voor tafeltennis voor ouderen, MVV Tafeltennisvereniging VVV   € 900
Bevorderen gezonde leefstijl MVV 2019 Basketballvereniging CobraNova   € 520
Subsidie aanvraag MVV 2019 Bridgeclub Leidschenhage   € 900
Koningsdagspelen 2019, MVV Wijkvereniging Voorburg-West   € 680
Eenmalige MVV subsidie Carnavalsvereniging De Damzwabbers   € 900
MVV 2019 Voorburgse Muziekvereniging Forum Hadriani   € 750
Aanvraag MVV Honk- en Softbalvereniging Catch   € 900
Steamer, MVV VMHC Cartouche   € 900
Opvoeden en opgroeien, MVV Scouting St.Maarten Hildegard Groep   € 900
Peutervoetbal, MVV Voetbalvereniging "Sport en Vriendschap" (SEV)   € 900
MVV subsidie voor Rugby Scholentoernooi Voorburgse Rugby Club   € 900
Cliëntondersteuning en SSP 2019 Stichting MEE Zuid-Holland Noord   € 530.421
Subsidie 2019 & aansluiting op Sociaal Kompas Stichting Welzijn Oud & Jong   € 25.000
Projectplan Sociaal Netwerkpunt Voorburg 2019 Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg   € 74.990
Ontwikkeling sociaal servicepunt 2019 Stichting Kwadraad   € 74.667
Subsidie 2019 & aansluiting op Sociaal Kompas Stichting Welzijn Oud & Jong   € 33.604
financiële educatie 2019 Stichting IBCE   € 4.800
Schoonmaakkosten 2019 Stichting Hospice Voorburg-Rijswijk   € 15.000
Subsidie 2019 & aansluiting op Sociaal Kompas Stichting Welzijn Oud & Jong   € 20.000
Opleiding 6 schuldhulpmaatjes 2019 Stichting Arm in Arm Leidschendam-Voorburg   € 13.300
Preventieve voorlichting jongeren en schulden 2019 Bastiaans Budget   € 6.050
Noodopvang dakloze gezinnen 2019 Stichting Beheer Limor v/h Nederlandsch Leger des Heils   € 42.441
Cliëntondersteuning en SSP 2019 Stichting MEE Zuid-Holland Noord   € 9.750
Inloop 2019 Stichting Rivierduinen   € 95.064
Inloop en vriendendienst Reakt 2019 Reakt BV   € 181.968
Buurtambassade Reakt BV   € 108.585
totaal programma     € 7.991.901,74
       

Programma Volksgezondheid en Milieu

     
Subsidieaanvraag JGZ-ZHW 2019 Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West   € 1.691.475
Subsidieaanvraag overhevelen gelden RVP 2019 Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West   € 16.801
Groen-blauw schoolplein Brede School De Waterlelie Stichting r.-k., Algemeen Bijzonder en Openbaar Primair Onderwijs PANTA RHEI   € 5.000
Buurtcompost project d.m.v. een wormenhotel De Mok B.V.   € 1.500
Circulaire maakplaats opbouw traject 2019 Maatschap JVB-Van der Krogt   € 5.000
totaal programma     € 1.719.776
       

Totaal verleend

    € 14.309.535,89