Uitbreiden terras

De gemeente staat voor een laatste keer tijdelijke terrasuitbreidingen toe met een versnelde procedure. Hiermee willen we horecaondernemers en sportverenigingen ondersteunen. Voor een terrasverruiming is een vergunning van de gemeente nodig. Deze geldt ook als een ondernemer de bestaande terrasverruiming die loopt tot en met eind oktober 2022 wil voortzetten. De tijdelijke regeling geldt voor de periode van 1 november 2022 totdat de gemeenteraad het nieuwe terrassenbeleid vaststelt. Waarschijnlijk in januari 2023.

Wat u moet weten

Het kan de volgende situaties betreffen:

  • Uitbreiding van een bestaand terras bij uw horecazaak of sportvereniging
  • Nieuw terras bij uw horecazaak of sportvereniging
  • Eilandterras maken op een plein
  • Voor vragen kunt u contact met ons opnemen

Voorwaarden

We staan de bestaande verruiming van terrassen onder voorwaarden toe:

  • Omdat we dit snel willen kunnen regelen, zal het nodig zijn om in de praktijk gekozen oplossingen bij te sturen. Wij rekenen daarbij op uw medewerking
  • Heeft u in 2022 al toestemming gekregen voor een zomerterras dan nemen wij per e-mail contact met u op
  • Uw aanvraag voor uitbreiding van een bestaand terras voldoet aan de algemene regels verruiming
  • Dien uw aanvraag zo snel mogelijk in. Wij streven ernaar om binnen 14 dagen te reageren

Benodigde bewijsstukken