Subsidielijst 2020

In het overzicht ziet u aan welke organisatie subsidie is verleend. Ook ziet u om hoeveel subsidie het gaat en waar het aan besteed moet worden.
 

Programma Veiligheid

   
Reddingsbrigade Leidschendam Subsidie uitoefenen taken reddingsbrigade (RBL)2020 € 10.500,90
Totaal   € 10.500,90
Plafond   € 10.569

Programma Verkeer en Vervoer

   
Stichting Welzijn Oud & Jong Exploitatie Bus 47 voor 2020 € 30.000
Totaal   € 30.000
Plafond   € 32.203

Programma Economie

   
Stichting Huygens Muziekfestival Organiseren regelmatig terugkerend muziekfestival 2020 € 2.500
Stichting Huygens Muziekfestival Organiseren regelmatig terugkerend muziekfestival 2020 € 10.000
Stichting Sint Nicolaas Evenementen Subsidie intocht Sint in Leidschendam Voorburg € 5.100
Stichting Promotie Leidschendam Centrum Activiteitenplan 2020 € 56.500
Stichting Historisch Museum Leidschendam-Voorburg Exploitatie VVV Leidschendam-Voorburg 2020 € 1.600
Totaal   € 75.700
Plafond   € 233.686

Programma Onderwijs

   
Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Den Haag e.o. FlexCollege en Rebound 2020 € 37.646
Huygens Labs Techniekmenu 2020 € 22.000
Stichting de Bibliotheek aan de Vliet Leesbevordering in het kader van VVE 2020 € 19.205
Stichting Vlietkinderen Project Ouders mee in VVE 2020 € 55.102
Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Herziene subsidieaanvraag 2020 Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West € 15.083
Stichting Lucas Onderwijs Subsidie Taalklas Driemaster 2020 € 62.082
Stichting Lucas Onderwijs Subsidie instroomgroep Driemaster 2020 € 65.186
Stichting r.-k., Algemeen Bijzonder en Openbaar Primair Onderwijs PANTA RHEI Aanvraag subsidie 2020 instroomgroepen taalklas ATB de Springplank € 139.167
Lelievita Schoolmaatjesproject 2020 € 5.000
Totaal   € 420.471
Plafond   € 465.060

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

   
Voetbalvereniging Sport en Vriendschap (SEV) Ondersteuning G-voetbal 2020 € 2.000
Showband 75 Leidschendam Jaarlijkse subsidieaanvraag amateurkunst 2020 € 6.392,72
Voorburgs Operakoor Subsidie amateurkunst 2020 € 2.454,77
Voorburgs Vocaal Ensemble Subsidie vocale muziek beoefening 2020 € 1.503,94
Kamerkoor Voix Jolies Subsidie amateurkunst 2020 € 1.371,27
Theatergroep Voorburg Subsidie amateurkunst 2020 € 9.020,70
Haags Instrumentaal Jeugdensemble Subsidie amateurkunst 2020 € 4.767,62
Fanfarecorps Juliana Stompwijk Subsidie amateurkunst 2020 € 5.928
Stichting Theater Ludens Exploitatie theater 2020 € 253.501,50
Muziekvereniging Sint Caecilia Voorburg Muziekvereniging Sint Caecilia Voorburg 2020 € 14.449,71
Toneelgroep De Gezellen Subsidieaanvraag Toneelvereniging De Gezellen 2020 € 6.150
Stichting Veur klassiek Project seizoen 2020-2021 € 3.000
Kamerkoor Voix Jolies Extra concert 2020 € 1.750
Voorburgse Oratorium Vereniging Aanvraag subsidie amateurkunst voor de VOV (koor) € 4.025,36
Voorburgse Muziekvereniging Forum Hadriani Aanvraag subsidie 2020 Voorburgse muziekvereniging Forum Hadriani € 12.199,39
Stichting Historisch Museum Leidschendam-Voorburg Exploitatiesubsidie Museum Swaensteyn 2020 € 169.019
Stichting Historisch Museum Leidschendam-Voorburg Erfgoedpodium Leidschendam-Voorburg 2020 € 25.000
Stichting Historisch Museum Leidschendam-Voorburg Extra middelen promotie ihkv Cultuurvisie 2020 € 11.000
Vereniging Hofwijck (Huygens Hofwijck) Subsidie Huygens Hofwijck 2020 € 53.000
Stichting Molen De Salamander Onderhoudskosten molen 2020 € 32.276
Archeologische Werkgroep LV Archeologisch onderzoek 2020 € 5.880
Stichting Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg Organisatie jaarlijkse Open Monumentendag € 7.800
Totaal   € 632.489,98
Plafond   € 738.873

Programma Sociaal Domein

   
Stichting Dorpshuis Stompwijk Exploitatie bijdrage 2020 € 15.000
Nationale Vereniging De Zonnebloem Waarderingssubsidie 2020 € 1.960
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Verlenen terminale zorg door vrijwilligers 2020 € 2.500
Stichting Slachtofferhulp Nederland Juridische en psychosociale hulp aan slachtoffers 2020 € 21.868
Adviesraad Sociaal Domein LV Advies Sociaal college B&W en gemeenteraad 2020 € 75.000
Rode Kruis, afdeling Leidschendam-Voorburg Zelfredzaamheid in en voorkomen van noodsituaties € 3.000
Stichting Hospice Voorburg-Rijswijk Schoonmaak Hospice en Beeldende Begeleiding 2020 € 15.000
Totaal   € 134.328
Plafond   € 284.131

Subsidies buiten de subsidietafels horende bij art. 2.5

   
Hadoks Praktijkondersteuning B.V. Inzet POH GGZ jeugd 2020 € 245.000
i-psy PsyQ Brijder B.V. Bemoeizorg € 51.960
Stichting Beheer Limor v/h Nederlandsch Leger des Heils Aanvraag subsidie noodopvang dakloze gezinnen 2020 € 43.913,70
Stichting Beheer Limor Ambulante begeleiding oggz 2020 € 94.349
Stichting Kwadraad VVT en Sociaal Fonds 2020 € 74.637
Stichting Kwadraad VVT en Sociaal Fonds 2020 € 7.521
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Ambulante begeleiding MO GGO 2020 € 29.137
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Ambulante begeleiding OGGZ € 29.137
Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland Taakstelling Huisvesting 2020 € 20.010
Stichting Rivierduinen Subsidie OGGZ/zorgtoeleiding 2020 € 51.285
Totaal   € 646.949,70
plafond   € 749.304

Tafel Opgroeien en Opvoeden

   
Indigo B.V. O&O-tafel - Alcoholpreventie en Bureau Basiszorg 2020 € 23.025
Stichting Vlietkinderen Spel- en Opvoedpunt 2020 € 113.054
Stichting Follow Your Sun Follow your Sun lesprogramma's 2020 € 34.746
Stichting Jeugdformaat Aanbod preventief scheiding 2020 € 72.725
Stichting Jeugdformaat SMW VO 2020, Er op af 2020, Preventie makelaar 2020 € 173.506
Stichting Kwadraad Subsidietafel O & O, FIT, zelfredzame inwoners 2020 € 454.929
Stichting MEE Zuid-Holland Noord MEE voor Subsidietafel Opvoeden & Opgroeien 2020 € 8.194
Stichting MEE Zuid-Holland Noord MEE voor Subsidietafel Opvoeden & Opgroeien 2020 € 135.031
Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg Subsidietafels 2020 € 37.431
Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg Subsidietafels 2020 € 450.668
Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg Subsidietafels 2020 € 42.872
Stichting Vitalis Opvoeden en Opgroeien- Vitalis Maatjes 2020 € 28.015
Youz B.V. Opgroeien en Opvoeden: Powerkidzzz & GGZ-jeugdpreventie 2020/2021 € 25.362
Sifra Verloskundigen Centering pregnancy € 9.479
Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Uitvoering taken WPG-JGZ 2020 € 1.999.565
Totaal   € 3.608.602
Plafond   € 3.608.601

