Verkiezing en referendum

Op 21 maart 2018 kozen we de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg en de Adviesraad Stompwijk. Ook kon u in een referendum uw mening geven over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv).