Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Is uw inkomen gedaald door de coronacrisis en kunt u uw woonkosten niet meer betalen, dan komt u onder voorwaarden in aanmerking voor de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Het gaat om kosten voor huur, hypotheekrente, elektriciteit, gas en water.

Wat u moet weten

 • U hoeft de TONK niet opnieuw aan te vragen als u al gebruikmaakt van de regeling. De regeling wordt automatisch verlengd van 1 juli tot en met 30 september 2021
 • Ondersteuning in noodzakelijke kosten is bedoeld voor inwoners van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten of Wassenaar
 • U kunt de TONK aanvragen voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021
 • U kunt tot en met 30 september 2021 een aanvraag indienen
 • U kunt per huishouden 1 aanvraag voor ondersteuning noodzakelijke kosten indienen
 • Hoogte van de tegemoetkoming wordt gebaseerd op uw persoonlijke situatie
 • Maximale tegemoetkoming bedraagt € 1.000 per huishouden per kalendermaand met een maximum van 9 maanden

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U woont in Leidschendam-Voorburg, Voorschoten of Wassenaar
 • U bezit de Nederlandse nationaliteit of bent daaraan gelijkgesteld
 • Uw inkomen is in januari 2021 ten minste 25% lager dan uw inkomen in januari 2020
 • Inkomensdaling is het gevolg van de coronacrisis
 • Door de inkomensdaling kunt u (een deel van) uw hypotheekrente, huur of elektriciteit, gas en water niet meer betalen
 • Uitsluitingsgronden zoals genoemd in artikel 13 van de Participatiewet zijn niet op u van toepassing

Benodigde bewijsstukken

Als u de TONK wilt aanvragen, hebben wij deze gegevens van u nodig:

 • Bewijzen van het inkomen van de maand januari 2020 en het inkomen per 1 januari 2021:
  • Voor zelfstandigen:
   • Omzetcijfers
   • Specificatie van ander inkomen
  • Voor werknemers:
   • Specificatie netto inkomen
   • Belastingteruggave van aanvrager en partner (indien er sprake is van een meerpersoonshuishouden)
   • Alimentatie, beschikking echtscheiding en ouderschapsplan
   • Lijfrentepolissen
 • Bewijzen van de beschikbare geldmiddelen op 1 januari 2021:
  • Banktegoeden van alle gezinsleden, met uitzondering van de zakelijke rekeningen en spaartegoeden van minderjarige kinderen
  • Fiscaal jaaroverzicht van de aanvrager en de partner van de aanvrager
 • Bewijzen van de noodzakelijke woonkosten over januari 2021, representatief voor de overige maanden:
  • Huurwoning
   • Huurcontract
   • Huurspecificatie
  • Koopwoning
   • Eigenaarsbewijs
   • Voorlopige belastingteruggave 2021
   • Fiscaal jaaroverzicht over 2020
   • Bewijs eigenaarslasten 2020 (waterschap, rioolbelasting, OZB)
   • Bewijs renteaanpassing sinds 1 maart 2020
  • Elektriciteit, gas en water
   • Woningtype
   • Aantal bewoners
   • Laatste jaarafrekening energie en water
 • Aanvullende bewijsstukken:
  • Foto of scan van een geldig identiteitsbewijs zoals een paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs)
  • Foto of scan bankafschrift met daarop uw naam en het IBAN-rekeningnummer

Overige regelingen en informatie