Vervangen rioolgemaal Strabolaan en herinrichting Monseigneur van Steelaan

Het rioolgemaal aan de Strabolaan 1 is verouderd en moet vervangen worden. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met de herinrichtings- en rioolwerkzaamheden aan de Monseigneur van Steelaan. De werkzaamheden starten in 2020.

Wat u moet weten

 • Omwonenden ontvangen een informatiebrief
 • Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd

Strabolaan

 • Eerst bouwen we het nieuwe rioolgemaal. Deze gaat direct in werking. Daarna slopen we het oude rioolgemaal. Hiermee waarborgen we de afvoer van het rioolwater
 • Nieuwe rioolgemaal komt volledig ondergronds en dichterbij het water

Monseigneur van Steelaan

 • Werkgebied is vanaf Spinozalaan tot aan Prinses Irenelaan
 • Herinrichting van voetpaden, fietspaden en groenstroken
 • Geasfalteerde fietspaden direct langs het trottoir
 • Betere groeiplaats voor de bomen creëren, waarbij bestaande bomen worden vervangen
 • Vervangen van riolering aan even huisnummerzijde, aan oneven zijde is de riolering eerder al vervangen
 • Nieuwe riolering krijgt een gescheiden stelsel met een rioolbuis voor vuil water en een rioolbuis voor regenwater. Het vuile water wordt afgevoerd naar de waterzuivering, het regenwater stroomt naar een sloot in de omgeving. Ook komt er drainage

Meer informatie

Ontwerptekening reconstructie Mgr. van Steelaan (PDF, 855.97 KB)

Planning

 • 2020: start werkzaamheden