Uw invloed

U kunt tijdens het Raadsforum de gelegenheid krijgen om deel te nemen of gebruik te maken van uw spreekrecht

Deelnemen en spreekrecht

 • Beeldvorming: u kunt een onderwerp aandragen, een rondetafelgesprek aanvragen, een presentatie geven of een kleine tentoonstelling inrichten
 • Oordeelsvorming: u kunt inspreken over een onderwerp of voorstel dat op de agenda staat. U heeft maximaal 5 minuten inspreektijd, afhankelijk van het aantal insprekers

U kunt niet inspreken over:

 • Besluiten waartegen bezwaar of beroep kan of kon worden ingediend
 • Personen (benoemingen, voordrachten en dergelijke)
 • Lopende klachten tegen ambtenaren of bestuurders

Aanmelden

 • Voor het onderdeel Beeldvorming kunt u aanmelden tot uiterlijk 12:00 uur op de dinsdag een week voor de vergadering
 • Voor het onderdeel Oordeelsvorming kunt u aanmelden tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering
 • Gebruik hiervoor het aanmeldformulier
 • Bekijk het vergaderschema en de vergaderstukken

Burgerinitiatief

Heeft u een concreet plan voor uw straat, buurt, wijk of stad? Wilt u bijvoorbeeld verkeersdrempels? Of meer sportvoorzieningen? En heeft u een besluit van de gemeenteraad nodig om uw plan uit te voeren? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Er gelden wel een paar spelregels:

 • U bent inwoner van Leidschendam-Voorburg
 • U maakt gebruik van het aanmeldformulier 'Burgerinitiatief'
 • U heeft 50 handtekeningen van inwoners verzameld, voorzien van naam en adres
 • Uw plan is niet eerder in de gemeenteraad behandeld
 • Uw plan gaat niet over privézaken

Op het moment dat uw plan op de agenda van de gemeenteraad komt, krijgt u een uitnodiging om het toe te lichten.

Aanmeldformulier Burgerinitiatief (PDF, 4.72 KB)

Contact met raadslid of fractie

U kunt direct contact opnemen met een raadslid of fractie. De griffie kan u hier ook bij helpen.

Brief sturen

Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005
2260 BA Leidschendam

 • U krijgt binnen 2 weken schriftelijk bericht over hoe uw brief in behandeling wordt genomen
 • De gemeenteraad behandelt brieven in hun vergadering bij het agendapunt 'ingekomen stukken'. Daardoor is uw brief automatisch openbaar. Wilt u dit niet, vermeld dit dan in de brief