Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Leidschendam-Voorburg dat doorverwijst naar de homepage

Voorburg-Noord noord op weg naar een toekomstbestendige buurt

29 mei 2024
Algemeen nieuws

Het college wil van de vooroorlogse buurt Voorburg-Noord noord een veilige, groene, toekomstbestendige buurt maken waar mensen prettig wonen. Daarom stelt zij voor om niet alleen de riolering te vervangen, maar gelijk de hele buurt opnieuw in te richten. Hiervoor wordt €3,7 miljoen gevraagd aan de gemeenteraad. Het is de 1e keer dat de gemeente Leidschendam-Voorburg op zo’n grootschalige manier een buurt toekomstbestendig aanpakt.

Wethouder Marcel Belt: “Riolering moet gemiddeld eens in de 80 jaar worden vervangen. Dit heeft veel impact voor de omwonenden, de hele straat moet open. Door direct dan andere noodzakelijke en wenselijke werkzaamheden meteen mee te pakken, maken we werk met werk en hebben inwoners maar 1 keer te maken met overlast. Bovendien kunnen we samen met buurtbewoners een buurt creëren die bij hen past en die toekomstbestendig is tegen meer regen en droogte. Er moet plek zijn voor groen, water, spelen, vervoer én parkeren. Dat is soms een hele puzzel. Daarom maken we graag gebruik van de denkkracht en ervaringen van de mensen die in de buurt wonen en werken.” 

Vele opgaven in de wijk

Voorburg Noord-noord zijn de straten tussen de Laan van Nieuw Oosteinde, Van Alphenstraat en de Koningin Wilhelminalaan. Deze straten zelf vallen er niet onder. Het is een vooroorlogse buurt uit de jaren ‘30 met veel bebouwing en weinig openbare ruimte. De bestrating is op veel plekken verouderd en er is weinig groen. Meer groen is belangrijk voor schaduw en verkoeling, het vergroten van de biodiversiteit en het vangt water op. Dit is nodig voor de toekomst, waarin het waarschijnlijk vaker hard gaat regenen, maar er ook meer warme en droge periodes zijn. Veel mensen in de wijk maken gebruik van openbaar vervoer en de fiets. Alleen kunnen fietsen op dit moment onvoldoende geparkeerd worden in de openbare ruimte. Op sommige plekken kan ook de verkeersveiligheid beter en zijn speelplekken zoals op het van Faukenbergeplein verouderd Inwoners hebben hier al eerder gevraagd voor een nieuwe, groenere ontmoetingsplek.

Buurtvisie

Samen met buurtbewoners, ondernemers en woningbouwcorporatie wil het college invulling geven aan al deze thema’s. Als 1e stap wordt een buurtvisie geschreven, met daarin per thema (leefbaarheid, klimaat, mobiliteit) de wensen, mogelijkheden en uitgangspunten. Op basis van de buurtvisie wil de gemeente samen met een aantal buurtbewoners een 1e ontwerp voor de buurt maken. Op dit ontwerp mogen alle bewoners uit de buurt reageren. Hierna wordt het ontwerp verder uitgewerkt. 

Planning

De gemeenteraad besluit naar verwachting nog voor de zomer over het voorstel om direct met de rioleringsvervanging de buitenruimte in de hele buurt opnieuw in te richten. Als zij akkoord gaat en alles volgens planning verloopt, wordt er vanaf de zomer gewerkt aan de buurtvisie en het ontwerp. 

Kaartje van het gebied