Tafel zelfredzame inwoners

   
Indigo B.V. GGZ preventie programma 2020 € 19.331
Reakt B.V. Subsidie 2020 € 263.717
Reakt B.V. Subsidie 2020 € 32.455
Reakt B.V. Subsidie 2020 € 172.596
Stichting Kwadraad Subsidietafel O & O, FIT, zelfredzame inwoners 2020 € 553.010,75
Stichting MEE Zuid-Holland Noord MEE voor Subsidietafel Zelfredzame Inwoners 2020 € 472.974
Stichting MEE Zuid-Holland Noord VTV Vrijwillige Thuishulp en Beweegcoach 2020 € 10.325
Stichting MEE Zuid-Holland Noord VTV Vrijwillige Thuishulp en Beweegcoach 2020 € 20.650
Stichting Rivierduinen Subsidie inloop 3.0 en Herstelacademie 2020 € 62.250
Stichting Rivierduinen Subsidie inloop 3.0 en Herstelacademie 2020 € 123.214
Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg Subsidietafels 2020 € 108.720
Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg Subsidietafels 2020 € 25.870
Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg Subsidietafels 2020 € 13.500
Stichting Welzijn Oud & Jong Aanvraag subsidie tafel Zelfredzame inwoners Woej 2020 € 13.500
Stichting Welzijn Oud & Jong Aanvraag subsidie tafel Zelfredzame inwoners Woej 2020 € 82.367
Stichting Welzijn Oud & Jong Aanvraag subsidie tafel Zelfredzame inwoners Woej 2020 € 93.590
Stichting Welzijn Oud & Jong Aanvraag subsidie tafel Zelfredzame inwoners Woej 2020 € 135.645
Stichting Welzijn Oud & Jong Aanvraag subsidie tafel Zelfredzame inwoners Woej 2020 € 49.568
Stichting Welzijn Oud & Jong Aanvraag subsidie tafel Zelfredzame inwoners Woej 2020 € 95.259
Stichting Welzijn Oud & Jong Aanvraag subsidie tafel Zelfredzame inwoners Woej 2020 € 13.362
Stichting Welzijn Oud & Jong Aanvraag subsidie tafel Zelfredzame inwoners Woej 2020 € 29.630
Stichting Zorggroep Florence Aanvraag subsidie Stichting Zorggroep Florence 2020 € 132.000
Stichting Zorggroep Florence Aanvraag subsidie Stichting Zorggroep Florence 2020 € 111.596
Stichting WoonZorgcentra Haaglanden Subsidietafel Zelfredzame inwoners 2020 € 131.000
Stichting WoonZorgcentra Haaglanden Subsidietafel Zelfredzame inwoners 2020 € 64.058
Stichting WoonZorgcentra Haaglanden Subsidietafel Zelfredzame inwoners 2020 € 22.616
Stichting WoonZorgcentra Haaglanden Subsidietafel Zelfredzame inwoners 2020 € 12.000
Stichting Buddy Netwerk Aanvraag subsidie 2020 Buddyzorg regulier en dementie € 12.425
Stichting Buddy Netwerk Aanvraag subsidie 2020 Buddyzorg regulier en dementie € 44.820
Totaal   € 2.922.048,75
Plafond   € 3.084.871

Tafel Basisvaardigheden en Talentontwikkeling

   
Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg Subsidietafels 2020 € 121.368
Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg Subsidietafels 2020 € 582.389
Stichting Talentenloods Open Podium 12+ 2020 € 12.138
Stichting de Bibliotheek aan de Vliet Basissubsidie plus tafels FIT, Sociale cohesie en B&T 2020 € 1.656.809
Stichting de Bibliotheek aan de Vliet Basissubsidie plus tafels FIT, Sociale cohesie en B&T 2020 € 25.207
Stichting Theater Ludens Aanvraag subsidietafel 2 € 16.865
Stichting Theater Ludens Aanvraag subsidietafel 2 € 6.600
Stichting Theater Ludens Aanvraag subsidietafel 2 € 7.700
Stichting TRIAS, Centrum voor de Kunsten Trias Subsidietafel Basisvaardigheden en Talentontwikkeling 2020 € 25.535
Stichting TRIAS, Centrum voor de Kunsten Trias Subsidietafel Basisvaardigheden en Talentontwikkeling 2020 € 10.773
Stichting TRIAS, Centrum voor de Kunsten Trias Subsidietafel Basisvaardigheden en Talentontwikkeling 2020 € 1.875
Stichting TRIAS, Centrum voor de Kunsten Trias Subsidietafel Basisvaardigheden en Talentontwikkeling 2020 € 10.374
Stichting TRIAS, Centrum voor de Kunsten Trias Subsidietafel Basisvaardigheden en Talentontwikkeling 2020 € 15.960
Stichting Hist Museum Leidschendam-Voorburg Educatie 2020 € 8.222
Vereniging Hofwijck (Huygens Hofwijck) Educatie 2020 € 4.100
Totaal   € 2.505.915
Plafond    

