Toekomst van LV…denkt u mee?

De gemeente werkt samen met u aan de toekomst. De komende maanden gaan we met u in gesprek om samen uitgangspunten en kaders te bepalen voor de toekomst van de leefomgeving. Met de uitkomsten van deze gesprekken kunnen we de juiste afwegingen maken bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

Wat u moet weten

 • De vele regels en visies over de leefomgeving willen we eenvoudiger en beter maken. De nieuwe Omgevingsvisie wordt in fases opgebouwd. Het Kompas van de Leefomgeving (PDF, 1.67 MB) is de eerste stap. Hierin zijn 7 doelstellingen als richting benoemd: aantrekkelijke groene woongemeente met 3 karakteristieke kernen, gevarieerd en betaalbaar woningaanbod voor alle doelgroepen, uiterlijk 2050 is onze gemeente energieneutraal en klimaatbestendig, gezonde leefomgeving, niemand wordt buitengesloten, vitale economie passend bij onze woongemeente, goed bereikbare gemeente
 • Op 8 januari 2019 is het Kompas van de Leefomgeving vastgesteld door gemeenteraad. We maken het vervolgtraject aan het einde van het 1ste kwartaal 2019 bekend
 • In 2019 gaan we graag weer het gesprek met u aan om de doelstellingen per gebied concreet te maken
 • Dit toekomstbeeld geeft geen invulling van beleid, wel een beeld van maatschappelijke ontwikkelingen en -opgaven die ons te wachten staan
 • De Omgevingsvisie is onderdeel van de Omgevingswet. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker maken en samenvoegen. Lees meer op Rijksoverheid.nl: Omgevingswet
 • De Omgevingsvisie is een lange termijnvisie voor de omgeving waarin u woont, werkt en ontspant. Het gaat over ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Maar ook over gezondheid en sociale voorzieningen. En hoe we hier samen op langere termijn mee om willen gaan
 • In het voorjaar van 2018 zijn we tijdens wijkwandelingen en werksessies met u in gesprek gegaan. De informatie uit deze sessies gebruiken we voor het opstellen van de omgevingsvisie. Deze lange termijnvisie gaat over uw leefomgeving. Over hoe we bijvoorbeeld om willen gaan met ruimte en water, milieu en natuur, verkeer, vervoer maar ook gezondheid en sociale voorzieningen. De verslagen van de wijkwandelingen en bewonersavonden leest u op het online platform ingesprekmetlv.nl

Documenten

Uw reactie

U kunt met ons in gesprek via Facebook, Twitter of Instagram met de hashtag #ingesprekmetlv

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Tijdlijn

 • 2019: Vaststellen omgevingsvisie
 • 8 januari 2019: Vaststellen Kompas van de Leefomgeving
 • Maart - april 2018: Bijeenkomsten ‘In gesprek met LV’
 • Januari - medio februari 2018: Online gesprek op www.ingesprekmetlv.nl
 • Eind 2017: Opstellen omgevingsvisie
 • 31 oktober 2017: Gemeenteraad bespreekt ToekomstbeeldLV
 • 7 september 2017: Werksessie Leidschendam
 • 31 augustus 2017: Werksessie Stompwijk
 • 28 augustus 2017: Werksessie Voorburg
 • Juni en juli 2017: Straatinterviews