Uitbreiding terras (corona-maatregel)

Horecaondernemers krijgen van de gemeente de mogelijkheid hun terras uit te breiden. Dit om het verlies van inkomsten door de coronacrisis te beperken. Uiteraard binnen de landelijke richtlijnen en rekening houdend met de omgeving. Het gaat om een tijdelijke regeling van 1 juni tot 1 november 2020. U moet een aantal stappen doorlopen om te kijken of u gebruik kunt maken van deze regeling. Stuur het digitale formulier in met de gevraagde bijlagen om uw verzoek in te dienen.

Wat u moet weten

We onderzoeken de volgende mogelijkheden:

 • Uitbreiding van een bestaand terras bij uw horecazaak
 • Nieuw terras bij uw horecazaak
 • Eilandterras maken op een plein

 

 • Uiteraard gelden in alle gevallen de landelijke richtlijnen voor corona en de wettelijke regels voor onder andere veiligheid en bereikbaarheid
 • Omdat we dit snel willen kunnen regelen, zal het nodig zijn om in de praktijk gekozen oplossingen bij te sturen. Wij rekenen daarbij op uw medewerking
 • Dien uw aanvraag uiterlijk 22 mei in. Wij streven ernaar om uiterlijk op 29 mei te hebben gereageerd

Voorwaarden

 • Kijk of bij uw terras of pand plaats is voor terrasmeubilair
 • Komt u daarbij vóór de gevel van uw buren, overleg dan met ze onder welke voorwaarden zij instemmen met deze tijdelijke uitbreiding. Maak eventueel afspraken over de tijdvakken waarbinnen het terras open mag zijn en leg dit schriftelijk vast
 • Voorkom onveilige situaties met verlengsnoeren en uitstekende parasols, overkappingen of terrasafscheidingen
 • Maak een situatieschets (met afmetingen) en geef hierop de huidige en de gewenste (uitgebreide) situatie aan
  • Geef aan als u parkeerplaatsen zou willen gebruiken
  • Teken de tafels, stoelen en terrasafscheidingen in zoals u ze wilt plaatsen
  • Houd rekening met de 1,5 meter richtlijn (in een bezette situatie!)
  • Zorg dat voldoende ruimte is om toilet en vluchtweg (bij calamiteit) te gebruiken
  • Zorg dat voetgangers langs het terras kunnen lopen zonder binnen de 1,5 meter grens te komen. (En geef deze looproute aan op de tekening)
 • Grondverankeringen zijn vanwege de tijdelijkheid niet mogelijk
 • Zorg dat de rijweg altijd vrij is en laat tenminste 3,40 meter vrij voor nood- en hulpdiensten
 • Parkeerplaatsen voor gehandicapten en (ondergrondse) afvalcontainers moeten altijd bereikbaar blijven

Locaties voor mogelijk eilandterras

Op een aantal pleinen ziet de gemeenten mogelijkheden voor een eilandterras. Daar kan zowel door een horecaondernemer alleen of gezamenlijk met een aantal andere horecaondernemers een terras exploiteren.

 • Stationsplein (Huygenskwartier) Voorburg
 • Van Schagenstraat (Huygenskwartier) Voorburg
 • Corbuloplein (Julianabaan) Voorburg
 • Damplein (Damcentrum) Leidschendam (NB. Hierbij zal de VvE eerst toestemming voor moeten geven)
 • Plein nabij Petrus en Paulus kerk in Leidschendam

Hierbij gelden dezelfde stappen als bij de uitbreiding nabij het eigen pand.

Benodigde bewijsstukken

 • Duidelijke tekening met maatvoering van terras en stuk van de omgeving
 • Schriftelijke toestemming van buren of Vereniging van Eigenaren (VvE)