Uitreiking 20e Christiaan Huygens wetenschapsprijs

Credits/Fotograaf: 
creative commons

Vandaag wordt de 20e Christiaan Huygensprijs uitgereikt in de Oude Kerk in Voorburg.
Sinds 1998 wordt deze prijs jaarlijks toegekend aan een bètawetenschapper die een vernieuwende bijdrage aan de wetenschap heeft geleverd in een van de vakgebieden waarin Christiaan Huygens grote ontdekkingen deed: wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde.
In 2017 staat wiskunde, in het bijzonder actuariaat en econometrie, centraal.

Voor de prijs zijn genomineerd:

- dr. Jochem de Bresser voor zijn dissertatie: ‘Between Goals and Expectations: Essays on Pensions and Retirement’ (19 december 2013, Center for Economic Research, Universiteit van Tilburg). Het proefschrift onderzoekt subjectieve ideeën (verwachtingen en doelstellingen) over pensioenen. De Bresser volgt personen gedurende langere tijd en concludeert onder meer dat veranderingen in het verwachte inkomen samengaan met veranderingen in tevredenheid met het inkomensniveau na pensionering.
- dr. Geert Mesters voor zijn dissertatie: ‘Essays on Nonlinear Panel Time Series Models’ (16 januari 2015, Vrije Universiteit Amsterdam). Mesters ontwikkelde een simulatiemethode voor het schatten van grote aantallen parameters in multivariate dynamische modellen. Het inzicht dat simulatiemethoden effectief zijn bij het schatten van een hoog-dimensionale vector van parameters en van latente dynamische factoren wordt breed erkend als een belangrijke bijdrage aan de econometrische literatuur.
- dr. Rogier Quaedvlieg voor zijn dissertatie: ‘Risk and Uncertainty’ (13 mei 2016, Universiteit van Maastricht). Quaedvlieg’s proefschrift houdt zich bezig met meten en voorspellen van onzekerheid in financiële markten. Hij ontwikkelde o.m. modellen om beter gediversifieerde portfolio’s te vormen, (rente)risico’s beter in te dekken en de algemene staat van de economie te meten.

In het bijzijn van minister Bussemaker van het ministerie van OCW en het  college van burgemeester en wethouders en vele genodigden wordt de prijs uitgereikt.

Meer informatie: http://christiaanhuygensprijs.nl/