Toekomst Overgoo Magic Mix van wonen en bedrijvigheid

11 maart 2019
Algemeen
Credits/Fotograaf: 
Gemeente LV

Voor de ontwikkeling van het gebied Overgoo in Leidschendam is een Ontwikkelvisie opgesteld. Het plan is om transformatie op gang te brengen van een kantorenlocatie naar een levendig gebied met een goed evenwicht tussen diverse soorten van bedrijvigheid, koopwoningen en sociale woningen.

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Jan-Willen Rouwendal: “Overgoo is een mooi gebied dat kansen biedt. Kansen voor wonen en recreëren maar ook voor bedrijvigheid. Met een intensief participatietraject, informatieavonden en werksessies met experts, ondernemers en omwonenden hebben we de afgelopen maanden de ambities en mogelijkheden verkend en gebundeld. De Ontwikkelvisie geeft houvast om verschillende locaties binnen het gebied gefaseerd te ontwikkelen. Daarbij houden we rekening met aandachtspunten van omwonenden en gebruikers als het gaat om verkeer, parkeren, bereikbaarheid, groen, openbare ruimte, bedrijvigheid, (sociale)woningbouw en de gewenste uitstraling voor het gebied.”

De Ontwikkelvisie is het kader om de plannen verder in samenhang uit te werken en het gebied te laten opbloeien.

De Ontwikkelvisie wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna kan gestart worden met het uitwerken van concrete plannen.

De Ontwikkelvisie is te vinden bij de ingekomen stukken van het college op www.lv.nl/gemeenteraad.