Tafel FIT

   
Stichting Welzijn Oud & Jong Aanvraag subsidie tafels RVV, SC en FIT 2020 Woej € 34.437
Stichting Kleurwerk Taalcafé specials € 4.000
Stichting de Bibliotheek aan de Vliet Basissubsidie plus tafels FIT, Soc. cohesie en B&T 2020 € 73.016
Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland Begeleiding Statushouders 2020 € 212.330
Stichting Welzijn Oud & Jong Aanvraag subsidie tafels RVV, SC en FIT 2020 Woej € 95.000
Stichting Welzijn Oud & Jong Aanvraag subsidie tafels RVV, SC en FIT 2020 Woej € 221.626
FOX AOB Algemeen Opleidingen Bureau B.V. Subsidie project Sociale Redzaamheid 2020 € 97.365
Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg Subsidietafels 2020 € 16.000
PLANgroep schuldhulpverlening B.V. Coördinator Preventie en Educatie 2020 € 39.648
Stichting Kwadraad Subsidietafel O & O, FIT, zelfredzame inwoners 2020 € 95.900
Stichting Arm in Arm Leidschendam-Voorburg Inzet van gecertificeerde vrijwilligers 2020 € 14.000
Totaal   € 903.322
Plafond   € 928.309

Tafel Ruimte voor verschillen

   
Stichting iDb   € 29.064
Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Haaglanden NVIH COC Haaglanden LHBTI emancipatie € 16.102
Stichting Welzijn Oud & Jong Aanvraag subsidie tafels RVV, SC en FIT 2020 Woej € 6.880
Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg Subsidietafels 2020 € 11.100
Totaal   € 63.146
Plafond   € 67.351

Tafel Sociale Cohesie

   
Stichting de Bibliotheek aan de Vliet Basissubsidie plus tafels FIT, Soc. cohesie en B&T 2020 € 6.000
Stichting Welzijn Oud & Jong Aanvraag subsidie tafels RVV, SC en FIT 2020 Woej € 255.453
Stichting Welzijn Oud & Jong Aanvraag subsidie tafels RVV, SC en FIT 2020 Woej € 12.500
Stichting Welzijn Oud & Jong Aanvraag subsidie tafels RVV, SC en FIT 2020 Woej € 906.751
Stichting IBCE Coördinatie schoolloopbaanbegeleiding enzovoorts 2020 € 27.500
Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg Subsidietafels 2020 € 234.500
Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg Subsidietafels 2020 € 137.563
Totaal   € 1.580.267
Plafond   € 1.580.267

 

 

Regeling Peuteropvang

         
  Peuterplekken regulier bij aanvraag peuterplekken VVE bij aanvraag Projectcode Aangevraagd bedrag Verleend bedrag

Stichting Kinderopvang Zoeterwoude

2 1 5405 € 4.278 € 4.278
Stichting DAK kindercentra 3 2 5405 € 4.542 € 4.542
Stichting Kijk! Peuterspeelzalen 12 23 5405 € 27.108 € 27.108
Stg. Vlietkinderen 28 75 5405 € 65.128 € 65.128
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude     5406 € 19.957 € 19.957
Stichting DAK kindercentra     5406 € 9.092 € 9.092
Stichting Kijk! Peuterspeelzalen     5406 € 185.429 € 185.429
Stg. Vlietkinderen     5406 € 550.827 € 550.827

 

 

Meer informatie