Voorbereidingsbesluit woningsplitsing en kamerverhuur

Voorbereidingsbesluit woningsplitsing en kamerverhuur Leidschendam-Voorburg 2020 is vanaf 16 juli 2020 geldig. Dit besluit regelt het verbod op woningsplitsing en kamerverhuur gedurende een periode van maximaal 1 jaar.

Dit verbod is niet van toepassing op:

  • lopende aanvragen
  • reeds verleende omgevingsvergunningen dan wel voor de bestaande situaties, waarin woningsplitsing en kamerverhuur reeds zijn geëffectueerd

Uitgezonderd van dit verbod zijn hospitabewoning en mantelzorgwoningen, waarbij maximaal twee personen, onder voorwaarden, inwonen bij de hoofdbewoner.

Lees het volledige document op de website Ruimtelijke plannen.nl