Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Verkeersbesluit aanpassing Heuvelweg

15 november 2023
Algemeen nieuws

In februari 2023 is de 1e publicatie van het verkeersbesluit voor de aanpassing aan de Heuvelweg gepubliceerd. Nu publiceert de gemeente het verkeersbesluit opnieuw via de website: Overheid.nl. Met als doel om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verbeteren op het kruispunt bij het politiebureau. Maar ook het verbeteren van de doorstroming op de Heuvelweg vindt de gemeente belangrijk.

In diverse bijeenkomsten is de aanpassing besproken en zijn er gesprekken met bewoners gevoerd. Met als resultaat dat er enkele aanpassingen in het verkeersbesluit zijn  aangebracht. Een aantal specifieke punten waar bewoners de gemeente op heeft gewezen zijn verwerkt in dit uitvoeringsplan.

Denk aan:

  • onveiligheid bij het oversteken van de Heuvelweg bij het politiebureau 
  • overlast van stilstaand en toeterend verkeer ter hoogte van het parkeerterrein P1
  • sluipverkeer wat door de wijken rijdt om de file op de Heuvelweg te mijden
  • bewoners die moeilijk de wijken in en uit kunnen komen

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na bekendmaking in het Gemeenteblad een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouder. Lees meer op de webpagina: Bezwaar en beroep