Uitkering aanvragen

Wat u moet weten

 • Ontvangt u een uitkering, dan moet u meedoen aan activiteiten om werk te vinden. Werkt u niet actief mee, dan kan uw uitkering worden verlaagd
 • Deelt u een woning met meerdere volwassenen, dan krijgt u misschien een lagere uitkering
 • Als u getrouwd bent of samenwoont, komt u samen naar de afspraak. Ook als 1 van beiden werkt. Bent u allebei werkeloos? Dan schrijft u zich allebei in voor werk
 • Als u jonger bent dan 27 jaar, dan gaat u na inschrijving op Werk.nl eerst 28 dagen zelf op zoek naar werk of een opleiding. U ontvangt die periode nog geen uitkering
 • Bent u zelfstandig ondernemer en ligt inkomen onder het sociaal minimum? Lees meer over bijstand voor zelfstandigen
 • Lees meer op Rijksoverheid: voorwaarden en hoogte van de bijstandsuitkering

Aanvragen

 • Ga naar Werk.nl en log in met DigiD
 • Geef aan welke uitkering u wilt aanvragen. U leest dan wat u daarna moet doen. U ontvangt een bevestiging per e-mail. Daarin vindt u ook de contactgegevens van uw consulent
 • Binnen 2 dagen neemt u contact op met de gemeente om een afspraak te maken om een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen waarin u meer hoort over de rechten en plichten bij een uitkering
 • Tijdens deze bijeenkomst krijgt u een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek met uw consulenten
 • Naast de consulent die u helpt bij vragen over uw uitkering krijgt u een contactpersoon bij de gemeente die u helpt met het vinden bij werk
 • Wij sturen u een brief binnen 8 weken nadat u een uitkering heeft aangevraagd. Hierin staat of u een uitkering krijgt. Is uw aanvraag nog niet volledig of is meer onderzoek nodig, dan kan het langer dan 8 weken duren. Ook in dat geval informeren wij u per brief

Voorschot nodig

Als u een uitkering heeft aangevraagd, moet de gemeente u een voorschot verstrekken binnen 4 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend. De hoogte van het voorschot is 90% van de verwachte uitkering. U moet dan wel alle gevraagde bewijsstukken op tijd hebben ingeleverd. Tot het moment dat uw uitkering wordt uitbetaald, krijgt u dit voorschot elke 4 weken opnieuw.